Löneförhöjning

Forskarutbildning

Ingångslönen är densamma för alla doktorander med doktorandanställning vid HT-fakulteterna, och denna revideras regelbundet, oftast en gång om året. Utöver den regelbundna lönehöjningen tillämpas även så kallad etapphöjning som innebär att lönen höjs ytterligare när doktoranden genomfört särskilda delar i sin utbildning.

Regelbunden lönerevision (RALS)

Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är Lunds universitet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna, även för doktorander med doktorandanställning vid universitetet. Doktoranders lönerevision regleras utöver det i lokala avtal.

Läs mer om doktoranders lönerevision på Medarbetarwebben

Etapphöjning

Doktorander med doktorandanställning beviljas löneförhöjning, så kallad etapphöjning, i enlighet med fakulteternas kriterier.

Läs mer i Bestämmelser för forskarutbildning inom Humanistiska och teologiska fakulteterna.

För doktorander som påbörjar sin utbildning senast 31 juli 2023 gäller följande:


Etapphöjning beviljas efter uppnådda 120 och 180 högskolepoäng (det vill säga 50 % respektive 75 % av hela forskarutbildningen fram till doktorsexamen). Ansökan om etapphöjning görs av doktoranden på särskild blankett (se rutan till höger) och skickas till fakultetssekreteraren för forskarutbildning för beslut.

Respektive etapphöjning innebär en löneökning på 1 400 kronor. 

För doktorander som påbörjar sin utbildning från och med 1 augusti 2023 gäller följande:


Etapphöjning beviljas efter att doktoranden har fullföljt samtliga kurser för doktorsexamen samt efter att doktoranden har genomfört hälften av avhandlingsprojektet och redovisat detta vid det obligatoriska mittseminariet. De båda etapperna behöver inte komma i en viss ordning.

Doktorandens handledare ansvarar för att registrera i doktorandens individuella studieplan (ISP) när respektive kriterium för etapphöjning är uppfyllt. Doktoranden behöver inte ansöka om att få etapphöjningar.

Etapphöjning efter att doktoranden fullföljt samtliga kurser innebär en löneökning på 1 200 kronor. Etapphöjning efter att doktoranden genomfört hälften av avhandlingsprojektet och redovisat detta vid det obligatoriska mittseminariet innebär en löneökning på 2 300 kronor.

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbro@kansliht.lu.se

Läs mer om doktorandlön på Medarbetarwebben

Blankett för ansökan om etapphöjning (PDF)

OBS! Gäller endast för doktorander antagna före den 1 augusti 2023.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-03-12