Ansökan och antagning

forskarutbildning

Utlysning av doktorandanställningar sker normalt en gång per år, den 15 januari, med fyra veckors ansökningstid. Utlysningen finns på vår hemsida under Jobba hos oss.

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå måste den sökande uppfylla kraven för grundläggande och särskilda behörighet, som finns i den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbro@kansliht.lu.se

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-01-11