HT-dagarna 2016

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Rausingföreläsare Kim Salomon

1980 disputerade Kim Salomon på avhandlingen ”Konflikt i graenseland” med undertiteln ”sociale og nationale modsætninger i Sønderjylland 1920-33”. Sedan dess har han fortsatt att närma sig konflikttemat i böcker om fredsrörelser, internationell flyktingpolitik, 1960-talets politiska värdeförändringar i form av FNL-rörelsen och studentrevolterna samt om kalla kriget. 1996 rekryterades han som professor i historia i Lund med särskild inriktning mot internationell historia.

Inspelade föreläsningar

De mänskliga rättigheternas historia

Lena Halldenius har forskat kring innebörden av begreppet mänskliga rättigheter. Hon urskiljer tre möjliga sätt att tyda begreppet  som har stridit om tolkningsföreträdet och berättar här om vilket som gått segrande ur striden och varför. UR-Play - De mänskliga rättigheternas historia

Rätt eller fel vardagsbeslut

Den som konsumerar en produkt har fattat ett beslut och valt just den produkten framför andra val av liknande alternativ. Hur och varför fattar vi dessa beslut? Detta har Annika Wallin studerat med hjälp av ögonrörelsemätare som filmar scenen framför försökspersonen. Här berättar hon om studierna och vilka konsekvenser vardagliga beslut kan få i andra sammanhang. UR-Play - Rätt eller fel vardagsbeslut

Pärlor och pirater

Stefan Eklöf Amirell har studerat hur pirater i Sydostasien bedrev sjöröveri under kolonialmakterna Spanien och senare USA och hur kolonisatörerna hanterade konflikterna. Här berättar han om en av de mest ökända piraterna, Jikiri, som härjade i södra Filippinerna i början på 1900-talet. Vilka paralleller kan man dra till dagens konflikter och vad lever kvar idag? UR-Play -Pärlor och pirater

Kan du ställa en avokado?

Vad är det som avgör om vi säger lägger, ställer eller sätter? Språkforskarna Annika Andersson och Marianne Gullberg har studerat språkliga konflikter i hjärnan. Avgörande faktorer för vilket verb vi använder är om föremålet har en bas eller riktning och vilken symmetri det har. Finns det ingen bas, något att vila på, så säger vi lägga. Har föremålet en bas använder vi sätta eller ställa. UR-Play - Kan du ställa en avokado?

Varför morrar och fräser katter?

När katter kommunicerar är det främst i tre olika relationer: mellan kattmamman och kattungen, i parningssituationer samt för att med aggressiva läten varna inkräktare eller motståndare. Susanne Schötz har forskat om tamkattens läten. Här berättar hon om hur katter kommunicerar med människor och med andra katter. UR-Play - Varför morrar och fräser katter?

Konflikter om kunskap

Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, beskriver kunskapskonflikter i samhället och hur de har förändrats över tid. Vinnaren av dessa konflikter är det som vi ser och får ta del av. Vilken information som anses vara kunskap har det alltid funnits konflikter kring, inom religion, politik, kultur och vetenskap. UR-Play - Konflikter om kunskap

Om folkmord och förnekelse

Folkmord är en konflikt som sällan upphör för att kriget slutar eller för att en diktator dör, säger Maria Karlsson, doktorand vid Lunds universitet. Här berättar hon om Förintelsen och folkmordet på armenier i Osmanska riket och förnekelsekulturerna som följt dessa folkmord. UR-Play - Om folkmord och förnekelse

Varför blir vi så arga på konsten?

Konstskandaler är nästan något vi förväntar oss, säger Max Liljefors, professor i konstvetenskap. Här berättar han om vad som upprör oss och ger exempel på skandaler genom åren, vad debatten har lett till och hur den har förändrats över tid. UR-Play - Varför blir vi så arga på konsten?

Kärlek och konflikt i grekisk-romersk mytologi – några exempel ur Ovidius Metamorfoser

Enligt myten var det en kärleksförbindelse som orsakade den antika historiens mest omskrivna konflikt: det trojanska kriget. Men det är inte den enda konflikt där kärleken spelat en avgörande roll. Den romerske poeten Ovidius ger oss flera berättelser om kärlek och konflikt i sitt mytologiska verk Metamorfoser. Hör berättelsen om flickan som förrådde sitt land för kärleks skull, om kentaurerna som gick bärsärkagång efter ett brudrov och om mannen som tävlade med Hercules om samma kvinna. Martina Björk är doktorand i latin. Youtube - Kärlek och konflikt i grekisk-romersk mytologi

Är Sverige verkligen sekulariserat? Konflikter i hur vi mäter religion

Sverige framhålls ofta som ett av världens mest sekulariserade länder, men vad avses egentligen med detta? Hur har forskare kommit fram till detta resultat? Kan det inte också vara så att religion har en stor plats och betydelse i dagens Sverige – något som lyfts fram i idén om post-sekulära samhällen? I detta föredrag kommer konflikter i hur forskare mäter religion i dagens Sverige att presenteras. Magdalena Nordin är universitetslektor i religionssociologi. Youtube - Är Sverige verkligen sekulariserat?

Makten över informationen om oss i sociala medier – företagens motstridiga policyer

Facebook har stämts för kartläggningen av sina användare – konflikt råder mellan vad sociala medieföretagen gör och vad användarna tycker är okej. När du skapar ett konto godkänner du företagets policyer, men vad står det egentligen i dessa som så få av oss läser? Vad säger företagens privacy-, sekretess- och datapolicyer om vilken information om oss företagen sparar och vad de kan göra med den? Vilken kontroll har vi som användare? Vad säger företagens formuleringar om hur de ser på personlig integritet och om makten över informationen om oss? Charlotte Högberg är bibliotekarie vid HT-biblioteken. Youtube - Makten över informationen om oss i sociala medier

Fler inspelade föreläsningar

Tema: Konflikt

Konflikt var temat för 2016 års HT-dagar. Ett aktuellt och livsviktigt ämne. Det är naturligt och kanske oundvikligt att först tänka på väpnade och blodiga konflikter och deras ofta ofattbara konsekvenser. Emellertid kan det finnas oväntade upptäckter att göra för den som studerar fenomenet och vårt språkbruk ur helt andra perspektiv. Det är kanske inte alldeles givet att ordet ”konflikt” var vanligare under världskrigen än mellan dem. Då kunde det istället uppstå konflikt mellan det etiska och det erotiska (1924), mellan kärlek och levnadskall (1930), mellan finare och mer vulgära egenskaper (1931), mellan moralitet och klassinstinkt (1933) och mellan traditionsbunden gammal och frigjord ny tid (1936) – för att bara ta några exempel på konflikter som man skrivit om i Biblioteksbladet.  I själva verket finns det mängder med konflikter av olika slag och relaterade ord för dem. Arbetsmarknadskonflikt, själskonflikt, språkbråk, vapenbråk, priskrig, kvinnokamp och råkurr är bara några exempel som leder vår förståelse av konfliktens natur i lite olika riktningar. Forskarna inom humaniora och teologi har studerat konflikter i arbetarhistoria, konflikter med utgångspunkt i vetenskapens sociala struktur, kultur och konflikt i det moderna Europa, konflikter mellan muslimsk skola och svenska villkor, moderskonflikten hos Lars Norén och bönder och herrar i senmedeltida skogskonflikter i Skåne. Professor Johannes Persson
Prodekan för forskning, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Programblad för HT-dagarna 2016

Här kan du ladda ner detaljerat programblad (pdf).

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-04-03