Böcker till försäljning

Här hittar du alla böcker som finns till försäljning. I listan står de sorterade efter skriftserien de tillhör, och du kan gå direkt till varje serie via rullisten. Klicka på "Läs mer" och därefter på "Köp boken" för att komma till vår nätbutik där du enkelt kan handla via kortköp.

CSS Publications

Skandinavien i tid och rum

Skandinavien i tid och rum

Mats Jönsson (red.) | Skandinavien i tid och rum. Bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012 | Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS), | 2013

Skandinavien i tid och rum innehåller utvalda bidrag från två internationella konferenser 2011 och 2012: ”Skandinaviske engagementer 1945-1967” och ”Scandinavian Spaces: Memory – Art – Identity”. Bokens femton kapitel ramas in av en övergripande inledning kring begreppet skandinavism ...

Läs mer

Transformationer

Transformationer

Per Erik Ljung, Mats Jönsson (red.) | Transformationer. Valda texter från International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferens i Lund 2010 | 2011

Transformationer rymmer tjugosex texter från ett symposium kring översättning – i bred mening – som ägde rum i Lund sommaren 2010. Förvandlingarna mellan språk, genrer. Konstarter, medier och kulturer äger rum hela tiden. Det är ett perspektiv som är självklart för skandinavister. Vi ...

Läs mer

Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund

Efter Tegnér

Efter Tegnér

Alfred Sjödin, Jimmie Svensson (red.) | Efter Tegnér. Experiment med tradition | 2018

Esaias Tegnérs (1782–1846) författarskap bildade länge centrum i den svenska kanon, och ansågs enligt utländska bedömare utgöra Sveriges främsta bidrag till världslitteraturen. På så vis har det haft stor betydelse för såväl den inhemska som utländska föreställningen om svensk kultur. ...

Läs mer

Litterära fabrikationer

Litterära fabrikationer

Kenneth Lindegren | Litterära fabrikationer. JT LeRoy och Araki Yasusada - både lögn och fiktion | 2016

Litterära fabrikationer – det litterära fenomen som vanligen kallas ”bluff ” eller ”bedrägeri” – har de senaste decennierna gett upphov till en moralisk och tolkningsteoretisk debatt av starkt polariserad karaktär. I centrum för problematiken står de omtvistade betydelserna av ...

Läs mer

Säg ett ord så kommer vi!

Säg ett ord så kommer vi!

Ulf Gran | Säg ett ord så kommer vi! En egen teaterhistoria | 2015

Ulf Gran utbildades vid Lunds universitet, blev fil.lic. i Litteraturvetenskap och undervisade åtskilliga år i Drama-teater-film och Dramatik. Ett pedagogiskt drag utmärkte också hans regiverksamhet med egen ensemble 1966–1990. Då han år 2005 blev hedersdoktor vid universitetet ...

Läs mer

Minnet och minnandet i litteraturen

Minnet och minnandet i litteraturen

Peter Henning, Eva Haettner Aurelius (red.) | Minnet och minnandet i litteraturen. Föreläsningar hållna vid ett symposium den 26 april 2013, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet | 2014

Vad är minnet, med vilka modeller kan vi göra det fattbart, och vilka är möjligheterna att med minnet återskapa det som glömts bort eller på annat sätt gått förlorat? Frågan om minnet och det att minnas har sedan urminnes tider intresserat poeter, filosofer och forskare, och att ...

Läs mer

Från Bruket till Yarden

Från Bruket till Yarden

Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.) | Från Bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur | 2014

Under de senaste åren har arbetarlitteraturen fått ett uppsving i Norden. Dessutom har intresset för denna litteratur ökat inom forskningen. Ett exempel på detta är den serie av nordiska arbetarlitteraturkonferenser som ordnats i Sverige sedan 2010. Denna antologi är en produkt av en ...

Läs mer

Bibelns lära om Kristus

Bibelns lära om Kristus

Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.) | Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration | 2012

Det är nu 150 år sedan Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning publicerades. Redan samma år, dvs. 1862, kom den andra upplagan. En anledning till detta andra tryck var att tidningen Wäktaren hade reagerat med kraft mot Rydbergs avhandling. Bibelns lära om ...

Läs mer

Från Nexø till Alakoski

Från Nexø till Alakoski

Birthe Sjöberg, Bibi Jonsson, Jimmy Vulovic, Magnus Nilsson (red.) | Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur | 2011

Den nordiska arbetarlitteraturen är världsunik. Ingen annanstans har så många arbetarförfattare lyckats erövra en så stark ställning i de nationella litterära offentligheterna och ingen annanstans uppvisar de arbetarlitterära traditionerna en sådan bredd och kvalitet. I denna ...

Läs mer

Tidskrift för Classiska studier

Tidskrift för Classiska studier

Katarina Bernhardsson, Sara Kärrholm, Per Erik Ljung, Anders Mortensen, Niklas Schiöler (red.) | Tidskrift för Classiska studier | 2011

I Tidskrift för Classiska studier tar närmare femtio forskare, journalister och författare med läsaren på en sällsam odyssé. Från världslitteraturen och med nyskrivna litterära texter – via nedslag i musiken, litteraturhistorien, journalistiken, datorspelet, dramatiken och ...

Läs mer

Ferlin och alla de andra

Ferlin och alla de andra

Birthe Sjöberg, Per Rydén (red.) | Ferlin och alla de andra. En festskrift till Jenny Westerström 21 januari 2010 | 2010

Jenny Westerström fyller 65 år i januari 2010. Vänner i Nils Ferlins värld, i forskarvärlden och i andra världar hyllar henne med den här festskriften som utmärks av en ovanlig bredd, både vad gäller innehåll och form. Här skildras sålunda inte bara Nils Ferlin utan därtill nästan ...

Läs mer

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Birthe Sjöberg (red.) | Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter | 2008

Viktor Rydbergs lyrik har åter blivit aktuell, vilket essäerna i Våra favoriter bland Viktor Rydbergs Dikter bekräftar. I dessa behandlas dikter som uttrycker personlig glädje och smärta men också sådana som känns aktuella för vår egen oroliga tid. Även i dag kan en dikt som ”Den nya ...

Läs mer

Theorier om verklig diktning

Theorier om verklig diktning

Erik Hedling, Birger Hedén, Claes-Göran Holmberg, Anders Mortensen, Helena Nilsson (red.) | Theorier om verklig diktning. Festskrift till Per Erik Ljung | 2008

I antologin Theorier om verklig diktning samsas texter av mer än trettio litteratur- film- och konstforskare. Det handlar i de allra flesta fall om litteratur i alla dess former, men även om film, konst och musik. Texterna spänner över ett vitt fält, från lokal till global ...

Läs mer

Då och där, här och nu

Då och där, här och nu

Magnus Nilsson, Per Rydén, Birthe Sjöberg (red.) | Då och där, här och nu. Festskrift till Ingemar Oscarsson | 2007

Skriftens vida rubrik Då och där, här och nu försöker fånga Ingemar Oscarssons breda intressen.

Läs mer

Carl Fehrmans bibliografi

Carl Fehrmans bibliografi

Per Rydén (red.) | Carl Fehrmans bibliografi. 1938-2005 | 2006

Carl Fehrman har publicerat böcker, uppsatser, recensioner och åtskilligt annat under varje år sedan 1938. Han är född i, har präglats av och själv präglat Lund. Skolad under Olle Holmberg kom han att tillsammans med Staffan Björck sätta märken i den litteraturhistoriska forskningen i ...

Läs mer

Från Eden till Damavdelningen

Från Eden till Damavdelningen

Bibi Jonsson, Karin Nykvist, Birthe Sjöberg (red.) | Från Eden till Damavdelningen. Studier om kvinnan i litteraturen. En vänbok till Christina Sjöblad | 2004

Under den vida rubriken Från Eden till Damavdelningen har uppsatser om kvinnan som författare, som huvudkaraktär, som objekt, som samhällshot, som mor och maka, som ung flicka, som offer, som bohem, som resenär och som naturskildrare samlats. Variationerna av uppsatsernas innehåll är ...

Läs mer

Litteraturens makt

Litteraturens makt

Birthe Sjöberg (red.) | Litteraturens makt | 2000

Har litteraturen makt att påverka människan och samhällsutvecklingen? Är det verkligen så att litteraturen har hjälpt till att avskaffa slaveriet i Amerikas sydstater eller att ge svenskarna religiös mötesfrihet? Kan den ha skadat äktenskapet som institution eller gett avgörande ...

Läs mer

Utsikter

Utsikter

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Utsikter. Föreläsningar från Helgonabacken | 1997

Helgonabacken i Lund erbjuder inte bara vyer över Universitetsbibliotekets park och sjukhusets tegelkaserner. Därifrån kan man också blicka ut över den litterära geografin och med kunniga guiders hjälp föras till platser och tider som är mera fjärran. I föreliggande volym har samlats ...

Läs mer

Italienska förbindelser

Italienska förbindelser

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius, Birthe Sjöberg (red.) | Italienska förbindelser | 1997

”Jag tackar Gud att han låtit mig se detta”, skrev den svenske konstnären Egron Lundgren hem till Sverige vid 1800-talets mitt, ”men önska dig icke hit, det är ett farligt land, ett förtrollat land, den som sett Italien kommer aldrig mera därifrån. Man glömmer hela den öfriga världen ...

Läs mer

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius (red.) | Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier | 1997

Litteraturvetenskapen har under de senaste decennierna konfronterats med en stark teoriutveckling och omfattande kulturella förändringar som radikalt har ändrat betingelserna för undervisningen. Frågor och problem har lärarna vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund ...

Läs mer

Möten och metamorfoser

Möten och metamorfoser

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Möten och metamorfoser. Dikt i samspel med musik, bild och film | 1995

Relationen mellan litteratur och andra konstarter är ett forskningsområde som tilldrar sig allt större intresse. Denna volym är ett bland många uttryck för att den interartiella forskningen befinner sig i ett dynamiskt skede. Litteraturens förhållande till musik, bildkonst och ...

Läs mer

Vänskapens pris

Vänskapens pris

Staffan Björck | Vänskapens pris. Litteraturvetenskapliga studier | 1995

Vänskapens pris är på samma sätt som Staffan Björcks tidigare Karl XII:s stövlar och Löjliga familjerna en samling lärda och infallsrika essayer från litteraturforskningens vida fält. I boken behandlas poetiska ordmagiker som Bellman, Birger Sjöberg och Nils Ferlin. Här ...

Läs mer

Efter dekonstruktionen

Efter dekonstruktionen

Ulla-Britta Lagerroth (red.) | Efter dekonstruktionen. Tolv uppsatser om aktuell litteraturteori | 1992

Utvecklingen av svensk litteraturvetenskap måste idag ske i kreativt och kritiskt möte med den teoriförnyelse och de förändringar i vetenskapliga synsätt som äger rum på den internationella scenen. En grupp forskare från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund gör här ...

