Forskarutbildningskurser

Forskarutbildning

Utöver avhandlingen ingår i forskarutbildningen även kurser och andra poänggivande moment, omfattande totalt 60 högskolepoäng. På den här sidan hittar du information om fakulteternas obligatoriska kurser och om övriga forskarutbildningskurser som ges.

Obligatoriska kurser

Vid Humanistiska och teologiska fakulteterna är följande kurser obligatoriska för alla doktorander:

 • Introduktionskurs omfattande 5 högskolepoäng
 • Kurs i forskningsetik omfattande 3 högskolepoäng
 • Högskolepedagogisk kurs omfattande 3 högskolepoäng.

Klicka på respektive kurs nedan för att läsa mer.

Om kursen

Introduktionskurs för studerande på forskarnivå ges varje år för nya doktorander på deltid under höstterminen. Undervisningsspråket är engelska.

Schema

Hösten 2024 ges introduktionskursen kl. 9–16 följande dagar:

 • 16–17 september
 • 23–24 september
 • 7–8 oktober
 • 21–22 oktober.

Anmälan

Alla nyantagna doktorander anmäls automatiskt till kursen. Om du av någon anledning inte kunde gå kursen i samband med att du påbörjade dina doktorandstudier en tidigare termin, vänligen kontakta Marina Hansson.  

Kontakt

För frågor om anmälan, registrering och adminstration, kontakta Marina Hansson

För frågor om kursens innehåll, upplägg och littertur, kontakta kurskoordinatorerna Karin Nykvist och Johan Östling.

Om kursen

Kursen ges som en intensivkurs på heltid under två veckor. Kursen ges en gång per termin: vecka 46–47 under höstterminen, och vecka 19–20 under vårterminen. Undervisningsspråket är engelska.

Schema

Under våren 2024 ges kursen den 6–17 maj, följande tider:

 • 6 maj kl. 9–15
 • 7 maj kl. 9–12
 • 8 maj kl. 9–15
 • 13 maj kl. 9–14
 • 14 maj kl. 9–12
 • 15 maj kl. 9–15
 • 16 maj kl. 9–14
 • 17 maj kl. 9–12

Notera att obligatorisk närvaro gäller vid alla schemalagda tillfällen.

Under hösten 2024 ges kursen vecka 46–47 (den 11–22 november). 

Anmälan

Kontakta Marina Hansson för att anmäla dig till kursen. Notera att antalet platser är begränsade, och att först till kvarn-principen tillämpas. 

Kontakt

För frågor om anmälan, registrering och adminstration, kontakta Marina Hansson

För frågor om kursens innehåll, upplägg och littertur, kontakta Linus Broström

Om kursen

Den obligatoriska högskolepedagogiska kursen heter Lärarrollen i högre utbildning och ges av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU). Kursen ges på både svenska och engelska.

Här kan du läsa mer om AHU:s kurser i högskolepedagogik.

Anmälan

Anmälan görs direkt via AHU:s hemsida. Kursutbud och formulär för anmälan finns på hemsidan när ansökningsperioden är öppen: https://www.ahu.lu.se.

För att anmäla dig till kursen behöver du ett godkännande från din handledare, och kursen ska ingå i din individuella studieplan. Efter genomgången kurs får du ett kursintyg av AHU som du visar för ansvarig administratör på institutionen som lägger in resultaten i Ladok, och därefter kan handledaren attestera.

Kontakt

HT-fakulteternas kontaktperson gentemot AHU är Agnes Malmgren.

Övriga kurser

Utöver de obligatoriska fakultetsgemensamma kurserna kan det finnas obligatoriska kurser för de specifika forskarutbildningsämnena. Det anges i så fall i den allmänna studieplanen för varje ämne. 

Här hittar du en sammanställning över alla allmänna studieplaner.

Här hittar du en lista över alla forskarutbildningskurser som ges vid HT-fakulteterna.

Internationella möjligheter utomlands för doktorander

Här hittar du information om var, när och hur du kan inkorporera utlandsvistelser under din doktorandtid. 

Använder sig din kurs av Canvas?

Tänk att du måste logga in med ditt studentkonto för att komma åt kursytan! Läs mer om hur du aktiverar ditt studentkonto här.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-04-23