Anslag från Erik Philip-Sörensens stiftelse

Publicerad den 18 december 2013
Robert Willim, forskare i etnologi, var en av HT-forskarna som fick forskningsmedel. Foto: Jan Bovin

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2013 beslutat fördela anslagssumman 1 700 000 kr till följande forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning.

Gulz, Agneta
Professor i kognitionsvetenskap
Vad vi lär av små barns förmåga att vara lärare                                   275 000 kr

Haake, Magnus
Forskare i kognitionsvetenskap
Han bryr sig inte om hur många äpplen där är                                     275 000 kr

Holsanova, Jana
Forskare i kognitionsvetenskap
Syntolkning: att framkalla mentala bilder hos dem som
inte ser    
                                                                                           75 000 kr

Nilsson, Gabriella
Forskare i etnologi
Frisk, aktiv och välbärgad? En etnologisk studie av livet
som pensionär på Viktoria Park i Malmö
                                               275 000 kr

Savin, Kristiina

Forskare i idé- och lärdomshistoria 

Social fobi mellan biologi och kultur: social ångest
som diagnos och folksjukdom
                                                             100 000 kr

Wallengren, Ann-Kristin

Forskare i filmvetenskap
Filmmusikberättande och experimentella metoder                                 300 000 kr

Willim, Robert

Forskare i etnologi
The changing micropractices of digital and sensory ethnography.
Developing qualitive methods as a creative and pedagogic practice
     400 000 kr

Totalt   1 700 000 kr

Stora gratulationer!