Läs mer

Texter och kontexter

Texter och kontexter

Claes-Göran Holmberg | Texter och kontexter. Samtal med 15 amerikanska litteraturforskare | 1994

Läs mer

På försök

På försök

Jenny Westerström, Tommy Olofsson, Per Rydén (red.) | På försök. 8 essäer och 3 inledningar | 1993

Skapande svenska är en möjligen lite missvisande beteckning på en verksamhet som omges med stridiga meningar. För att bidra till diskussionen publiceras här några prov på vad verksamheten kan resultera i. Det är åtta essäer som tillkom i samband med en kurs i skapande ...

Läs mer

Studier i Läsebok för folkskolan

Studier i Läsebok för folkskolan

Inga-Lisa Petersson | Studier i Läsebok för folkskolan | 1992

Inga-Lisa Petersson presenterar här två studier kring tillkomsten av Läsebok för folkskolan. Läseboken var en pedagogisk angelägenhet av nationell betydelse. Den kom ut 1868 och blev läst i både folkskola och läroverk. "Läseboken och den svenska industrialiseringen" lyfter fram en ...

Läs mer

Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°

Bygd, by och bostad runt Uppåkra

Bygd, by och bostad runt Uppåkra

Mats Roslund (red.) | Bygd, by och bostad runt Uppåkra. Landskapet med sin centralplats | 2021

Läs mer

The Perm´/Glazov rings

The Perm´/Glazov rings

Birgitta Hårdh | The Perm´/Glazov rings. Contacts and Economy in the Viking Age between Russia and the Baltic Region | 2016

A group of distinctive Viking Age silver rings, sometimes described as neck-rings, sometimes as arm-spirals, have long been a cause of academic dispute. Where were they made and how were they used? So far the scholarly perspectives have been limited to either the western or the ...

Läs mer

The Artisanal Perspective in Action

The Artisanal Perspective in Action

Katarina Botwid | The Artisanal Perspective in Action. An Archaeology in Practice | 2016

Hur ska nutidens forskare förstå och tolka praktisk kunskap utifrån arkeologiska material? Avhandlingen ”The Artisanal Perspective in Action” tar upp frågan och föreslår ett tydligt avgränsat hantverksperspektiv. Genom att arkeologer och hantverkare med expertis inom sitt eget ...

Läs mer

Neolithic Diversities

Neolithic Diversities

Kristian Brink, Susan Hydén, Kristina Jennbert, Lars Larsson, Deborah Olausson (red.) | Neolithic Diversities. Perspectives from a conference in Lund, Sweden | 2015

In the study of the distant human past, certain events and periods have come to represent decisive passages from one human state to another. From a global perspective, the characteristic feature of the last ten thousand years is that people in different parts of the world, and at ...

Läs mer

Folk, fä och fynd

Folk, fä och fynd

Birgitta Hårdh, Lars Larsson (red.) | Folk, fä och fynd | 2013

Denna tolfte volym av Uppåkrastudier behandlar tre teman, som avspeglas i bokens titel: bebyggelse och kommunikation, lämningar av människor och djur samt föremål. Dessa teman är fördelade på tio artiklar. Fyra artiklar behandlar fynd, ofta framtagna genom metalldetektering men också ...

Läs mer

Grasping Technology, Assessing Craft. Developing a Research Method for the Study of Craft-Tradition

Grasping Technology, Assessing Craft. Developing a Research Method for the Study of Craft-Tradition

Ulla Isabel Zagal-Mach Wolfe | Grasping Technology, Assessing Craft. Developing a Research Method for the Study of Craft-Tradition | 2013

When archaeologists claim to study social and cultural structures and phenomena, patterns of social engagement and human interaction in general, the study is always based on the material and culture of the past. It is understood that these objects were created and crafted by people of ...

Läs mer

Experimental Archaeology

Experimental Archaeology

Bodil Petersson, Lars Erik Narmo (red.) | Experimental Archaeology. Between Enlightenment and Experience | 2011

The project Experimental Archaeology – Between Enlightment and Experience has created a network of researchers and archaeologists with experience from the fields of experimental archaeology and public communication. It has been obvious that experimental archaeology has lived its own ...

Läs mer

Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

Birgitta Hårdh (red.) | Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen. Nya materialstudier från Uppåkra | 2010

I denna volym diskuteras några materialgrupper från Uppåkra som tidigare inte presenterats. Hit hör ett uppseendeväckande stort material av kirurgiska instrument från olika delar av järnåldern. Vapendelar och beslag till vapen har också varit en försummad kategori, och bokens ...

Läs mer

I tillvarons gränsland

I tillvarons gränsland

Fredrik Ekengren, Liv Nilsson Stutz (red.) | I tillvarons gränsland. Perspektiv på kroppen mellan liv och död | 2009

Artiklarna i denna bok tar sin utgångspunkt i föredrag från en session på konferensen Nordic Tag 2005 i Lund. Sessionen bar titeln ”Domesticerad död och vilda vålnader” och hade som syfte att diskutera hur arkeologer ställer sig till det avvikande i de dödsritualer vi studerar. Då de ...

Läs mer

Kullabergs grottor

Kullabergs grottor

Kristina Jennbert | Kullabergs grottor. Mellan istid och nutid, mellan humaniora och naturvetenskap | 2009

Längs foten av Kullaberg finns ett drygt 20-tal kustnära grottor. Klippor och branta stup gör dem svåra att nå, från hav och från land. Hur har grottotna använts under de tusentals år som de funnits? Hur har bilden av grottmänniskor vuxit fram och har de överhuvudtaget funnits på ...

Läs mer

Arkeologi och samhälle

Arkeologi och samhälle

Bodil Petersson, Kristina Jennbert, Cornelius Holtorf (red.) | Arkeologi och samhälle | 2009

Arkeologi fascinerar många människor. Artiklarna i den här boken utforskar arkeologins roll i samhället idag och ger en mångfacetterad bild av arkeologisk utgrävning, utbildning, forskning och kommunikation i ett samhällsperspektiv. Utgångspunkten är människors behov av humaniora i ...

Läs mer

Det lilla landet Vista

Det lilla landet Vista

Påvel Nicklasson | Det lilla landet Vista | 2008

På 1990-talet grävde författaren och studenter vid Arkeologiska institutionen i Lund en sönderplöjd gravhög i Skärstad i norra Småland. I högen hade en rikt utrustad man från Vendeltid gravlagts. Sedan dess har författaren tillbringat flera år i arkiv för att spåra dokument som ...

Läs mer

Stilla flyter Maas

Stilla flyter Maas

Mikael Dahlgren | Stilla flyter Maas. Senromersk strategi och logistik i den arkeologiska rekonstruktionen. | 2008

Den provinsialromerska arkeologin har sedan länge också påverkat rekonstruktionen av de stora historiska händelseförloppen. Kunskapen om romersk maktpolitik och krigföring har ökat avsevärt de senaste decennierna genom ett fruktbart utbyte med historisk och associerad forskning.  ...

Läs mer

Where the River Bends Under the Boughs of Trees

Where the River Bends Under the Boughs of Trees

Tom Carlsson | Where the River Bends Under the Boughs of Trees. Strandvägen - a Late Mesolithic Settlement in Eastern Middle Sweden | 2008

During the years 1999–2003 archaeological excavations took place at Strandvägen, a Mesolithic settlement site in eastern central Sweden. The excavations were done along the shore of the river Motala ström but also under the water. Thanks to good conditions for preservation it is ...

Läs mer

Arkeologi och identitet

Arkeologi och identitet

Bodil Petersson, Peter Skoglund (red.) | Arkeologi och identitet | 2008

De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika hållningar i den dagspolitiska debatten. Det finns inget självklart svar på ...

Läs mer

Back to the Origin

Back to the Origin

Lars Larsson, Ilga Zagorska (red.) | Back to the Origin. New Research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki Cementery and Environment, North Latvia | 2006

Zvejnieki is situated on Lake Burtnieki in northern Latvia. The site includes a Stone Age cemetery and two corresponding settlement sites. Excavations were directed by the archaeologist Dr. Francis Zagorskis in the 1960s and 1970s. The Zvejnieki cemetery is one of the largest in ...

Läs mer

Vardagens landskap

Vardagens landskap

Peter Skoglund | Vardagens landskap. Lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur | 2005

I avhandlingen diskuteras hur materiell kultur förändras när den inlemmas i lokala sammanhang. Diskussionen utgår från gravar, hällristningar och bronsföremål i Sydskandinavien under perioderna senneolitikum och bronsålder, 2350-500 f. Kr. En viktig utgångspunkt i avhandlingen är ...

Läs mer

Continuity for Centuries

Continuity for Centuries

Lars Larsson (red.) | Continuity for Centuries. A Ceremonial Building and its Context at Uppåkra, Southern Sweden | 2004

In 2001 an intensive excavation began within the central part of the large site at Uppakra, southernmost Sweden. This was not the first excavation of the site but the first in which the topsoil was removed within large trenches in order to record the relations between different types ...

Läs mer

Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context

Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context

Anna Gröhn | Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context | 2004

Läs mer

Fler fynd i centrum

Fler fynd i centrum

Birgitta Hårdh (red.) | Fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra | 2003

I Fler fynd i centrum presenteras fjorton nya materialstudier från undersökningarna i Uppåkra. Kapitlen är skrivna på skandinaviska språk, engelska och tyska.

Läs mer

Tingens och tankarnas landskap

Tingens och tankarnas landskap

Björn Nilsson | Tingens och tankarnas landskap. Försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna | 2003

Läs mer

Skapa plats i landskapet

Skapa plats i landskapet

Magnus Andersson | Skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar | 2003

Läs mer

Landskapsarkeologi och tidig medeltid

Landskapsarkeologi och tidig medeltid

Joakim Thomasson, Mats Anglert (red.) | Landskapsarkeologi och tidig medeltid. Några exempel från södra Sverige | 2003

Läs mer

Centrality - regionality

Centrality - regionality

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Centrality - regionality. The social structure of southern Sweden during the Iron Age | 2003

Läs mer

Strävsamma bönder och sturska stormän

Strävsamma bönder och sturska stormän

Påvel Nicklasson | Strävsamma bönder och sturska stormän. Stafsinge och Halland från bronsålder till medeltid | 2001

År 1998 genomfördes stora arkeologiska undersökningar av Stafsinge fornlämning 116 utanför Falkenberg i mellersta Halland. Grävningarna var en del av förberedelserna för byggandet av Västkustbanan och bekostades av Banverket. Vid utgrävningarna påträffades omfattande och mycket ...

