Kurs

Kurskod: SVEG14
Engelsk titel: Swedish: Present-Day Swedish
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Språkkonsultprogrammet

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2019.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-12-04 – 2020-01-19

Introduktionsmöte: 2019-12-05 kl. 09.15 – 12.00: SOL:L207

Lärare: Anna W Gustafsson

Beskrivning

Språket varierar och förändras ständigt. De geografiska skillnaderna, dialekterna, känner vi till. Sociolekterna och annan variation är mindre kända. 

I kursen Svenska språket i vår egen tid får du introduktion till det svenska språksamhället i vår egen tid. Vi använder språksociologiska angreppssätt för att beskriva grundläggande drag i den moderna svenskans regionala och sociala variation och utveckling. Du får förståelse för sambandet mellan språk och samhälle. I kursen ges också en introduktion till språkpolitik och språkplanering.

Kursen ingår som delkurs i grundkursen i svenska och språkkonsultutbildningen. Den förutsätter mycket goda kunskaper i grammatik och det är starkt rekommenderat att man läser kursen SVEG12 Svensk grammatik, eller motsvarande kurs, innan man läser denna kurs.

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.