Löneförhöjning

Forskarutbildning

Doktorander med anställning beviljas löneförhöjning, så kallat etapplyft, efter uppnådda 120 och 180 högskolepoäng (det vill säga 50 respektive 75% av hela forskarutbildningen fram till doktorsexamen om 240 högskolepoäng). Löneförhöjningen beviljas efter ansökan på särskild blankett.