Kurs

Kurskod: FIVA05
Engelsk titel: Scandinavian and European Film Culture
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2023. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Anmälningskod: LU-E1002

Anmälningskod: LU-30700

Beskrivning

Kursen behandlar olika aspekter av samtida och historisk europeisk filmkultur, med särskild hänsyn tagen till Skandinavien.

Delkurserna under kursen är:

  1. Scandinavian and European Film: Culture and History in Film and Television  7,5 hp

  2. Scandinavian and European Film: Festivals, Criticism, Society  7,5 hp

  3. Scandinavian and European Film: Migration and Ethnicity  7,5 hp

  4. Scandinavian and European Film: Celebrities, Auteurs and Film Movements  7,5 hp

Den första delkursen presenterar bilden av Europa och dess historia i TV-serier och filmer. Här finns utrymme för såväl historiska skildringar och litterära adaptioner som aktuella representanter för det skandinaviska TV-dramat. Den andra delkursen behandlar de kulturella sammanhang där filmerna och TV-serierna framträder; festivalerna – som blivit en alltmer viktig distributionskanal – filmkritiken och det offentliga samtalet kring film, samt de generella sambanden mellan samhället och de rörliga bilderna. Den tredje kursen fokuserar på det migrativa Europa och dels hur detta framställs i film och TV, dels hur filmproduktionen också migrerar, varför begrepp som exilfilm och diasporafilm kommer att behandlas.  Den avslutande delkursen är tänkt som en forskningsanknuten fördjupningskurs som förändrar fokus beroende på medverkande.föreläsare och kan alltså vara en fördjupning i allt från dansk Dogma-film till Hollywoodfruar.

Kursen kan läsas som ett sammanhållet förlopp, men studenter kan också söka till de enskilda delkurserna. Tanken är att undervisningsspråket är engelska men om gruppen är helt svensktalande kan man komma överens om att ge kursen på svenska.

 

Moving images have long been an important part of culture and society, but digitization and globalization are radically changing their creative, industrial, cultural and social forms and significance. In this course, four select perspectives will allow students both a varied and nuanced understanding of contemporary film cultures in Scandinavia and Europe.

The first course focuses on the adaptation of European culture and history ? and draw on both film and television. The second course change the focus from cultural representations and their contemporary and historical contexts, to the sites where films are presented and discussed. Today?s film cultures see the growing importance of film festivals, but also new forums for conversations on film ? two areas highlighted here. The third course has, seemingly, a more narrow focus, as it centers on migration and film. Migration is, however, a central concern in today?s Europe, and it has shaped both film production and representation, something this course will explore within different national and historical contexts. The last course has a more open content, as it grants the students a chance to explore an area within Scandinavian and European film culture that particularly interest them.

Together, the four courses make clear how various forms of moving images are created and discussed, and how their representations are significant in our contemporary culture. Further, the dual focus on Scandinavia and Europe emphasizes the importance of national and regional film and television production, and its relevance for local communities within a globalized world.

Ingående delar

  • Kultur och historia i film och television, 7,5 hp
  • Festivaler, kritik, samhälle, 7,5 hp
  • Migration och etnicitet, 7,5 hp
  • Celebriteter, auteurer och filmvågor, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2023

First Admission Round / Internationell ansökningsomgång

Day distance Lund, full time
In English
augusti 28, 2023 – januari 14, 2024

Closed for applications

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid distans Lund, heltid
På engelska
28 augusti 2023 – 14 januari 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 14 juli 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Skandinavisk och europeisk filmkultur är 55 000 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2023

Öppnar eventuellt 14 juli

Filmvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16