Sjukskrivning och ledighet

Forskarutbildning

Sjukskrivning, föräldraledighet och vab fungerar på samma sätt för doktorander som det gör för alla andra anställda. Alla har också lagstadgad rätt att vara lediga i vissa andra fall, såsom vid dödsfall och flytt. Som doktorand kan du också få tjänstledighet för annan verksamhet, och du har även möjlighet att få nedsatt omfattning på din anställning. 

Sjukskrivning, föräldraledighet och vab

Samlad information om vad som gäller anställda vid sjukskrivning, föräldraledighet och vab hittar du på Medarbetarwebben: https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/sjukfranvaro-semester-och-ledigheter.

Tjänstledighet för annan verksamhet

I vissa fall kan en doktorand få tjänstledigt vid tillfälligt uppehållande av annan verksamhet som främjar doktorandens utbildning på forskarnivå. Institutionen ska styrka att det finns ett behov och intyga att verksamheten främjar doktorandens utbildning.

Ansökan om denna typ av tjänstledighet ska du skicka till forskarutbildningsnämndens sekreterare, och beslutet fattas av prodekan med ansvar för forskarutbildningen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamheten och motivering till ansökan. Ansökan ska dessutom innehålla ett yttrande från prefekten. 

OBS! Tjänstledighet för annan verksamhet ska vara beviljad innan du påbörjar ledigheten. 

Nedsatt omfattning

Normalt är en doktorandanställning på heltid, men det finns möjlighet att sätta ner omfattningen. Det går dock inte att sätta ner doktorandanställningar under 50 % av heltid.

Kom håg att ett beslut att sätta ner omfattningen av en doktorandanställning är permanent. Det finns inte någon garanti att det går att sätta upp omfattningen igen.

Förlängning av doktorandanställning

Kom ihåg!

Sjukfrånvaro och ledighet ger rätt till förlängning av doktorandanställning, men endast om det är anmält och godkänt i Primula.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-09-19