Vem kan jag kontakta?

Vem har ansvar och vart vänder du dig för att anmäla?

Rektor vid Lunds universitet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Det direkta ansvaret är delegerat till fakulteternas dekan och prefekter. Därutöver har alla anställda och studenter vid Lunds universitet ett ansvar att medverka till en god arbetsmiljö för både anställda och studenter.

För utredning

Prefekter på HT www.ht.lu.se/kontakt/prefekter
 

Stöd och hjälp

Humanistiska och teologiska studentkåren:
www.htslund.se

Studenthälsan:
www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan, tel: 046-222 43 77

Studerandeskyddsombuden:
www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter/studerandeskyddsombud

Studentombudet:
www.studentombudet.se, mobnr: 0704-56 66 13

Studentprästerna:
www.lundsdomkyrka.se/larande-motesplatser/studentprasterna, tel:046-35 87 35

Studievägledare på HT:
www.ht.lu.se/kontakt/studievagledare/

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-03-28