Allmänna studieplaner

Forskarutbildning

Varje forskarutbildningsämne har en allmän studieplan med information om utbildningens innehåll, upplägg, litteratur och eventuella obligatoriska prov. I de allmänna studieplanerna kan du läsa om särskilda behörighetskrav, förkunskaper och vilka andra villkor som gäller för att kunna antas till en utbildning. I studieplanerna finns även information om urvalsregler och vilka bedömningsgrunder vi tillämpar.

Allmänna studieplaner (fr.o.m. år 2022 och framåt)

Allmänna studieplaner (fram t.o.m. år 2021)

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbrokansliht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-02-23