Läs mer

Silver in the Viking Age

Silver in the Viking Age

Birgitta Hårdh | Silver in the Viking Age. A regional-economic study | 1996

Läs mer

Regions and Reflections

Regions and Reflections

Kristina Jennbert, Lars Larsson, Petré Rolf, Wyszomirska-Werbart Bozena (red.) | Regions and Reflections. In honour of Märta Strömberg | 1991

Läs mer

Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4°

Från Lund till London och Paris

Från Lund till London och Paris

Påvel Nicklasson | Från Lund till London och Paris. Om Sven Nilsson, vildestadiet och resan 1836 | 2021

Den här boken handlar om hur jordens, livets, människans och civilisationens historia hamnade på samma tidslinje och hur människan fick en lång historia bortom de äldsta texternas vittnesbörd, en förhistorisk tid. Boken handlar också om hur tyska, franska och brittiska ...

Läs mer

Från Stonehenge till Hagbards galge

Från Stonehenge till Hagbards galge

Påvel Nicklasson | Från Stonehenge till Hagbards galge. Om Sven Nilsson, bronsålder och fenicier | 2018

Sommaren 1864 var den vittberömde Lundaprofessorn Sven Nilsson (1787-1883) en jagad man. Han hade just publicerat en avhandling om bronsåldern. Arkeologins sjuttiosjuårige nestor borde ha kunnat luta sig tillbaka och ta emot beröm. Istället hade han tvingats att försvara sin skrift ...

Läs mer

Baronens tårar

Baronens tårar

Påvel Nicklasson | Baronens tårar. Arkeologi och passion i Götiska förbundet | 2015

Påvel Nicklassons nya bok Baronens tårar. Arkeologi och passion i Götiska förbundet visar hur arkeologin skapades under tidigt 1800-tal. Götiska förbundet var en brokig skara festglada stollar, skalder och patrioter under tidigt 1800-tal. Forntiden var en förlorad Guldålder och ...

Läs mer

Agrarian plant economy at Uppåkra and the surrounding area

Agrarian plant economy at Uppåkra and the surrounding area

Mikael Larsson | Agrarian plant economy at Uppåkra and the surrounding area. Archaeobotanical studies of an Iron Age regional center | 2015

Läs mer

Att återupptäcka det glömda

Att återupptäcka det glömda

Bodil Petersson, Påvel Nicklasson (red.) | Att återupptäcka det glömda. Aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden | 2012

Läs mer

Att aldrig vandra vill

Att aldrig vandra vill

Påvel Nicklasson | Att aldrig vandra vill. Johan Haquin Wallman, Sveriges förste arkeolog | 2011

Johan Haquin Wallman (1792–1853) var sin generations skickligaste antikvarie. Under tjugo års tid reste han genom Sydsverige för att dokumentera fornlämningar. Han skrev prisbelönta avhandlingar och blev ledamot i Vitterhetsakademien. Han var sjuk i tuberkulos och malaria, upp över ...

Läs mer

Wirkmächtige Kommunikationsmedien

Wirkmächtige Kommunikationsmedien

Michaela Helmbrecht | Wirkmächtige Kommunikationsmedien. Menschenbilder der Vendel- und Wikingerzeit und ihre Kontexte | 2011

Denna avhandling handlar om vendel- och vikingatida bilder av människor. Kan man identifiera bilderna med figurer som är kända från mytologin eller sagorna? Hur användes bilder under denna period? Vilka funktioner hade de? På vilka typer av föremål uppträder de? Genom redogörelsen för ...

Läs mer

Changing Landscapes and Persistent Places

Changing Landscapes and Persistent Places

Jenny Nord | Changing Landscapes and Persistent Places. An Exploration of the Bjäre Peninsula | 2009

Changing landscapes and persistent places är en studie om kulturlandskapet på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. De många bronsålderslämningarna som tydligt präglar landskapsbilden i området utgör en utgångspunkt i arbetets syfte att öka förståelsen för det historiska djupet i dagens ...

Läs mer

Ritualization - Hybridization - Fragmentation

Ritualization - Hybridization - Fragmentation

Fredrik Ekengren | Ritualization - Hybridization - Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1–400 | 2009

This book deals with the transformation of imported Roman vessels in Germania Magna during the Roman Iron Age, 1-400 AD. The concept of transformation in this context refers to the various ways these objects were interpreted, physically altered and consequently changed with regard to ...

Läs mer

On the Road

On the Road

Kristina Jennbert, Birgitta Hårdh, Deborah Olausson (red.) | On the Road. Studies in Honour of Lars Larsson | 2007

Travel can take us to new places, but also to new knowledge. We can travel in time as well as in space, and travelling is by no means solely a phenomenon belonging to the present. The fifty-three articles in "On the road" illustrate the complexities of the concept of travel.  ...

Läs mer

The Transport Amphorae from Euesperides

The Transport Amphorae from Euesperides

Kristian Göransson | The Transport Amphorae from Euesperides. The Maritime Trade of a Cyrenaican City 400–250 BC | 2007

The present thesis is a study of Mediterranean trade 400-250 BC through an examination of transport amphorae from the ancient Cyrenaican city of Euesperides (Benghazi), Libya. The material comes from excavations conducted from 1999-2006 by the Society for Libyan Studies. Amphorae ...

Läs mer

An Essay on Copper Flat Axes

An Essay on Copper Flat Axes

Björn Magnusson Staaf | An Essay on Copper Flat Axes | 1996

Läs mer

The archaeology of the cultural landscape

The archaeology of the cultural landscape

Lars Larsson, Johan Callmer, Berta Stjernquist (red.) | The archaeology of the cultural landscape. Field work and research in a south Swedish rural region. Studies by Berta Stjernquist | 1992

Läs mer

Lagmanshejdan

Lagmanshejdan

Lars Redin | Lagmanshejdan. Ett gravfält som spegling av sociala strukturer i Skanör | 1976

Läs mer

Ciste a cordoni (Rippenzisten)

Ciste a cordoni (Rippenzisten)

Berta Stjernquist | Ciste a cordoni (Rippenzisten). Produktion, Funktion, Diffusion. 2 vol | 1967

Läs mer

Simris II

Simris II

Berta Stjernquist | Simris II. Bronze age problems in the light of the Simris excavation | 1961

Läs mer

Håndverket i forandring

Håndverket i forandring

Axel Christophersen | Håndverket i forandring. Studier i horn- og beinhåndverkets utvikling i Lund c:a 1000-1350 | 1980

Läs mer

Bibliotheca historica Lundensis

En välbyggd maskin, en mardröm för själen

Roddy Nilsson | En välbyggd maskin, en mardröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet | 1999

Läs mer

Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis

Julkrubban i Svenska kyrkan

Julkrubban i Svenska kyrkan

Hans Ahlfors | Julkrubban i Svenska kyrkan. Julkrubbans reception i Stockholm, Göteborgs och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut | 2012

Läs mer

Arkiv, fakultet, kyrka

Arkiv, fakultet, kyrka

Anders Jarlert (red.) | Arkiv, fakultet, kyrka. Festskrift till Ingmar Brohed | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2004

Läs mer

Lund – medeltida kyrkometropol

Lund – medeltida kyrkometropol

Per-Olov Ahrén, Anders Jarlert (red.) | Lund – medeltida kyrkometropol. Symposium i samband med ärkestiftet Lunds 900-årsjubileum, 27–28 april 2003 | Arcus förlag | 2004

Läs mer

Lojaliteten, prostarna, språket

Lojaliteten, prostarna, språket

Stig Alenäs | Lojaliteten, prostarna, språket. Studier i den kyrkliga "försvenskningen" i Lunds stift under 1680-talet | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2003

Läs mer

Change and Identity

Change and Identity

Erik Sidenvall | Change and Identity. Protestant English Interpretations of John Henry Newman's Secession, 1845–1864 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2002

Läs mer

Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum

Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum

Anders Jarlert (red.) | Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum | 1999

Läs mer

Dopsed i förändring

Dopsed i förändring

Ingegerd Sjölin | Dopsed i förändring. Studier av Örebro pastorat 1710-1910 | 1999

Läs mer

Kyrka och nationalism i Norden

Kyrka och nationalism i Norden

Ingmar Brohed (red.) | Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet | 1998

Läs mer

Barnet i kyrkohistorien

Barnet i kyrkohistorien

Anders Jarlert (red.) | Barnet i kyrkohistorien. Hilding Pleijel symposium 2 | 1998

Läs mer

Church and people in Britain and Scandinavia

Church and people in Britain and Scandinavia

Ingmar Brohed (red.) | Church and people in Britain and Scandinavia | 1996

Läs mer

The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany

The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany

Anders Jarlert | The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany | 1995

Läs mer

Hilding Pleijel symposium

Hilding Pleijel symposium

Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis (red.) | Hilding Pleijel symposium. 19 oktober 1893-19 oktober 1993. Ett hundraårsjubileum | 1995

Läs mer

Ein Lebensraum für die Kirche

Ein Lebensraum für die Kirche

Thomas Björkman | Ein Lebensraum für die Kirche. Die Rundbriefe von Landesbischof D. Mitzenheim 1945-1970 | 1991

Läs mer

Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker

Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker

Anders Jarlert | Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker | 1987

Läs mer

Bibliotheca theologiae practicae

De septem sacramentis

De septem sacramentis

Carl-Gustaf Andrén | De septem sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400 | 1963

Läs mer

Bokhistoriska skrifter

The Mild Boredom of Order

The Mild Boredom of Order

Eva Nylander | The Mild Boredom of Order. A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden | 2011

This study examines how the Latin manuscript collection of Queen Christina of Sweden was formed, what function it served for the queen and for others, and how various attempts to impose order on it reflect different epistemological traditions. A recurring theme of the study is the ...

Läs mer

Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier)

Framtidskuster

Framtidskuster

Cecilia Fredriksson, Mia Larson (red.) | Framtidskuster. Hållbar utveckling i kustsamhällen | 2013

Kustområdena kring Kattegatt, Skagerack och Öresund befinner sig i olika faser av en dynamisk omvandlingsprocess som tar sig olika uttryck i olika regionala kontexter. I varje geografiskt område finns erfarenheter som kan berika de övriga områdena. Genom att jämföra situationen i ...

Läs mer

Den främmande förförerskan

Den främmande förförerskan

Ivo Holmqvist (red.) | Den främmande förförerskan | Makadam | 2013

Hur uppstod den speciella magin i Karen Blixens »fantastiske fortællinger«? Hur såg den samtida svenska publiken på Blixens författarskap, gåtfulla person och äventyrliga liv? Och varför fick hon aldrig Nobelpriset? Professor Ivo Holmqvist har sammanställt ett brett urval svenska ...

