Doktorsdisputation och licentiatseminarium

Forskarutbildning

En forskarutbildning leder till en doktorsexamen eller en licentiatsexamen. Utbildningen avslutas med en doktorsdisputation respektive ett licentiatsseminarium. På denna sida hittar du information om de två examenstyperna och kan klicka dig vidare för att läsa mer.
 

Information om doktorsdisputation

En doktorsexamen omfattar 240 hp, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. För doktorsexamen krävs att du blivit godkänd på de kurser som ingår i utbildningen samt fått din doktorsavhandling godkänd. Doktorsavhandlingen försvaras muntligt vid en offentlig doktorsdisputation.

Information om licentiatsseminiarium

En licentiatsexamen omfattar 120 hp, vilket motsvarar två års heltidsstuder. För licientiatsexamen krävs att du blivit godkänd på de kurser som ingår i utbildning samt fått din licentiatsuppsats godkänd. Licenciatsuppsatsen försvaras muntligt vid ett offentligt licentiatsseminarium. 

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbrokansliht.luse

Doktorspromotion

Nyligen disputerat? Här hittar du samlad information om doktorspromotionen.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-02-23