Forskarutbildningskurser

Introduktionskurs för forskarutbildningen

Introduktionskurs till forskarutbildningen ges varje år för nya doktorander under höstterminen. Under 2020 har vi valt att skjuta upp kursen till våren 2021.

Stephan Borgehammar är koordinator för kursen. Du kan nå honom på mail: stephan.borgehammarctr.luse

Övriga områdesövergripande kurser för forskarutbildningen

HUFX001: Äldre texters förmedling
Områdesövergripande, nätbaserad doktorandkurs (Luvit 5.0). Kursen ges på halvfart med start vecka 45 och omfattar 7,5 hp. Kursen ger grundläggande kunskaper i de fysiska och innehållsliga aspekterna av textförmedling, det vill säga en orientering kring termer, principer och metoder för vetenskaplig textutgivning, jämte introduktioner till bokhistoria och skriftutveckling.

Anmälan inför höstterminen 2020 (ange namn, institution och ämne) görs direkt till kursansvariga, Britt Dahlman eller Elisabet Göransson, på britt.dahlmanctr.luse  eller elisabet.goranssonctr.luse senast den 25 september.
 

Sjuk? VAB?

Här hittar du mer information om hur du anmäler sjukdom, VAB och annan frånvaro.