Föreläsning med pionjär inom medicinsk humaniora

Publicerad den 12 maj 2023
Rita Charon och David Julius
Rita Charon, pionjär inom medicinsk humaniora, och David Julius som erhållit nobelpris för sin upptäckt av temperatur- och smärtreceptorn TRPV1.

Rita Charon, pionjär iniom medicinsk humaniora och David Julius nobelpristagare i fysiologi eller medicin, är 2023 års hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten. Den 24 maj håller de tillsammans en öppen föreläsning då de bjuder de på sina insikter om kroppens och själens känslighet.

Att förstå kroppens och själens känslighet, "Understanding the sensitivities of body and mind" är en öppen föreläsning med 2023 års hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten.

I den här föreläsningen får du höra 2023 års hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, nobelpristagaren David Julius och professor Rita Charon, berätta om sin forskning och vad den har lärt dem om kroppen och sinnet.

Föreläsningen, som anordnas av professor Peter Zygmunt och professor Martin Garwicz, kommer att introduceras av professor Garwicz, som också kommer att leda en paneldiskussion med de två hedersdoktorerna under rubriken ”Where to go from here – adaptive strategies in an uncertain world” (Vart går vi härifrån – strategier för anpassning  i en osäker värld).

Både föreläsningen och paneldiskussionen hålls på engelska. Begränsat antal platser.

Läs hela artikeln och anmäl dig till evenemanget på Medicinska fakultens hemsida:  https://www.medicin.lu.se/artikel/att-forsta-kroppens-och-sjalens-kanslighet-oppen-forelasning-med-2023-ars-hedersdoktorer-vid