Kurs

Kurs 60 högskolepoäng • HISA02

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Termin: 2
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2016-08-29 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

Kursansvarig: Klas-Göran Karlsson, Wiebke Kolbe, Eva Helen Ulvros, Yvonne Maria Werner, Ulf Zander
Lärare: Klas-Göran Karlsson, Wiebke Kolbe, Anna Wallette, Ulf Zander

Information om ingående delar

  1. Historievetenskapligt tänkande , 6 hp
  2. Konkurrerande civilisationer , 9 hp
  3. Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner , 7,5 hp
  4. Industri och imperier , 7,5 hp
  5. Katastrofernas århundrade , 7,5 hp
  6. Att arbeta historievetenskapligt , 7,5 hp
  7. Tematisk fördjupning , 7,5 hp
  8. Uppsatskurs , 7,5 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16