Brobyggare inom etnologin tilldelas prestigefyllt pris

Publicerad den 9 november 2020
Orvar Löfgren Foto: Sofie Arwidson von Röök
Foto: Sofie Arwidson von Röök

Orvar Löfgren, professor emeritus i etnologi, tilldelas Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne 2020. Han får det för sina stora insatser inom forskning, undervisning och publik kunskapsförmedling om dansk-svenska kulturmöten.

Orvar Löfgren

Är: professor emeritus i etnologi,
Uppdrag: hedersdoktor vid Köpenhamns universitet, ledamot av Vitterhetsakademien.
Forskar på just nu: den svenska vardagens förändring 1930-1970

Mer om Orvar Löfgrens arbete och publikationer

Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne

Priset instiftades 2019 och delas ut till den eller dem som i Einar Hansens anda främjat undervisning och forskning i Öresundsregionen. Prissumman är på 250.000 kronor.

Prissumman är på 250 000 kronor och delas ut den 11 november vid en högtidlig ceremoni på Grand hotell i Lund.

Stiftelsen skriver i sin motivering att ”Orvar Löfgrens omfattande gärning har bidragit till en ökad förståelse av identiteter, kulturella förhållanden och vardagsliv på båda sidor om sundet”.

Orvar Löfgren har i sin forskning studerat Öresundsregionens utveckling i många projekt och då med inriktning på transnationella processer och nationell identitet.

Hans fokus på regionen har lett till att han har initierat ett flertal bestående verksamheter mellan Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Bland annat var han en av arkitekterna bakom masterprogrammet MACA i tillämpad kulturanalys och en av grundarna till Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet.

– Orvar Löfgren är en brobyggare mellan Köpenhamns universitet och Lunds universitet, men också kulturellt mellan länderna. Han har också skrivit flera böcker om den dansk-svenska relationen som studerar kulturella likheter och skillnader mellan länderna, säger Lynn Åkesson, kollega och före detta dekan vid HT-fakulteterna.

Förnyare av ämnet etnologi

Orvar Löfgren och kollegan Jonas Frykman, också han professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet, förnyade etnologiämnet med böcker som Den kultiverade människan och det nydanande projektet Kultur och klass som låg bakom boken Modärna tider: vision och vardag i folkhemmet.

– Det nya i de här stora projekten, som samlade många av oss i den yngre generationen under 80-talet, var både i hur man studerade historiska processer genom vardagslivet och att projekten inkluderade både studenter och doktorander, berättar Lynn Åkesson. Man kan kalla honom pionjär inom den moderna etnologin.

Tidigare mottagare av Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne

Hanne Sanders, professor i historia, var den första att få ta emot priset då det instiftades förra året. Hon fick det för sina insatser som historiker och föreståndare för Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet och för att aktivt verkat för forskning och undervisning om Öresundsregionen och förhållandet mellan grannländerna Danmark och Sverige från medeltiden till idag. Hon startade också den bokserie som ges ut av Centrum för Öresundsstudier.