Hitta praktikplats

Praktik är en bra möjlighet att få arbetslivserfarenhet, bygga ut sitt nätverk, prova arbetsuppgifter och använda sina kunskaper från universitetsstudierna. Ordet "praktik" används både om poänggivande kurser som ingår i en utbildning och om mer eller mindre obetalt arbete som inte är kopplat till utbildningen. Om du vill göra praktik kan du själv kontakta arbetsgivare på eget initiativ eller söka annonserade praktikplatser. Båda metoderna kan fungera lika bra. Annonserade praktikplatser omfattar ofta en hel termin, så om du ska göra en kortare praktik kan det vara mer effektivt att inte fokusera på annonser utan istället ta direktkontakt med intressanta arbetsgivare.

Många praktikplatser återkommer varje termin, och många praktikannonser publiceras i februari-april och september-november. Bli inte orolig om du vill göra praktik under höstterminen  och inte hittar några praktikannonser i januari: det stora flertalet annonser har bara inte hunnit komma ut än.

När du läser praktikannonser är det viktigt att skilja mellan vad som är krav och vad som är meriterande: Står det att det är ett krav att du ska kunna tyska, eller är det bara en fördel om du kan det? Ibland finns det en övre åldersgräns för praktiken, vilket ofta hänger ihop med att praktiken finansieras av Sida eller liknande. Vissa arbetsgivare kräver att praktiken genomförs som en poänggivande kurs och att du är försäkrad genom universitetet. De kraven uppfyller du om du får poäng för praktiken som en kurs inom ditt kandidatprogram eller masterprogram, eller om du får poäng för praktiken som en fristående praktikkurs, till exempel Praktikkurs - humanister i arbetslivet: https://www.sol.lu.se/utbildning/kurser/praktikkurs/. Observera att svenska UD inte godkänner fristående praktikkurser för praktik på till exempel ambassader.

Några exempel på var du kan hitta lediga praktikplatser:
Arbestlivsforums Facebooksida
Globalportalen.org (framförallt hos idéburna organisationer)
Föreningen för Utvecklingsfrågor (förmedlar bland annat alla Sida-finansierade platser)
Regeringen.se (svenska departement och ambassader)
MyCareer.lu.se

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-03-28