lu.se

Utbildningsutbud

Engelska

  Till sök!

Engelska

Engelska är det språk som oftast används när folk med olika modersmål ska förstå varandra. Detta innebär att det hela tiden finns ett stort behov av människor som är extra duktiga på engelska. Det bästa sättet att bli riktigt bra på engelska är att kombinera universitetsstudier med längre vistelser i engelskspråkiga länder. Universitetsstudier i engelska gör dig betydligt bättre på engelska i både tal och skrift. Att kunna skriva korrekta och effektiva texter på engelska är en färdighet som du kommer att ha stor nytta av. Genom att studera engelska på universitetsnivå, lär du dig dessutom mycket mer om hur det engelska språket och dess litteratur kan beskrivas och analyseras. Generellt sett blir studierna mer avancerade och teoretiska på de högre nivåerna, och på kandidatnivån (61-90 hp) är det dags att välja språklig eller litterär inriktning. När du är klar med kandidatnivån, kan du läsa kurser i engelska på avancerad nivå. Alla kurser som ingår i engelska 1-90 hp kan även läsas på halvfart. Vi har även två fristående kurser som inte ingår i engelska 1-90 hp. Distanskursen ENGB02 är lämplig för alla som vill bli bättre på engelsk grammatik och översättning, medan ENGC03 är lämplig för den som behöver förbättra sin akademiska engelska. All undervisning sker på engelska, men ibland jämför vi engelska och svenska. De kurser som beskrivs på engelska kräver dock inga kunskaper i svenska. Läs mer om engelska på institutionens hemsida: http://www.sol.lu.se/engelska/

GrundkurserGes termin
Engelska: Grundkurs, 30 hp (ENGA04)vår 2020höst 2020
Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket), 15 hp (ENGH11)vår 2020höst 2020
Engelska: Grundkurs (16-30), 15 hp (ENGH12)vår 2020höst 2020
Engelska: Grammatik och översättning, 7,5 hp (ENGC02)vår 2020
Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande, 7,5 hp (ENGC03)höst 2020
Fortsättningskurser
Engelska: Fortsättningskurs, 30 hp (ENGA22)vår 2020höst 2020
Engelska: Fortsättningskurs (31-45), 15 hp (ENGH13)vår 2020höst 2020
Engelska: Fortsättningskurs (46-60), 15 hp (ENGH14)vår 2020höst 2020
Engelska: Kandidatkurs, 30 hp (ENGK03)höst 2020
Engelska: Kandidatkurs (61-75), 15 hp (ENGH15)höst 2020
Engelska: Kandidatkurs (76-90) Examensarbete, 15 hp (ENGK06)höst 2020
Engelska: Kandidatkurs, 30 hp (ENGK01)vår 2020
Engelska: Kandidatkurs (61-75), 15 hp (ENGH05)vår 2020
Avancerad nivå
Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 hp (ENGX54)vår 2020höst 2020
Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 hp (ENGX64)vår 2020höst 2020
Engelska: Deskriptiv grammatik, 7,5 hp (ENGM12)vår 2020
Engelska: Språklig variation i engelskan, 7,5 hp (ENGM13)
Engelska: Språkvetenskapliga perspektiv på litteratur, 7,5 hp (ENGM14)
Engelska: Kognitiv lingvistik, 7,5 hp (ENGR15)
Engelska: Lexikal semantik, 7,5 hp (ENGM16)höst 2020
Engelska: Korpuslingvistik - Verktyg, metoder och analys , 7,5 hp (ENGM17)höst 2020
Engelska: Semantik och pragmatik, 7,5 hp (ENGM21)
Engelsk språkhistoria, 7,5 hp (ENGM22)vår 2020
Engelska: Diskurssemantik - från ord till diskurser, 7,5 hp (ENGM23)
Litteratur-kultur-medier: Engelskspråkig litteratur, 15 hp (LIVR23)
Litteratur - kultur - medier: Samtida engelskspråkig litteratur, 15 hp (LIVR33)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Den tidigmoderna och viktorianska romanen, 15 hp (LIVR43)vår 2020
Literature-Culture-Media: American Literature 1820 - 1945, 15 hp (LIVR63)
Övrigt
Engelska: Engelska språket, 15 hp (ENGA11)höst 2020
Engelska: Akademiskt skrivande, 7,5 hp (ENGA31)höst 2020
Engelska: Engelsk litteratur, 7,5 hp (ENGA41)höst 2020
Engelska: Engelsk grammatik, 7,5 hp (ENGB11)vår 2020
Engelska: Engelsk litteraturhistoria, 7,5 hp (ENGB21)vår 2020
Engelska: Språkvetenskaplig analys, 7,5 hp (ENGB31)vår 2020
Engelska: Litteraturvetenskaplig analys, 7,5 hp (ENGB41)vår 2020
Engelska i samhället, 15 hp (ENGD01)höst 2020
Engelska: Engelsk litteraturvetenskap med inriktning mot film och rörlig bild, 7,5 hp (ENGD02)höst 2020
Engelska: Valbar kurs, 7,5 hp (ENGD03)höst 2020
Engelska för naturvetare, 7,5 hp (ENGF01)höst 2020
Engelska för tekniker, 7,5 hp (GEMA20)vår 2020höst 2020