Ansökan och antagning

Forskarutbildning

Utlysning av doktorandplatser sker normalt en gång per år, den 15 januari, med fyra veckors ansökningstid. Alla utlysningar hamnar på universitetes gemensamma sidor för lediga anställningar. På den här sidan hittar du information om vad du behöver tänka på när du ansöker, hur vi bedömer behörighet och hur beslutsprocessen ser ut. 

Utlysning

Utlysning av doktorandplatser som finansieras av HT-fakulteterna sker en gång per år, normalt den 15 januari, med minst fyra veckors ansökningstid. Utlysningen sker på svenska och engelska.

Doktorandplatser inom externfinansierade projekt eller forskarskolor utlyses normalt samtidigt, så att de sökande kan kvalitetsbedömas i förhållande till varandra. Externfinansierade doktorand­platser utlyses också vid behov den 15 september varje år.

Se aktuella utlysningar av doktorandplatser vid HT-fakulteterna, och andra lediga anställningar vid Lunds universitet.

Behörighet

Behörighetskraven återfinns i den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Klicka här för att komma till samtliga allmänna studieplaner.

Behörighetskraven ska vara uppfyllda när ansökan lämnas in. Det är inte möjligt att komplettera ansökan med ytterligare meriter efter sista ansökningsdag. Sökande kan dock komma att bli tillfrågade att inkomma med bevis på de kvalifikationer som de nämner i ansökan. 

Ansökan

Ansökan ska lämnas in via Lunds universitets rekryteringssystem Varbi.

Instruktioner för hur ansökan ska se ut finns i HT-fakulteternas anvisningar för ansökan till doktorandplats (se informationsrutan till höger).

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kontaktpersonerna i utlysningen. Fakultetssekreteraren svarar på frågor om rekryteringssystemet, om vad ansökan ska innehålla och om antagningsprocessen. Prefekt/­ämnesansvarig/projektansvarig svarar på frågor om forskar­utbildningens innehåll, om ämnets avgränsning och om aktuell forskning inom ämnet.

Var vänlig kontakta inte enskilda forskare inom ämnet!

Läs mer om rekryteringssystemet Varbi här.

Urval

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå och tilldelning av doktorand­anställning bereds först av institutionen genom handledarkollegium eller motsvarande organ och därefter av HT-fakulteternas forskarutbildnings­nämnd.

Institutionens prövning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå görs på grundval av samtliga handlingar som de sökande bifogar till ansökan och görs utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans. Institutionen kan besluta att komplettera bedömningen med intervjuer av en tätgrupp av de sökande.

Sökande som inte tidigare har utbildning på forskarnivå ges förtur framför sökande med en avklarad utbildning på forskarnivå fram till doktorsexamen i närliggande ämne.

Efter att institutionen har tagit fram en rangordning delges den alla de sökande för så kallad erinran. Det innebär att samtliga sökande ges möjlighet att inom två veckor inkomma med yttrande över förslaget till rangordning.

Forskarutbildningsnämnden granskar institutionens bedömning och fattar därefter beslut att föreslå prodekanen att besluta om antagning till utbildning på forskarnivå och tilldelning av doktorandanställning. Nämnden beslutar också om reserver till doktorandplatsen/-platserna.

Beslut

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå och tilldelning av doktorand­anställning fattas av prodekanus för forskarutbildningen.

Sedan prodekanus fattat beslut om antagning erbjuds de(n) antagna doktorandplats. I det fall en antagen tackar nej till den erbjudna platsen går erbjudandet vidare till reserv.

De sökande som inte antas informeras om detta senast sju dagar efter det slutliga beslutet, genom rekryteringssystemet. Beslut om antagning och tilldelning av doktorandanställning kan inte överklagas.

Tidsplan – antagning inför HT 2024

4 decemberForskarutbildningsnämnden beslutar om utlysningar.
15 januari – 15 februariUtlysningstid.
 

Institutionernas beredning, inklusive eventuella intervjuer och inklusive två veckors tid för erinran.

1 majSista dag för institutionerna att inkomma med yttrande och handlingar till kansliet.
13 majForskarutbildningsnämnden beslutar om förslag.
17 majBeslut av prodekanus och utsändande av beslut till de antagna och till institutionerna.
31 majSista dag för de sökande att inkomma med blankett för registrering som bekräftelse på att de vill tillträda.
1 septemberTillträdesdag.

Läs mer

Anvisningar för ansökan till doktorandplats (PDF)

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbro@kansliht.lu.se

Utlysningar inför HT 2024 (PDF)

Ansökningsperioden är den 15 januari till den 15 februari.

Doktorand­platser och övriga lediga anställningar vid Lunds universitet

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-02-23