Kursplaner

Forskarutbildning

Nedan följer en lista över kursplaner för forskarutbildnings-
kurser som ges vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Mer information om forskarutbildningskurser.
 

Lista över kursplaner

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbrokansliht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-05-27