Doktorandkåren

Lunds Doktorandkår (LDK) bedriver sitt arbete på HT-fakulteterna via Humanistisk-teologiska doktorandrådet (HTDR). HTDR:s huvuduppgift är att bevaka doktorandfrågor vid fakulteterna och arbeta för att främja doktorandernas intressen, framförallt när det gäller anställningsförhållanden och forskarutbildningens kvalitet.

Humanistisk-teologiska doktorandrådet (HTDR)

HTDR har representanter i de fakultetsgemensamma organen (t.ex. fakultetsstyrelsen och forskarutbildningsnämnden) samt på institutionsnivå. I dessa organ har doktorandrepresentanterna rösträtt.

HTDR har tre möten per termin, till vilka alla HT:s doktorander är välkomna.

Besök Lunds Doktorandkårs och HTDR:s webbsidor för mer information och kontaktuppgifter

Doktorandombudsmannen

Doktorandombudsmannen (DOMB:en) är anställd av LDK och har i uppdrag att hjälpa doktorander vid Lunds universitet när de stöter på utmaningar i forskarutbildningen. Oavsett hur litet eller allvarlit problemet är kan du få stöd från DOMB:en, utan kostnad.

Läs mer om Doktorandombudsmannen.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-02-08