Högskolepedagogik

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Alla lärare ska ha högskolepedagogisk utbildning. Enligt Lunds universitets anställnings­ordning krävs fem veckors högskolepedagogisk utbildning för att bli anställd som professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt. Det är fakulteternas och institutionernas ansvar att detta mål och anställnings­­ordningens krav på högskolepedagogisk utbildning uppfylls. Alla doktorander ska genomgå högskolepedagogisk utbildning omfattande minst två veckor, motsvarande 3 högskolepoäng, inom ramen för utbildningen på forskarnivå.

Aktuella kurser

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) erbjuder en rad kurser för undervisande personal.

Inspirationskonferenser

Vartannat år arrangeras en inspirationskonferenser på HT-fakulteterna och vartannat år arrangeras en unversitetsgemensam högskolepedagogisk konferens som universitetets fakulteter turas om att stå som värd för. Under konferenserna ges möjlighet att dela med sig och ta del av andra lärares pedagogiska erfarenheter

Projektmedel för utveckling av undervisning och pedagogik

Humanistiska och teologiska fakulteterna har sedan 2020 utlyst medel för pedagogiska projekt inom vilka lärare kan utveckla undervisning och pedagogik på aktuella kurser och program. 

 

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Manuela Rossing
manuela.rossing­@kansliht.lu.se

Utbildningsledare
Carita Lundmark 
carita.lundmark­@kansliht.lu.se 

Courses in higher education teaching and learning

See our English website for more information in English.

Lunds universitets anställningsordning

I anställningsordningen finns information om krav på högskolepedagogisk utbildning. 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-10-11