Läs mer

Publik i perspektiv

Publik i perspektiv

Malena Forsare, Anja Mølle Lindelof (red.) | Publik i perspektiv. Teaterarbete i Öresundsregionen | Makadam | 2013

Två teaterpjäser uppförda av fyra teatrar på tre scener och i ett tält, i tre länder, på flera nordiska språk – att kalla projektet Teaterdialog Öresund för en avancerad övning i dialog, samarbete och samordning är ingen överdrift. Ett gemensamt incitament för projektet har varit ...

Läs mer

Locus Celebris

Locus Celebris

Jes Wienberg, Stephan Borgehammar (red.) | Locus Celebris. Dalby kyrka, kloster och gård | Makadam | 2012

Locus celebris, ”den berömda platsen” – så kallas Dalby tidigt på 1100-talet av den engelske benediktinen Ælnoth, och Dalby är fortfarande berömt: – för Heligkorskyrkan i Dalby; – som biskopssäte för tyske biskopen Egino på 1060-talet; – som begravningsplats för Svens son, kung ...

Läs mer

Solen finns

Solen finns

Gustaf Munch-Pedersen, Martine Cardel Gertsen, Anders Palm | Solen finns | Makadam | 2011

Han var modernist och idealist, fantast och anti-fascist – den danske diktaren och konstnären Gustaf Munch-Petersen (1912–1938). 26 år gammal dog han på slagfältet som frivillig i spanska inbördeskriget. Han råkade dö och bli känd som okänd soldat. Men det var för sitt konstnärskap ...

Läs mer

Det politiska äktenskapet

Det politiska äktenskapet

Bente Rosenbeck, Hanne Sanders (red.) | Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion | Makadam | 2010

Äktenskapet, »instiftat till samhällets bestånd« som det heter i vigselformuläret, är en institution under kontinuerlig förändring. Vägen är lång från 1600-talets bondehushåll, arbetsenheter med tydlig arbetsfördelning, till dagens regnbågsfamiljer och jämställdhetsdiskurser. Men det ...

Läs mer

Flytande gränser

Flytande gränser

Anders Palm, Hanne Sanders (red.) | Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658 | Makadam | 2010

Den som kör över Öresundsbron passerar förr eller senare en skylt, som visar var själva gränslinjen mellan länderna går. Nu är vi i Sverige – nu är vi i Danmark. Trots det strömmande vattnet under bron är gränsen långtifrån flytande. Men så har det inte alltid varit. Gränsen mellan ...

Läs mer

Regionauterna

Regionauterna

Orvar Löfgren, Fredrik Nilsson (red.) | Regionauterna. Öresundsregionen från vision till vardag | Makadam | 2010

Vad har hänt sedan Öresundsbron invigdes sommaren 2000? Vilka drömmar har slagit in, vilka visioner visade sig orealistiska? Inför broöppningen var otåligheten stor – äntligen skulle Själland och Sydsverige förenas i en transnationell region. Här ser danska och svenska forskare ...

Läs mer

"Mitt hems gränser vidgades"

"Mitt hems gränser vidgades"

Kari Haarder Ekman | "Mitt hems gränser vidgades" En studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet | Makadam | 2010

Under hela 1800-talet pågick ett arbete för närmare kulturella förbindelser mellan Sverige, Norge och Danmark. Det var ett nytt sätt att se på grannländerna: man betonade likheterna i språk och historia istället för att fokusera på krig och gamla oförrätter. För vissa kom ...

Läs mer

Lyksalighedens øer

Lyksalighedens øer

Gunilla Hermansson | Lyksalighedens øer. Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik | Makadam | 2010

Romantiske lyksalighedsøer er tekster, der sætter poesien som en central del af forestillingen om et lyksaligt refugium, et længslernes mål, en himmel – og der er påfaldende mange af den slags ”øer” i dansk og svensk romantik, fra 1810’erne og frem til midten af århundredet. Med disse ...

Läs mer

Wool and Society

Wool and Society

Hrefna Robertsdottir | Wool and Society. Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland | Makadam | 2008

Flax spinning, domestic workshops, putting-out production and increased exports are all changes that affected wool production in Iceland following the introduction of manufacturing workshops to the country in the late 18th century. In this book, wool production is used as a key to ...

Läs mer

Ett möte

Ett möte

Gunilla Hermansson, Mads Nygaard Folkmann (red.) | Ett möte. Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog | Makadam | 2008

Det dröjde innan huvudpersonerna inom svensk och dansk litterär romantik fick upp ögonen för varandra. Visserligen sneglade man under 1800-talets första årtionden åt förehavandena i grannlandet, men den direkta kontakten mellan danska och svenska romantiska författare och kritiker var ...

Läs mer

Kanon och kulturarv

Kanon och kulturarv

Lars-Eric Jönsson, Anna Wallette, Jes Wienberg (red.) | Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige | 2008

Kanon och kulturarv har diskuterats intensivt i Danmark och Sverige under de senaste åren. I Danmark har regeringens beslut att definiera en dansk kanon väckt stor debatt. I Sverige har diskussionen varit hovsammare samtidigt som ordet kulturarv har ett starkt grepp om museer, ...

Läs mer

Öresund - barriär eller bro?

Öresund - barriär eller bro?

Anne Carlie (red.) | Öresund - barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern | Makadam | 2008

I Danmark och Sverige finns olika forskningstraditioner, olika lagstiftning och olika kulturminnesförvaltning. Därför har man inte tidigare jämfört hur livet i samhällena kring Öresund såg ut under järnåldern. I denna bok undersöker nu danska och svenska arkeologer med Skåne och ...

Läs mer

Efter Roskildefreden 1658

Efter Roskildefreden 1658

Hanne Sanders | Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred | Makadam | 2008

Historien om Roskildefreden och Skånelandskapens övergång till Sverige för 350 år sedan har ofta berättats med fokus på krig och nationella stater, snapphanar och en hårdhänt försvenskningspolitik. Här återges en annan bild. Krigen får förvisso sitt utrymme, men freden tar mera plats ...

Läs mer

Skåne i Danmark

Skåne i Danmark

Harald Gustafsson | Skåne i Danmark. En dansk historia till 1658 | Makadam | 2008

Vad hade hänt om Skåne, Halland och Blekinge aldrig blivit svenska på 1600-talet, utan fortsatt vara delar av Danmark? Hur hade dansk historia då berättats? Skånelandskapen utgjorde Östdanmark under lång tid, från sen vikingatid till Roskildefreden 1658. Men deras äldre historia ...

Läs mer

Migration och tillhörighet

Migration och tillhörighet

Gunnar Alsmark, Bolette Moldenhawer, Tina Kallehave (red.) | Migration och tillhörighet. Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien | Makadam | 2007

Invandring börjar alltid med utvandring. Migranter lämnar inte utan vidare sina hemländer och blir ett med invandringsländerna. I stället äger deras liv rum i spänningsfältet mellan ut- och invandringsländerna, och därigenom utmanar de frågan om tillhörighet. Forskarna i denna bok – ...

Läs mer

Öresundsgränser

Öresundsgränser

Fredrik Nilsson, Hanne Sanders, Ylva Stubbergaard (red.) | Öresundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum | Makadam | 2007

Över vattnet rusar numera tåg och bilar, men genom Öresund löper fortfarande en gräns. Vad betyder den för människorna i regionen? Kanske har de alla sin egen Öresundsgräns: "gränsgångarna" med arbete och bopålar i olika länder, seglarna med nationsflaggan i aktern, familjerna på ...

Läs mer

Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige

Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige

Hanne Sanders | Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige | Makadam | 2006

Danmark – hur funkar det? Vilken kunskap har vi egentligen om grannlandet – och vad grundar sig bara på populära myter? Är vi så lika som vi tror? Sverige och Danmark har många uppenbara och omedelbara likheter: nordiska välfärdsstater, framgångsrika inom ett antal industriella och ...

Läs mer

Bortom stereotyperna?

Bortom stereotyperna?

Lina Sturfelt, Ulf Hedetoft, Bo Petersson (red.) | Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige | Makadam | 2006

I svensk debatt utmålas Danmark som ett fäste för främlingsfientlighet och för en snål och stelbent behandling av invandrare. Det populistiska Dansk Folkeparti sätter tonen och de etablerade politiska partierna följer av opportunistiska skäl mer eller mindre med i dansen. Å andra ...

Läs mer

Inte ett ord om kärlek

Inte ett ord om kärlek

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg | Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850–1930 | Makadam | 2006

Äktenskapet är en ram kring personliga relationer, men det handlar också om politik och makt. I denna bok är det äktenskap som politik som står i fokus, närmare bestämt den process som ledde fram till den djupgående reform av äktenskapslagstiftningen som genomfördes i de nordiska ...

Läs mer

Vid gränsen

Vid gränsen

Harald Gustafsson, Hanne Sanders (red.) | Vid gränsen. Integration och identiteter i det förnationella Norden | Makadam | 2006

Gränser kan se knivskarpa och entydiga ut på historiska kartor. Men hur fungerade de i praktiken? Hur uppfattade man gränser och vilken betydelse hade de i människornas vardag? Det är först nyligen som historiker har börjat ställa sådana frågor, och i denna bok diskuterar sexton ...

Läs mer

Tänkarens mångfald

Tänkarens mångfald

Lone Koldtoft, Jon Stewart, Jan Holmgaard (red.) | Tänkarens mångfald. Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard | Makadam | 2005

För 150 år sedan dog Søren Kierkegaard, men hans filosofi och författarskap är fortfarande synnerligen levande. I Sverige har hans allmänkulturella betydelse varit stor genom alla år, men hans fackfilosofiska inflytande har varit begränsat, och diskussionerna kring Kierkegaards ...

Läs mer

Kungamakt och bonderätt

Kungamakt och bonderätt

Stefan Persson | Kungamakt och bonderätt. Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640 | Makadam | 2005

Stora händelser får ännu större konsekvenser för de små människorna. I denna avhandling representeras de små människorna av bönderna i 1500- och 1600-talets Danmark i allmänhet och Göinge i synnerhet. Inbördeskrig, unionsupplösning och bonderesning, reformation och maktcentralisering ...

Läs mer

H. C. Andersens underbara resor i Sverige

H. C. Andersens underbara resor i Sverige

Ivo Holmqvist (red.) | H. C. Andersens underbara resor i Sverige | Makadam | 2005

För att fira H.C. Andersens 200-årsdag 2005 utgav Centrum för Danmarksstudier och Makadam förlag denna bok, där tolv svenska och två danska författare och forskare skriver om hans förbindelser med Sverige och svenskarna förr och nu. H. C. Andersen var en av sin tids stora resenärer ...

