Studieplanering

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Studievägledarna från de humanistiska och teologiska fakulteterna samlar ihop tips och råd när det gäller studieplanering och studieteknik på en egen hemsida. Sidorna ska ge dig som är ny student stöd i inledningsfasen och vägledning kring den fortsatta planeringen av studietiden. Syftet med sidan är att ge dig möjlighet att reflektera över dina studier i ett större perspektiv under hela din studietid.

Läser du språk, historia, religion, filosofi, konst, litteratur eller något annat humanistiskt eller teologiskt ämne? Du kommer snart att upptäcka att det finns mer att fundera kring än enbart din kurs och ditt ämne.

Det är givetvis både spännande och skrämmande att börja studera på universitet. Ny miljö, nytt boende, nya vänner, nytt sätt att lära sig saker. Ta tillfället i akt att delta i de olika informationstillfällena som din institution erbjuder i början av terminen – du kommer att ha nytta av denna information under hela din studietid.

På följande sidor finner du dessutom råd om studieteknik när det gäller att läsa kurslitteratur, att få ut det mesta från en föreläsning, att göra anteckningar och att tentaplugga. Här finns information och goda råd kring olika tentamensformer. Du får hjälp att sätta upp mål och planera din tid. Dessutom finns det verktyg som berör dina akademiska meriter och generella färdigheter, och råd om hur du kan tänka kring karriärplanering.

Du är givetvis alltid välkommen till ett personligt möte med studievägledaren i ditt ämne, som kan ge råd och information om utbildningsval, studieteknik, examination, examen och mycket mer. Du kan också gå till fakulteternas egen arbetslivskoordinator om du vill tala mer om din framtida karriär. Koordinatorn är karriärvägledare, och driver arbetslivsfrågor i våra utbildningar och håller kontakt med arbetsgivare.

Läs vidare om du vill veta mer om studieplanering:

Kontaktinformation

Fakultetsstudievägledare
Anna Burstedt
046-222 94 33

 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-11-10