Löneförhöjning

Forskarutbildning

Doktorander med anställning beviljas löneförhöjning, så kallat etapplyft, efter uppnådda 120 och 180 högskolepoäng (det vill säga 50 respektive 75 % av hela forskarutbildningen fram till doktorsexamen om 240 högskolepoäng). Löneförhöjningen beviljas efter ansökan på särskild blankett.

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbro@kansliht.lu.se

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-09-19