Läs mer

Nordisk katolicism

Nordisk katolicism

Yvonne Maria Werner | Nordisk katolicism. Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv | Makadam | 2005

Den katolska missionsoffensiv som satte in i mitten av 1800-talet riktade sig också mot Skandinavien, där man i skydd av den liberaliserade religionslagstiftningen kunde bygga upp ett nät av församlingar och missionsstationer med skolor och sjukhus. Missionsverksamheten var särskilt ...

Läs mer

Holberg i Norden

Holberg i Norden

Gunilla Dahlberg, Peter Christensen Teilman, Frode Thorsen (red.) | Holberg i Norden. Om Ludvig Holbergs författarskap och dess kulturhistoriska betydelse | Makadam | 2004

Ludvig Holberg, född 1684 i Bergen och död 1754 i Köpenhamn, är ett av de största namnen i den nordiska litteratur- och kulturhistorien. I Danmark och Norge har Holberg närmast rang av nationalskald, medan man i Sverige främst känner honom som upphovsman till den ofta spelade komedin ...

Läs mer

Att gestalta en region

Att gestalta en region

Jesper Falkheimer | Att gestalta en region. Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund | Makadam | 2004

När Öresundsbron invigdes år 2000 nådde förväntningarna på dansk-svensk integration sin kulmen. Prognoser och framtidsspekulationer haglade. Nyhetsbrev, reklamkampanjer, webbplatser och konferenser producerades på löpande band. Öresundsbron förenade Öresundsregionen. Öresundsregionen ...

Läs mer

Ett annat 1100-tal

Ett annat 1100-tal

Peter Carelli, Lars Hermanson, Hanne Sanders (red.) | Ett annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark | Makadam | 2004

Historia har länge varit synonymt med staters historia, och forskningen kring medeltiden är inget undantag. I denna bok får vi nya perspektiv på denna spännande tid. Forskarna har här istället valt att fokusera på bland annat religion, kulturella mönster, maskulinitet, byarnas plats i ...

Läs mer

Gustafs ansigter

Gustafs ansigter

Martine Cardel Gertsen | Gustafs ansigter. Selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab | Makadam | 2003

Den dansk-svenske poeten Gustaf Munch-Petersen blev en av skandinavisk litteraturs "unga döda" när han stupade som frivillig i spanska inbördeskriget. Men detta är inte den enda bilden vi har av denna modernistiska portalfigur, vars författarskap rymmer en mångfasetterad och komplex ...

Läs mer

Grundtvig – nyckeln till det danska?

Grundtvig – nyckeln till det danska?

Hanne Sanders, Ole Vind (red.) | Grundtvig – nyckeln till det danska? | Makadam | 2003

N.F.S. Grundtvig – religionsdanaren, folkbildningsförkämpen, den danska psalmbokens oomtvistlige härskare. I Sverige finns ingen motsvarighet, och svenskar har ofta svårt att förstå vidden av hans betydelse. Vad kan man lära om Danmark idag genom att läsa Grundtvig? Ett antal danska ...

Läs mer

Critica Litterarum Lundensis

The Literary Construction of the Universe

The Literary Construction of the Universe

Daniel Helsing | The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy | 2019

"Science" is a historically variable, connotationally rich, and contested term. No single institution, individual, or group of individuals can claim definitional authority over its meaning. The use of "science" carries weight and credibility in society, at least in many sectors. Yet ...

Läs mer

Det förflutna är ett främmande land

Det förflutna är ett främmande land

Sanjin Pejkovic | Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm | 2019

Det förflutna är ett främmande land analyserar filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito. Tematiskt berörs medierade minnen och minneskonflikter av Tito och landet. Studien undersöker huruvida de utvalda filmernas syn på det förflutna överensstämmer eller är i konflikt ...

Läs mer

Den ofärdiga vetenskapen

Den ofärdiga vetenskapen

Isak Hyltén-Cavallius | Den ofärdiga vetenskapen. Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor | 2018

En brist på konsensus i litteraturvetenskapen, gällande såväl det litterära forskningsobjektets grundläggande egenskaper som vilka teorier och metoder för att studera detta objekt som är mest giltiga, har varit påtaglig sedan 1960-talet. Det är även allmänt bekant att denna brist ...

Läs mer

Ordkonst och levnadskonst

Ordkonst och levnadskonst

Erik Erlanson | Ordkonst och levnadskonst. Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens diktning | 2017

Med uttrycket ‘ordkonst och levnadskonst’ riktas uppmärksamheten mot ett särskilt förhållande mellan liv och dikt. Oavsett vad de författare eller läsare gör, som sysselsätter sig med poesi, ägnar de sig också åt att göra sig själva till subjekt. Frågorna gäller därför inte om eller i ...

Läs mer

Versform & ikonicitet

Versform & ikonicitet

Jimmie Svensson | Versform & ikonicitet. Med exempel från svensk modernistisk lyrik | 2016

Det brukar hävdas att ”form” och ”innehåll” är ett i dikten, att vad som sägs inte kan skiljas från hur det sägs. Ändå kommenteras dikter ofta utan att versformen nämns. Men på vilka sätt kan då versifikationen skapa mening? Den här avhandlingen tar sig an detta ...

Läs mer

Du och jag men inte vi

Du och jag men inte vi

Carolina Ignell | Du och jag men inte vi. Om omöjliga möten och deras orsaker i J. M. Coetzees fiktion | 2013

Läs mer

The Most Delicate Subject

The Most Delicate Subject

Elisabet Björklund | The Most Delicate Subject. A History of Sex Education Films in Sweden | 2012

In 1969, the sex education film Language of Love was a great success at Swedish movie theaters. Containing explicit representations of sexual acts, the film attracted over one million Swedish movie-goers and was soon followed by no less than three sequels and a "best-of" compilation ...

Läs mer

Att föra det egna till torgs

Att föra det egna till torgs

Immi Lundin | Att föra det egna till torgs. Berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner | 2012

När Kerstin Strandberg 1967 gav ut Som en ballong på skoj handlade debatten mer om könsroller än om kvinnors skrivande. När Enel Melbergs Modershjärtat kom ut 1977 talade man inte om könsrollsdebatt utan om kvinnokamp och kvinnors skrivande sågs som en viktig del av den kampen. Det ...

Läs mer

Humor i romantisk text

Humor i romantisk text

Jonas Asklund | Humor i romantisk text. Om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820), C.J.L. Almqvists Amorina (1822) och C. Livijns Spader Dame (1825) | 2008

En mycket underlig blandning av högt och lågt kännetecknar de tre verk som undersöks i den här avhandlingen. I litteraturforskningen beskrivs detta drag ibland som något smaklöst och misslyckat, men det har också uppfattats som något gränslöst – som om dessa texter skulle innehålla ...

Läs mer

Hjärtats skrifter

Hjärtats skrifter

Jon Helgason | Hjärtats skrifter. En brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim | 2007

Hjärtats skrifter är en undersökning av brevet som kommunikationsform under 1700-talet. Brevkulturen i 1700-talets Tyskland betraktas som ett av startskotten för vad som brukar kallas den moderna tiden. I denna studie granskas brevkulturens funktion och betydelse för det epistemiska ...

Läs mer

Upplevelser av svensk film

Upplevelser av svensk film

Anders Marklund | Upplevelser av svensk film. En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985–2000 | 2004

Genrer är av stor betydelse för film. De erbjuder etablerade mönster för hur filmer kan vara, mönster som är välkända för såväl filmskapare som åskådare, och som underlättar för producenter, distributörer och biografägare att erbjuda upplevelser som tilltalar åskådare. Upplevelser ...

Läs mer

C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet

C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet

Eivor Persson | C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet | 2003

Carl Jonas Love Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet är ämnet för denna studie. Slottskrönikan omfattar romanerna Jaktslottet (1833), Hinden (1833) och Baron Julius K*. Ur Fröken Eleonoras reseminnen (1835), som alla ingår i Almqvists stora samlingsverk Törnrosens ...

Läs mer

Tvinga verkligheten till innebörd

Tvinga verkligheten till innebörd

Daniel Sandström | Tvinga verkligheten till innebörd. Studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige | 2002

”Dikten spjärnar mot verkligheten och tvingar den till innebörd. En blåsig bild står spänd mot stormen. Ord att behärska ett yrande mörker.” Kjell Espmark, ur ”Värld av ord”, 1961 Sedan debuten 1956 har Kjell Espmark varit en vital aktör inom den svenska litteraturen som ...

Läs mer

En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik

Historia på väg mot framtiden

Historia på väg mot framtiden

Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer, Henrik Rosengren, Per Eliasson (red.) | Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle | 2010

Läs mer

Études Romanes de Lund

On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution

On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution

Chiara Gargiulo | On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution | 2020

This thesis is a collection of four studies on pronominal anaphora resolution with a focus on first language (L1) attrition and prosody. In Study I, we explored the temporariness of attrition effects on anaphora resolution in L1 Italian speakers who moved to Sweden after puberty ...

Läs mer

La motivation et le concept de soi

La motivation et le concept de soi

Céline Rocher Hahlin | La motivation et le concept de soi. Regards croisés de l'élève et de l'enseignant de français langue étrangère en Suède | 2020

Comment les enseignants peuvent-ils stimuler l’envie d’apprendre le français de leurs élèves ? Se voir utiliser le français dans l’avenir peut-il être un moteur de motivation efficace ? Quelle perception ont les enseignants de français en Suède de leur rôle motivateur ? Les études ...

Läs mer

Los enigmas de Alejo Carpentier

Los enigmas de Alejo Carpentier

Victor Wahlström | Los enigmas de Alejo Carpentier. La presencia oculta de un trauma familiar | 2018

Alejo Carpentier (1904-1980) es uno de los escritores latinoamericanos más distinguidos, pero muy poco se sabe acerca de su vida privada y de su origen familiar. Además, como se ha visto después de su muerte, algunos de los pocos datos que él mismo optó por revelar eran falsos. A ...

Läs mer

40 años de investigación académica sobre las novelas de Vargas Llosa

40 años de investigación académica sobre las novelas de Vargas Llosa

Pedro de Felipe Jimenez | 40 años de investigación académica sobre las novelas de Vargas Llosa. Análisis meta-crítico y metodológico de tesis doctorales escritas en los Estados Unidos (1970-2010) | 2017

El objetivo de esta tesis es averiguar cuál es la situación real respecto al conocimiento que se obtiene de las 56 tesis doctorales presentadas en los Estados Unidos entre 1970 y 2010 sobre las novelas de Mario Vargas Llosa. Se ha hecho una clasificación según el tipo de tesis y el ...

Läs mer

Le Théséus de Cologne de Jean Servion

Le Théséus de Cologne de Jean Servion

Mari Bacquin | Le Théséus de Cologne de Jean Servion. Un cri au secours | 2017

Läs mer

Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2.

Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2.

