Bokförläggaren Per Åkerlund ny hedersdoktor

Av Lisa Kron - Publicerad den 16 december 2014

Teologiska fakulteten vill uppmärksamma bokförläggare Per Åkerlunds utomordentliga insatser inom fakultetens område. Han utnämns därför till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten, Lunds universitet.

I mer än 35 år har Per Åkerlund gett ut böcker av svenska teologer, inte minst från Lundafakulteten, och aktivt spårat upp och föreslagit vilken teologisk litteratur som bör översättas till svenska, såväl äldre som modern. Han har på så sätt bidragit inte bara till bokproduktion i snäv mening utan till att bredda förståelsen för andra religiösa traditioner i historia och i nutid. Tack vare Per Åkerlund finns det på svenska ett för nordiska förhållanden osedvanligt brett urval av såväl äldre som aktuell teologisk litteratur. Genom Per Åkerlunds verksamhet har vi fått tillgång till klassiska kristna texter, litteratur om mystik i olika traditioner, samt facklitteratur om filosofi, psykologi, historia, konst, musik och litteratur. Per Åkerlunds breda utgivning har fått ett betydande genomslag i vidare kulturella sammanhang. Teologiska fakultetens beslut att utse Per Åkerlund till teologie doktor honoris causa är ett konkret tecken på uppskattningen av hans bidrag till verksamheten vid fakulteten och dess Centrum för teologi och religionsvetenskap.