HT-samtal #129 – Vetenskapens roll i samhället – panelsamtal med LU:s hedersdoktorer

Om avsnittet:

Den 5 maj 2022 möttes några av Lunds universitets hedersdoktorer från 2020 och 2021 för ett samtal om vetenskapens roll i samhället. Aldrig tidigare har universitetet samlat hedersdoktorer på det här sättet för ett tvärvetenskapligt och populärvetenskapligt panelsamtal.

Vilken roll har vetenskapen i samhället? Hur stor plats kan och ska vetenskapen ta? Hur har vetenskapens roll i samhället utvecklats?

Medverkande: Johan Wester, komiker och moderator, LTH
Camilla Modéer, seniorrådgivare, LTH
Lars Mogensen, journalist, Humanistiska fakulteten
Anders Nordgaard, docent i statistik, forensisk specialist, Juridiska fakulteten

Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist.

Inspelat den 5 maj 2022 i Palaestra, Lund.

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via

Apple Podcasts

SoundCloud

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-05-15