Antonio Vázquez | Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2. | 2016

Läs mer

Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs

Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs

Frida Splendido | Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs. Le VOT et la liaison dans une étude de cas multiples | 2014

Läs mer

Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni”

Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni”

Riccardo Guglielmi | Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni”. Un territorio di confine tra Liguria e Provenza | 2014

Läs mer

Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction

Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction

Rasmus Persson | Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction. Analyses conversationnelles et phonétiques | 2014

Comment fait-on pour se comprendre en conversation ? Comment fait-on pour s’en sortir ensemble lorsqu’on ne se comprend pas ? Et pour s’assurer que l’on a bien compris ? Cet ouvrage aborde la thématique de l’intersubjectivité – ou de la compréhension mutuelle – dans une perspective ...

Läs mer

Estrategias de atenuación en español L1 y L2

Estrategias de atenuación en español L1 y L2

Disa Holmlander | Estrategias de atenuación en español L1 y L2. Estudio contrastivo en hablantes españoles y suecos | 2011

Läs mer

Les débutants parlent-ils à l'infinitif?

Les débutants parlent-ils à l'infinitif?

Anita Thomas | Les débutants parlent-ils à l'infinitif? Influence de l'input sur la production des verbes par des apprenants adultes du français | 2009

Läs mer

Mélanges plurilingues offerts à Suzanne Schlyter à l'occasion de son 65ème anniversaire

Mélanges plurilingues offerts à Suzanne Schlyter à l'occasion de son 65ème anniversaire

Petra Bernardini, Verner Egerland, Jonas Granfeldt (red.) | Mélanges plurilingues offerts à Suzanne Schlyter à l'occasion de son 65ème anniversaire | 2009

Läs mer

À la recherche de la morphologie silencieuse

À la recherche de la morphologie silencieuse

Malin Ågren | À la recherche de la morphologie silencieuse. Sur le développement du pluriel en francais L2 écrit | 2008

Läs mer

Ausencia, prohibición y carencia

Ausencia, prohibición y carencia

Carolina Leon Vegas | Ausencia, prohibición y carencia. Estudio de los personajes masculinos y el deseo frustrado en tres obras de García Lorca | 2008

Läs mer

Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau

Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau

Liviu Lutas | Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau. Fantastique et Histoire | 2008

Läs mer

Enjeux idéologiques dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes

Enjeux idéologiques dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes

Violeta Daiciu | Enjeux idéologiques dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes | 2007

Läs mer

L'immagine pubblicitaria dell'olio d'oliva, della pasta e del caffè

L'immagine pubblicitaria dell'olio d'oliva, della pasta e del caffè

Christine Wikman | L'immagine pubblicitaria dell'olio d'oliva, della pasta e del caffè. Uno studio comparativo sulla ricezione | 2005

Läs mer

Le Bon sens commun

Le Bon sens commun

Björn Larsson | Le Bon sens commun. Remarques sur le rôle de la (re)cognition intersubjective dans l’épistémologie et l’ontologie du sens | 1997

Läs mer

La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive

La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive

Björn Larsson | La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive. Une étude de 113 adjectifs d’emploi fréquent dans la langue du tourisme et dans d’autres types de prose non-littéraire | 1994

Läs mer

La réception des Mandarins

La réception des Mandarins

Björn Larsson | La réception des Mandarins. Le roman de Simone de Beauvoir face à la critique littéraire en France | 1988

Läs mer

Hex

Industrial Cool

Industrial Cool

Robert Willim | Industrial Cool. Om postindustriella fabriker | 2008

Vad är en fabrik? Med industrisamhällets avveckling följer en ny ruin-romantik. Över hela västvärlden blir slitna tegelfasader och rostbruna maskinhallar till nya utflyktsmål, gallerier, caféer eller trendiga arbets-platser. Samtidigt skapas nya industrilokaler, där besökarnas intryck ...

Läs mer

Intermedia Studies Press

Mötesplatser

Mötesplatser

Hans Lund | Mötesplatser. Ord och bild i samverkan | 2013

Ord och bild kommunicerar olika slag av kunskap. Just olikheten gör att samverkan mellan ord och bild kan förmedla innebörder som inget av de två medierna kan förmedla på egen hand. I sin diskussion kring bildtitlar framhåller E. H. Gombrich: ”The image is one pole, the title often ...

Läs mer

Det runda brunnslocket

Det runda brunnslocket

Hans Lund | Det runda brunnslocket. En duomedial artefakt under fötterna | 2011

Det finns en värld under gatuplanet med kanaler och rör för dricksvatten och avloppsvatten, för fjärrvärmevatten och brandsläckningsvatten, en värld som i det dolda betjänar världen ovanför. En mängd schakt förbinder dessa två världar, och på varje schaktöppning ligger ett lock. ...

Läs mer

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Mikael Askander, Jørgen Bruhn (red.) | Gunnar Ekelöf mellan konstarterna | 2010

Inte nog med att han framstår som en av de verkliga portalgestalterna i den moderna svenska poesin, Gunnar Ekelöf och hans dikt kan dessutom betraktas som en viktig mötesplats: en mötesplats för konstarterna och deras samspel. I Gunnar Ekelöf mellan konstarterna presenteras essäer ...

Läs mer

Changing Borders

Changing Borders

Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, Heidrun Führer (red.) | Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality | 2007

Contemporary art and literature are marked by an increased intermedial interest. Perhaps as a result of this there is a growing amount of academic research being done on intermedial grounds, inside and outside the “proper” interart institutions. It could be argued that contemporary ...

Läs mer

Lund Archaeological Review (LAR)

Lund Archaeological Review 2015

Lund Archaeological Review 2015

Fredrik Ekengren, Deborah Olausson (red.) | Lund Archaeological Review 2015 | 2016

Läs mer

Lund Archaeological Review 2014

Lund Archaeological Review 2014

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2014 | 2015

Läs mer

Lund Archaeological Review 2013

Lund Archaeological Review 2013

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2013 | 2014

Läs mer

Lund Archaeological Review 2012

Lund Archaeological Review 2012

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2012 | 2013

Läs mer

Lund Archaeological Review 2011

Lund Archaeological Review 2011

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2011 | 2012

Läs mer

Lund Archaeological Review 2009-2010

Lund Archaeological Review 2009-2010

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2009-2010 | 2011

Läs mer

Lund Archaeological Review 2007-2008

Lund Archaeological Review 2007-2008

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2007-2008 | 2008

Läs mer

Lund Archaeological Review 2005-06

Lund Archaeological Review 2005-06

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2005-06 | 2006

Läs mer

Lund Archaeological Review 2004

Lund Archaeological Review 2004

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2004 | 2004

Läs mer

Lund Archaeological Review 2002-03

Lund Archaeological Review 2002-03

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2002-03 | 2003

Läs mer

Lund Archaeological Review 2001

Lund Archaeological Review 2001

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2001 | 2001

Läs mer

Lund Archaeological Review 2000

Lund Archaeological Review 2000

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2000 | 2000

Läs mer

Lund Archaeological Review 1999

Lund Archaeological Review 1999

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1999 | 1999

Läs mer

Lund Archaeological Review 1998

Lund Archaeological Review 1998

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1998 | 1998

Läs mer

Lund Archaeological Review 1997

Lund Archaeological Review 1997

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1997 | 1997

Läs mer

Lund Archaeological Review 1996

Lund Archaeological Review 1996

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1996 | 1996

Läs mer

Lund Archaeological Review 1995

Lund Archaeological Review 1995

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1995 | 1995

Läs mer

Lund Slavonic Monographs

The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras

The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras

Natalia Bratova | The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras | 2013

Läs mer

Entangled Figures

Entangled Figures

Jessica Winblad-Carlzohn | Entangled Figures. Five Poems from Temy i variacii by Boris Pasternak | 2009

Läs mer

Evangelium Cyrillicum Gothoburgense

Evangelium Cyrillicum Gothoburgense

Mirja Varpio | Evangelium Cyrillicum Gothoburgense. A Codicological, Palaeographical, Textological and Linguistic Study of a Church Slavonic Tetraevangel | 2005

Läs mer

Bohumil Hrabals litterära collage

Bohumil Hrabals litterära collage

Miloslava Slavickova | Bohumil Hrabals litterära collage | 2003

Läs mer

Att berätta i tid och rum

Att berätta i tid och rum

Johanna Lindbladh | Att berätta i tid och rum. Människans unika värde och dess upplösning i Dostoevskijs och Petrusevskajas berättarkonst | 2003

Läs mer

A Grin without a Cat 2: Jews and Christians in Medieval Russia

A Grin without a Cat 2: Jews and Christians in Medieval Russia

Alexander Pereswetoff-Morath | A Grin without a Cat 2: Jews and Christians in Medieval Russia. Assessing the Sources | 2002

Läs mer

The Wheel of Polish Fortune

The Wheel of Polish Fortune

Barbara Törnquist-Plewa | The Wheel of Polish Fortune. Myths in Polish Collective Consciousness during the First Years of Solidarity, | 1992

Läs mer

Intrasentential pronominalization and functional sentence perspective (in Czech, Russian, and English)

Intrasentential pronominalization and functional sentence perspective (in Czech, Russian, and English)

Milan Bílý | Intrasentential pronominalization and functional sentence perspective (in Czech, Russian, and English) | 1981

Läs mer

Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

The Privilege to Select

The Privilege to Select

Nora Schmidt | The Privilege to Select. Global Research System, European Academic Library Collections, and Decolonisation | 2020

To European social sciences and humanities researchers, substantial parts of potentially relevant literature published in the “Global South” are invisible. This literature is neither indexed in any subject databases nor acquired by European libraries – a gap virtually unacknowledged ...

Läs mer

Shifting Gears

Shifting Gears

Christopher Martin | Shifting Gears. Automated Driving on the Eve of Autonomous Drive | 2020

As we encounter the dramatic imagery and predictions about self-driving cars that appear almost daily in the media it can become easy to think of automated driving as being a revolutionary new experience. But is it? Why is it that we can drive to work and arrive realizing that we were ...

Läs mer

Kultur X

Kultur X

Victoria Höög, Sara Kärrholm, Gabriella Nilsson (red.) | Kultur X. 10-talet i kulturvetenskaplig belysning | 2019

2010-talet går mot sitt slut. Så gör även det första decenniet som storinstitution för Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Det får oss att vilja stanna upp och reflektera över hur perioden kan förstås. Finns det något specifikt, en ”kultur X”, för oss ...

Läs mer

Folkbildning för delaktighet

Folkbildning för delaktighet

Lisa Olsson Dahlquist | Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid | 2019

Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globalise­rings­ och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärandeuppdrag? Hur kan mänskliga ...

