Studieplanering med ett helhetsperspektiv

För studenter vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ta möjligheten att använda din studietid på bästa sätt, och förstå hur studierna förbereder för arbetsmarknaden genom att se din studiesituation som en helhet.

Självutvärdering och självanalys

Vem är jag, vad har jag för personlighet, intressen, inlärningsstil, motivation, färdigheter, kunskaper, preferenser, erfarenheter, kvalifikationer?

Reflektion

Vilka är mina styrkor och svagheter när det gäller studieteknik, inlärningsstil, kommunikationsförmåga? Är det något jag vill förändra?

Mina mål

Vad vill jag med mina studier? Hur ska jag förändra det som jag anser måste förändras? Vilka resurser finns på Lunds universitet för att hjälpa mig? Vilka är mina mål på kort och lång sikt? Hur tar jag mig dit?

Våra studievägledare önskar att du som studerar:

 • övervakar din akademiska utveckling
 • 
belägger dina personliga och generella färdigheter
 • 
har uppsikt över dina livserfarenheter
 • identifierar styrkor, svagheter och behov
 • 
förstå hur du lär sig
 • 
tar till dig feedback från lärare 

 • gör strategiska val i din utbildning
 • 
blir mer självständig


Studenter bör kontinuerligt reflektera på frågor som rör akademiska mål och framtida karriär.

Du bör aktivt fundera över frågor av karaktären:

 • vad du vill uppnå på universitetet
 • 
vilka kunskapsluckor du har 

 • hur du förmedlar att du har uppnått lärandemålen
 • 
hur du lär bäst
 • 
vad du behöver göra för att lära bättre, mer tidseffektivt och med bestående resultat
 • 
vad du vill jobba med 

 • hur du kan utveckla dina personliga intressen 

 • hur väl du känner dig självTiden vid universitetet är tydligt sammankopplad med hela personligheten, och framtiden planeras utifrån vem man är och vad man kan, vad man vill vara och vad man vill kunna.

Kontaktinformation

Fakultetsstudievägledare
Anna Burstedt
046-222 94 33

 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-05-16