Tidigare HT-dagar

Humanistiska och teologiska fakulteterna

2022. Tema: Hopp och förtvivlan

Hopp och förtvivlan – kan man tänka sig två teman som är mer självklara för humaniora och teologi att ta sig an? Man kan kastas mellan hopp och förtvivlan, och många av föredragen vid årets HT-dagar visar hur det sker i vitt skilda sammanhang. Sanningen är att forskningen om hopp och förtvivlan har tagit helt olika vägar.

Forskningen om hopp har utvecklats enormt under de senaste två årtiondena. Det finns nu 150 000 vetenskapliga arbeten om hopp i vår mest erkända forskningsdatabas. Bara en bråkdel av dem är skrivna av humanister och teologer – allra mest forskar man numera om hopp inom medicin och vård. Hoppet har fått en betydelse också i det evidensbaserade samhället.

Om hopp och förtvivlan på sjukinrättningar, straffkolonier och i dödsrunor får vi också insyn genom årets föredrag, men forskningen om förtvivlan har hittills inte alls följt samma utvecklingskurva. Litteraturvetenskap, religion och historia kommer högt upp bland de ämnen som tar sig an förtvivlan. Årets HT-dagar slår ett slag för vikten av humanistiska och teologiska perspektiv på hopp och förtvivlan, två mycket aktuella fenomen i dessa tider av genomgripande förändringar.

2020/2021. Tema: Dolda skatter

Humaniora och teologi rymmer många dolda skatter! Den som ger sig i kast med våra ämnen blir därför rikt belönad. Framtidens humanister och teologer finner många kartlagda, och andra helt outforskade, områden inom våra ämnen, både för att människans historia är så rik och för att språkets, tänkandets och kulturens utvecklingslinjer är så oförutsägbara.
HT-dagarnas föreläsare tar oss med på oförglömliga äventyr – från fablernas skatter till vattenfyllda gravar i Egypten, från grottkyrkor i Etiopien till skatterna inom oss – samt förstås till konstens, teaterns, klisterlapparnas och strupens språkliga skatter.
HT-dagarna 2020/2021

2019. Tema: Misstag

Vissa misstag blir historiska. En del av dem inträffar i krig. En del av dem upptäcker vi inte. Båda slagen finns i konsten. Att studera dem kan lära oss mycket, liksom att studera varför vi gör dem. Vissa misstag kan vi eliminera i framtiden - och vissa misstag dyker ändå upp igen när vi minst anar dem.
HT-dagarna 2019

2018. Tema: Okänt

Universitetet tar upp jakten på det okända. HT-dagarna 2018 lockade med många spännande inblickar i det okända – från livet i Seattles Hoovervilles till bortglömda runstenshögar, från massturismen i det tidigare svåråtkomliga Östeuropa till fritidsläsandets okända betydelse. 

HT-dagarna 2018

2017. Tema: Framtid

Möjliga framtider är ett centralt tema för humanister och teologer. Ofta ställs frågan om det finns en framtid för humaniora, kammarmusik, nationalskalden eller boken, både av forskare och av allmänhet.
HT-dagarna 2017

2016. Tema: Konflikt

Konflikt är något som kan yttra sig i det mesta, från vardagliga händelser till väpnad konflikt, och dyka upp i de flesta situationer. I språket, i kvinnokampen, i priskriget och inom arbetsmarknaden.
HT-dagarna 2016

2015. Tema: Genier och andra

Vilken är definitionen av ett geni, vem kan kallas geni och vad har sådana åstadkommit genom historien?
HT-dagarna 2015

2014. Tema: Sanningar

"Sanning" är ett stort ord med högtidlig klang, och vi skyggar inför det: det verkar så absolut, så helt utan nyanser. Påståendet att det i alla lägen finns olika sanningar har blivit en klyscha som vi garderar oss med för att slippa ge hugg på oss, samtidigt som vi framstår som vidsynta och toleranta.
HT-dagarna 2014

Kontaktinformation

Kommunikationsansvarig
Gisela Lindberg
046–222 72 33
gisela.lindbergkansliht.luse

Tidigare teman

Humanist- och teologdagarna

2022 Hopp och förtvivlan

2020/2021 Dolda skatter

2019 Misstag

2018 Okänt

2017 Framtid

2016 Konflikt

2015 Genier och andra

2014 Sanningar

2013 Nära relationer

2012 Vanor och ovanor

2011 Övergångar

2010 Nya vägar/nya världar

2009 Rädsla och tröst

2008 Norm och normalitet

2007 Livsviktigt!

Humanistdagarna

2006 Utbrott och uppbrott!
2005 Ordet är fritt?
2004 Resor i olika världar
2000 Långt borta och nära
1998 Europeiska landskap
1997 Språket och tiden
1996 Tystnader
1995 Det gränslösa samtalet
1994 Hon och han
1993 Roller och rötter
1992 Språkets landskap? Broar och barriärer
1991 Mänskligt och omänskligt
1990 Språkets makt
1989 Kulturarv och framtidsvision
1988 Språk – identitet och universum
1987 Humaniora i lund – Fönster mot världen
1986 Den kännande människan
1985 Humaniora över gränserna

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-13