Högskolepedagogik

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vi har som mål att alla lärare ska ha högskolepedagogisk utbildning. Enligt Lunds universitets anställningsordning krävs fem veckors högskolepedagogisk utbildning för att bli anställd som professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt. Det är fakulteternas och institutionernas ansvar att detta mål och anställningsordningens krav på högskolepedagogisk utbildning uppfylls.

Aktuella kurser

Vi erbjuder tillsammans med Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) en rad kurser för undervisande personal.

Inspirationskonferenser

Vi har för avsikt att anordna inspirationskonferenser för våra lärare vartannat år. Under konferenserna ges möjlighet att dela med sig och ta del av andra lärares pedagogiska erfarenheter

Kursgivning

HT-fakulteternas referensgrupp för pedagogisk personalutveckling arbetar för att ge fakulteternas doktorander och lärare möjligheter till en högskolepedagogisk utbildning som dels ska vara kvalitativt tillfredsställande, dels ge grundläggande behörighet till fast anställning.

  • Läs mer om HT-fakulteternas kursgivning
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-03-04