Läs mer

Cells in Culture, Cells in Suspense

Cells in Culture, Cells in Suspense

Andréa Wiszmeg | Cells in Culture, Cells in Suspense. Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research | 2019

Parkinson’s disease is a neurodegenerative affliction to which researchers have long striven to find a cure. The human embryo is a source of vital cells used in regenerative medicine, as well as a powerful symbol of life. Using foetal cells from aborted embryos for transplantation to ...

Läs mer

Lärarstudenters digitala studievardag

Lärarstudenters digitala studievardag

Fredrik Hanell | Lärarstudenters digitala studievardag. Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning | 2019

Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala ...

Läs mer

"We can make new history here"

"We can make new history here"

Katarzyna Herd | "We can make new history here" Rituals of producing history in Swedish football clubs | 2018

This dissertation investigates how history is produced, what roles it plays, and what forms it takes in four Swedish football clubs – AIK, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF and Malmö FF. These clubs all have long rich histories. They were established more than one hundred years ago and ...

Läs mer

Swedish Art History

Swedish Art History

Ludwig Qvarnström (red.) | Swedish Art History. A Selection of Introductory Texts | 2018

This is the first extensive overview of Swedish art history written in English. The essays by Swedish scholars of art history present a broad and varied collection of texts including periodic overviews that cover prehistorical times to the 21st century, as well as thematic studies ...

Läs mer

Mitt och ditt

Mitt och ditt

Karin Salomonsson (red.) | Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse | 2018

”Hur svårt kan det vara att skilja på mitt och ditt?” Frågan som färgas av ilska och frustration, dyker titt som tätt upp i tidningsreportage, sociala medier och vardagliga samtal. I den här boken ges svar på varför gränslinjen mellan mitt och ditt upplevs som nödvändig att formulera, ...

Läs mer

Bild och natur

Bild och natur

Peter Bengtsen, Max Liljefors, Moa Petersén (red.) | Bild och natur. Tio konstvetenskapliga betraktelser | 2018

Ordet “natur” sägs vara språkets mest mångtydiga begrepp. Det står för det vilda – skogarna, haven, bergen, djuren. Men det är också genomsyrat av mänsklig historia, en spegelbild av människans föreställningar om sig själv, sitt samhälle och världen utanför samhället. I antologin ...

Läs mer

'May contain traces of'

'May contain traces of'

Meghan Cridland | 'May contain traces of' An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet | 2017

Changes to the contemporary food system, including meals and eating patterns, have occurred quickly. One such change over the past 30 years has been the increase of commercially produced foods aimed at food allergies and intolerances and ‘free from’ dieting. The gluten free diet has ...

Läs mer

Politiska projekt, osäkra kulturarv

Politiska projekt, osäkra kulturarv

Lars-Eric Jönsson (red.) | Politiska projekt, osäkra kulturarv. Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa | 2017

Under 1990-talet kom ordet kulturarv att användas för att beskriva samhällets förmåga, vilja och praktiker för att bevara och använda företeelser ur det förflutna. I Sverige, liksom i Europa, genomfördes under denna tid flera politiskt initierade satsningar och projekt som handlade om ...

Läs mer

Kulturhistoria

Kulturhistoria

Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson (red.) | Kulturhistoria. En etnologisk metodbok | 2017

På bordet ligger ett gulnat brev, eller en tidningsnotis från en sedan länge nedlagd tidning. Kanske sprider en äldre, ärvd skrivbordslampa ett svagt ljus över dessa fragment från en annan tid. Situationen är bekant för de flesta som läser kriminalromaner eller följer tv-serier som ...

Läs mer

Poesier & kombinationer

Poesier & kombinationer

Mikael Askander | Poesier & kombinationer. Bruno K. Öijers intermediala poesi | 2017

Bruno K. Öijer är ett av de mest centrala namnen i den moderna svenska litteraturen. Alltifrån debuten 1973, med diktsamlingen Sång för anarkismen, till idag har hans dikter nått stora skaror av läsare. Och lyssnare, bör tilläggas, med tanke på att Öijer inte bara har verkat som poet ...

Läs mer

Ljud tar plats

Ljud tar plats

Åsa Alftberg, Elisabet Apelmo, Kristofer Hansson (red.) | Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer | 2016

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktions hinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Den antologi som du nu håller i handen har som målsättning att bidra till att öka förståelsen för de ...

Läs mer

An Imaginary Musical Road Movie

An Imaginary Musical Road Movie

Mats Arvidson | An Imaginary Musical Road Movie. Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Concept Album "Highway Rider" | 2016

An Imaginary Musical Road Movie revolves around two integrated objects: on the one hand, the programmatic and cyclic concept album Highway Rider (2010), which is jazz pianist and composer Brad Mehldau’s most complex instrumental work, and on the other hand transmediality, both as a ...

Läs mer

The Drowning World

The Drowning World

Adam Brenthel | The Drowning World. The visual culture of climate change | 2016

A challenging question today is how to understand and act on climate change. Previous analyses of the public outreach of the climate sciences have concluded that the urgent communication of climate is inadequate. It is foremost the invisibility of carbon dioxide and the lack of a ...

Läs mer

New Big Science in Focus

New Big Science in Focus

Josephine V. Rekers, Kerstin Sandell (red.) | New Big Science in Focus. Perspectives on ESS and MAX IV | 2016

This anthology is about new big science, approached through perspectives from law, sustainability studies, sociology of science and technology, history, human geography and information studies. In focus are the two large experimental facilities being built in Lund: the European ...

Läs mer

Breathing Life into a Standard

Breathing Life into a Standard

Karolina Lindh | Breathing Life into a Standard. The configuration of resuscitation in practices of informing | 2015

Standardisation is commonly thought of as leading to uniformity and order while practices are regarded as dynamic. They evolve and change through repeated enactments. This study explores the meeting of these two apparently con-flicting phenomena by inquiring into how a specific piece ...

Läs mer

Skratt som fastnar

Skratt som fastnar

Fredrik Nilsson, Lars-Eric Jönsson (red.) | Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor | 2014

Att skratta är mänskligt. Skrattets betydelser, funktioner och känslor är emellertid knappast universella. De skiftar över tid, rum och sociala sammanhang. I den här boken undersöks bland annat skrattets relation till makt och motstånd samt humorns betydelse i skapande av ...

Läs mer

Nordic Seniors on the Move

Nordic Seniors on the Move

Anne Leonora Blaakilde, Gabriella Nilsson (red.) | Nordic Seniors on the Move. Mobility and Migration in Later Life | 2013

”I believe that all people need to move about. Actually, some have difficulties in doing so. They stay in their home neighbourhoods where they’ve grown up and feel safe. I can understand that, but my wife and I, we didn’t want that. We are more open to new ideas.” This anthology is ...

Läs mer

Den nya stadens bibliotek

Den nya stadens bibliotek

Hanna Carlsson | Den nya stadens bibliotek. Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek | 2013

Folkbiblioteket beskrivs ofta som en av våra mest omtyckta och uppskattade samhällsinstitutioner. Trots detta har både besöken och utlåningen av böcker minskat under senare år, filialer läggs ner och på många håll minskar personalstyrkan. I en tid när böcker kan köpas på bensinmacken ...

Läs mer

Modern Genes

Modern Genes

Niclas Hagen | Modern Genes. Body, Rationality and Ambivalence | 2013

The main objective of this ethnological compilation thesis is to investigate the linkage between everyday life with a genetic disease and intrinsic patterns of modernity. The thesis is based upon four individual articles each addressing the everyday experience Huntington’s disease. ...

Läs mer

The return of traditional food

The return of traditional food

Patricia Lysaght, Håkan Jönsson, Anna Burstedt | The return of traditional food | 2013

Strongly interdisciplinary in content, the papers in this volume deal with various aspects of the return to popularity of traditional food, from the re-articulation of goat-cheese making in Jämtland, Sweden, to the reinvention of Cinnamon Bread as a commodity under the influence of ...

Läs mer

Lund Studies in Educational Sciences

Ögonblick

Ögonblick

Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg, Martin Malmström (red.) | Ögonblick. En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten | 2021

Vi människor möts alltid i ett sammanhang. Och för att förstå dem vi möter måste vi samtidigt förstå sammanhanget. Och bli överens om det. Den här boken handlar om sådana situationer, ögonblick, där människor möts. Det kan vara för att lära sig cykla, för att övertyga en rättsinstans ...

Läs mer

Tryckt bild eller avbildat tryck?

Tryckt bild eller avbildat tryck?

Charlotte Lagerholm | Tryckt bild eller avbildat tryck? Visuella representationer av begrepp relaterade till tryck i fysikläroböcker för högstadiet | 2020

Läroböckers innehåll presenteras med både text och bild, det vill säga visuella representationer. Men vad säger egentligen de visuella representationerna? Hjälper de elever att förstå naturvetenskap och i så fall på vilket sätt? Hur dessa visuella representationer kan understödja ...

Läs mer

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Mimmi Malm | Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen. I sagans värld på förskolan | 2020

Naturvetenskap är ett viktigt kunskapsområde i samhället och ingår i målen för förskolan. Ett tidigt möte med naturvetenskap kan bidra till att intresset bibehålls när barnen blir äldre. Denna studie intresserar sig för hur förskolebarn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen och ...

Läs mer

Samhällskunskap för alienerad elit

Samhällskunskap för alienerad elit

Janna Lundberg | Samhällskunskap för alienerad elit. Observationsstudie av Särskilda läroverket | 2020

Elevernas skamkänslor känns i rummet medan läraren talar om referenstekniker. Jag ser elevernas kutade ryggar när de sjunker ihop och blir mindre än de brukar vara. De är totalt knäpptysta och verkar knappt andas. Alla elever har ansiktet riktat mot läraren, ingen av eleverna i ...

Läs mer

The Emotional Community of Social Science Teaching

The Emotional Community of Social Science Teaching

Katarina Blennow | The Emotional Community of Social Science Teaching | 2019

This is a dissertation about emotions in Social Science teaching. As such it offers a perspective on Social Science didactics that until now has been largely neglected. Some of the most pressing concerns of our time, not least crises related to migration, the welfare state, ...

Läs mer

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Karin Ollinen | Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Lärares beskrivningar och hur deras TPACK påverkar undervisningen | 2019

Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i dagens skola innebär en stor mängd möjligheter och utmaningar. Inga snabba och enkla svar finns på frågan hur undervisning sker på bästa sätt när digitala verktyg finns att tillgå. Goda ämneskunskaper behöver kombineras med pedagogiska ...

Läs mer

Increasing Ethical Awareness

Increasing Ethical Awareness

Hans Teke | Increasing Ethical Awareness. The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study | 2019

Is there a formula for ethics teaching more effective than others, if the purpose is to make a difference as to how students relate and respond to ethical problems in their own lives? And, if so, what would that formula look like? Would it be anything similar to ethics teaching as it ...

