Ansökan och antagning

Forskarutbildning

Utlysning av doktorandplatser sker normalt en gång per år, den 15 januari, med fyra veckors ansökningstid. Alla utlysningar hamnar på universitetes gemensamma sidor för lediga anställningar (se informationsrutan till höger).

Utlysning

Utlysning av doktorandplatser som finansieras av HT-fakulteterna sker en gång per år, normalt den 15 januari, med minst fyra veckors ansökningstid. Utlysningen sker på svenska och engelska.

Doktorandplatser inom externfinansierade projekt eller forskarskolor utlyses normalt samtidigt, så att de sökande kan kvalitetsbedömas i förhållande till varandra. Externfinansierade doktorand­platser utlyses också vid behov den 15 september varje år.

Behörighet

Behörighetskraven återfinns i den allmänna studieplanen för respektive ämne. Samtliga allmänna studieplaner finns här: https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/.

Behörighetskraven ska vara uppfyllda när ansökan lämnas in. Det är inte möjligt att komplettera ansökan med ytterligare meriter efter sista ansökningsdag. Sökande kan dock komma att bli tillfrågade att inkomma med bevis på de kvalifikationer som de nämner i ansökan. 

Urval

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå och tilldelning av doktorand­anställning bereds först av institutionen genom handledarkollegium eller motsvarande organ och därefter av HT-fakulteternas forskarutbildnings­nämnd.

Institutionens prövning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå görs på grundval av samtliga handlingar som de sökande bifogar till ansökan och göras utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans. Institutionen kan besluta att komplettera bedömningen med intervjuer av en tätgrupp av de sökande.

Sökande som inte tidigare har utbildning på forskarnivå ges förtur framför sökande med en avklarad utbildning på forskarnivå fram till doktorsexamen i närliggande ämne.

Sedan institutionen har tagit fram en rangordning delges den de sökande för så kallad erinran. Det innebär att samtliga sökande ges möjlighet att inom två veckor inkomma med yttrande över förslaget till rangordning.

Forskarutbildningsnämnden granskar institutionens bedömning och fattar därefter beslut att föreslå prodekanen att besluta om antagning till utbildning på forskarnivå och tilldelning av doktorandanställning. Nämnden beslutar också om reserver till doktorandplatsen/-platserna.

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbro@kansliht.lu.se

Alla lediga anställningar vid Lunds universitet

Anvisningar för ansökan till doktorandplats (PDF)

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-09-19