Interkulturell kompetens

Arbetslivsforum vid humanistiska och teologiska fakulteterna

Många arbetsgivare värdesätter internationella och interkulturella erfarenheter. Det gäller både när du söker jobb i Sverige och utomlands. Under studietiden kan du till exempel studera eller praktisera utomlands eller engagera dig i ett språkkafé på hemmaplan.

 

Arbetslivsforum

Välkommen att kontakta Arbetslivsforum och boka tid för karriärvägledning, CV-handledning och liknande. Du kan förstås också ställa frågor via mejl eller telefon.

Arbetslivskoordinator
Mattias Fall
Telefon: 046-222 88 90
Epost:
arbetslivsforumht.luse

Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12,
SOL:A141 A, Lund

Postadress: Box 201,
221 00 Lund

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-02-24