Sjukskrivning och ledighet

Forskarutbildning

Sjukskrivning, föräldraledighet och vab fungerar på samma sätt för doktorander som det gör för alla andra anställda. Alla har också lagstadgad rätt att vara lediga i vissa andra fall, såsom vid dödsfall och flytt.

Du kan läsa om detta här: https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/sjukfranvaro-semester-och-ledigheter

OBS! Sjukfrånvaro och ledighet ger rätt till förlängning av doktorandanställning, men endast om det är anmält och godkänt. Detta görs i Primula.

Tjänstledighet för annan verksamhet

I vissa fall kan en doktorand få tjänstledigt vid tillfälligt uppehållande av annan verksamhet som främjar doktorandens utbildning på forskarnivå. Institutionen ska styrka att det finns ett behov och intyga att verksamheten främjar doktorandens utbildning.

Ansökan om denna typ av tjänstledighet skickas till forskarutbildningsnämndens sekreterare, beslutet fattas av prodekan med ansvar för forskarutbildningen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamheten och motivering till ansökan. Med ansökan ska dessutom läggas ett yttrande från prefekten. 

OBS! Tjänstledighet för annan verksamhet ska vara beviljad innan ledigheten börjar.

Nedsatt omfattning

Normalt är en doktorandanställning på heltid, men det finns möjlighet att sätta ner omfattningen. Det går dock inte att sätta ner doktorandanställningar under 50 % av heltid.

OBS! Ett beslut att sätta ner omfattningen av en doktorandanställning är permanent, det finns inte någon garanti att det går att sätta upp omfattningen igen.

Blankett: Anhållan om att gå ner i tid (word)

Förlängning av doktorandanställning

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-03-11