Är du lärare?

På denna hemsida försöker studievägledarna från de humanistiska och teologiska fakulteterna erbjuda studenter verktyg för reflektioner kring studier, lärande och planering.

Alla lärare är medvetna om att det finns pedagogik bakom lärande. Studenter däremot kan vara ovana att reflektera kring något som de inte har fått ur en kursbok eller en föreläsning. Att utveckla förmågan att reflektera, planera och utvärdera är viktiga färdigheter i en akademisk och en personlig utveckling. Det är en förutsättning för att kunna analysera och värdera. Hemsidan ingår i ett försök att få studenten att formulera sina kompetenser, reflektera mer om vilka färdigheter hon har, vad hon vill med sina studier och hur hon tar sig dit.

Självutvärdering och reflektion handlar om att studenten ska se sina universitetsstudier som en integrerad del av livet. Att träna studenterna i att reflektera kan bidra till bättre studieresultat för både student och lärare. Vill du bidra till att utveckla hemsidan med matnyttiga tips, övningar eller verktyg för reflektion kontaktar du "din" studievägledare eller fakultetsstudievägledaren: studievagledarekansliht.luse

Klicka på länken nedan och logga in med din Lucat-identitet.

Kontaktinformation

Fakultetsstudievägledare
Anna Burstedt
046-222 94 33

 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-11-10