Läs mer

Elever i matematiksvårigheter

Elever i matematiksvårigheter

Ingemar Karlsson | Elever i matematiksvårigheter. Lärare och elever om låga prestationer i matematik | 2019

Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunkt har Ingemar Karlsson inventerat ...

Läs mer

Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

Johan Lind | Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser. Det är tekniskt, ganska svårt och avancerat | 2019

Vi lever i en värld där vi är omgivna av olika tekniska lösningar. Därför är det viktigt att vi utvecklar en förståelse för teknik i samhället, dels hur tekniken påverkar oss men också hur vi påverkar tekniken. Det innebär att alla medborgare bör ha förmågor och kunskaper som gör att ...

Läs mer

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Cristian Abrahamsson | Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv. Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen | 2019

Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elev-engagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna? I den här studien får ett antal NO-lärare komma till tals för att berätta om sin ...

Läs mer

Vart tog behaviorismen vägen?

Vart tog behaviorismen vägen?

Ingrid Bosseldal | Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa. | 2019

Hur kan det komma sig att metoder byggda på den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori uppfattas som nya, mjuka, positiva och interaktiva när de används för att uppfostra och träna hundar, men som förlegade, hårda, negativa och hierarkiska vid uppfostran och utbildning av ...

Läs mer

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Eva Pennegård | Att se undervisningen genom elevernas ögon. En studie om hur lärare och elever beskriver att lärares undervisning gynnar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet | 2019

”Elever är en källa att ösa ur om man vill utvecklas professionellt.” Lärare i fysik, årskurs 7 Synligt lärande har sedan Hatties välkända bok från 2008 ”Visible Learning”, blivit ett flitigt använt begrepp i skolutvecklingssammanhang. I Hatties sammanställning om vad som påverkar ...

Läs mer

Synen på skrivande

Synen på skrivande

Martin Malmström | Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner | 2017

Våra studenter kan inte svenska! Så löd titeln på en uppmärksammad tidningsartikel för några år sedan. Bakom den drastiska formuleringen låg ett veritabelt nödrop där nio historiker förklarade att deras studenter hade påtagliga problem att uttrycka sig i skrift. Artikeln följdes av en ...

Läs mer

Lund Studies in English

Writing in English at University

Writing in English at University

Satu Manninen, Ellen Turner, Cecilia Wadsö-Lecaros | Writing in English at University. A Guide for Second Language Writers | 2020

Writing is a central activity at university. Writing in English at University: A Guide for Second Language Writers is a textbook designed to accompany the MOOC Writing in English at University. This book can also be used as a stand-alone handbook, with links to online resources, such ...

Läs mer

Stage Appropriations of Shakespeare's Major Tragedies, 1980-2010

Stage Appropriations of Shakespeare's Major Tragedies, 1980-2010

Mette Hildeman Sjölin | Stage Appropriations of Shakespeare's Major Tragedies, 1980-2010 | 2020

A childless couple look for an alternative life project; three sisters argue about their senile father; a young student struggles with his tricky family situation and an attitude problem. Appropriations, adaptations and productions from the decades around the turn of the millennium ...

Läs mer

Silent Modernism

Silent Modernism

Annika J. Lindskog | Silent Modernism. Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf | 2017

How do you represent thoughts, feelings, and experiences for which words do not suffice? This question lies behind many of the experiments that characterize modernist fiction. Silent Modernism: Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf examines one of the solutions ...

Läs mer

Subjectivity and Epistemicity

Subjectivity and Epistemicity

Dylan Glynn, Mette Sjölin (red.) | Subjectivity and Epistemicity. Corpus, Discourse and Literary Approaches to Stance | 2014

This collection brings together diverse approaches to the phenomena of subjectivity and epistemicity in language. The studies originate from three fundamentally different perspectives: literary studies, corpus linguistics and discourse analysis. Despite the differences in these ...

Läs mer

Interpretive Functions of Adjectives in English

Interpretive Functions of Adjectives in English

Helena Frännhag | Interpretive Functions of Adjectives in English. A Cognitive Approach | 2013

This book presents a theoretical discussion of the creation of meaning in language, with special focus on the functions that adjectives fulfil in this process. The discussion rests on a dynamic view of meaning and interpretation, according to which there are no fixed linguistic ...

Läs mer

Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels

Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels

Anna Lindhé | Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels | 2013

‘I am a man More sinn’d against than sinning’ For centuries, readers and spectators have felt invited to sympathize with the father in one of William Shakespeare’s most famous tragedies, King Lear. Towards the end of the 20th century, however, these sympathies shifted towards ...

Läs mer

Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot

Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot

Sara Håkansson | Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot | 2009

Time and again in George Eliot’s novels, from Adam Bede to Daniel Deronda, the narrator speaks directly to the reader. Ranging from quiet presumptions of assent (‘it is well known that...’) to downright admonitions (‘[i]f you think it is incredible… I will ask you to use your power of ...

Läs mer

(De)coding Modality

(De)coding Modality

Anna Wärnsby | (De)coding Modality. The Case of Must, May, Måste and Kan | 2006

Läs mer

English Now

English Now

Marianne Thormählen (red.) | English Now. Selected Papers from the 20th IAUPE Conference in Lund 2007 | 2008

In August 2007, about 200 senior researchers in the field of English, language and literature, spent a week in Lund taking the temperature of their subject. Nearly 150 papers were presented in 19 conference sections. This volume contains a lively selection, chosen by the 37 Section ...

Läs mer

Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

Gunilla Lindgren | Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912 | 2005

Twenty years after Vassar College welcomed the first American female undergraduates in 1865, the experiences of women college students began to be fictionalized in so-called college stories. This study shows how higher education is presented in these novels and short stories, ...

Läs mer

Pearl and Contemplative Writing

Pearl and Contemplative Writing

Annika Sylén-Lagerholm | Pearl and Contemplative Writing | 2005

Läs mer

Female Quest in Christina Stead's For Love Alone

Female Quest in Christina Stead's For Love Alone

Mathilda Adie | Female Quest in Christina Stead's For Love Alone | 2004

Läs mer

Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922

Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922

Lisbet Kickham | Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922 | 2004

"Such in truth is our lot that while we are English to the Irish, we are Irish to the English. For the one island does not detest us more than the other. "The sentiment expressed by the Anglo-Norman knight Maurice Fitzgerald in 1171 was one that many Anglo-Irish shared more than 700 ...

Läs mer

Agreement with Collective Nouns in English

Agreement with Collective Nouns in English

Magnus Levin | Agreement with Collective Nouns in English | 2001

Läs mer

Getting It Together

Getting It Together

Rowena Jansson | Getting It Together. A Genre Analysis of the Rhetorical Structure of Open University Television Programmes in Science and Technology | 2001

Läs mer

The Victorian Governess Novel

The Victorian Governess Novel

Cecilia Wadsö-Lecaros | The Victorian Governess Novel | 2001

The governess held a peculiar position in Victorian England: she was a wage-earning, middle-class woman in a society in which middle-class femininity was defined by domesticity and non-participation in the public labour market. This made her a suitable heroine for writers focusing on ...

Läs mer

Form-Class and Task-Type Effects in Learner English: A Study of Advanced Swedish Learners

Form-Class and Task-Type Effects in Learner English: A Study of Advanced Swedish Learners

Marie Källkvist | Form-Class and Task-Type Effects in Learner English: A Study of Advanced Swedish Learners | 1999

Läs mer

The journey toward Ariel

The journey toward Ariel

Nancy D. Hargrove | The journey toward Ariel. Sylvia Plath’s poems of 1956–1959 | 1994

Läs mer

Plural attributive nouns in present-day English

Plural attributive nouns in present-day English

Stig Johansson | Plural attributive nouns in present-day English | 1980

Läs mer

Silent art

Silent art

Lars-Håkan Svensson | Silent art. Rhetorical and thematic patterns in Samuel Daniel’s Delia | 1980

Läs mer

Lund Studies in Ethics and Theology

Personaliserad nutrition och etik

Personaliserad nutrition och etik

Jennie Ahlgren | Personaliserad nutrition och etik. En empirisk studie av svenska konsumenters inställning till gentester för hälsans skull | 2014

Läs mer

Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

Niclas Lindström | Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken | 2012

Läs mer

Lund Studies in Historical Archaeology

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Anders Håkansson | Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv | 2017

Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med målsättningen att skapa en mer ...

Läs mer

Medeltida urbanisering

Medeltida urbanisering

Hans Andersson | Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015 | 2017

I den här volymen presenteras ett urval av uppsatser, som Hans Andersson har publicerat under perioden 1972-2015 om medeltidens urbanisering. I dessa diskuteras framför allt hur man kan definiera urbanisering. Urbaniseringen ses här som en tämligen vid process som innefattar olika ...

Läs mer

Materialising Modern Cemeteries

Materialising Modern Cemeteries

Sian Anthony | Materialising Modern Cemeteries. Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen | 2016

The dead and the living meet in the cemetery and how this relationship unfolds in the 19th and 20th centuries is explored from the starting point of one excavation in Copenhagen. This book investigates the material conclusions of these interactions including cemetery working ...

Läs mer

Mellan slott och slagg

Mellan slott och slagg

Ingrid Gustin, Martin Hansson, Mats Roslund, Jes Wienberg (red.) | Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman | 2016

Universitetslektor, docent Anders Ödman, gick i pension sommaren 2014, efter många års arbete som lärare och forskare i Historisk arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Inbjudan till att bidra med en artikel till Anders Ödmans vänbok ...

Läs mer

Läkare och läkande

Läkare och läkande

Johanna Bergqvist | Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans | 2013

I samband med sjukdom och ohälsa blir människans litenhet och sårbarhet, men också hennes livsvilja och vilja att förbättra, tydlig. Läkekonst är ett uttryck för människans försök att bemöta och betvinga det oacceptabla som livet ställer henne inför i form av fysiskt och mentalt ...

Läs mer

Munkar och magnater vid Vättern

Munkar och magnater vid Vättern

Lars Ersgård (red.) | Munkar och magnater vid Vättern. Studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra" | 2012

De rika jordbruksbygderna i den västra delen av Östergötland var ett centralt område i den äldre medeltidens Sverige. Härifrån stammade några av de stormannasläkter som dominerade det politiska livet i landet under 1100-och 1200-talen. Vid stormansgårdarna uppfördes kyrkor av vilka ...

Läs mer

Medeltiden och arkeologin

Medeltiden och arkeologin

Hans Andersson, Jes Wienberg (red.) | Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier | 2011

"Vart är arkeologin om medeltiden på väg - och hur börjar den? I fyra artiklar av yngre forskare belyses medeltidsarkeologin och den historiska arkeologins utveckling och framtid. Artiklarna behandlar fyra fält som har varit centrala for Erik Cinthio, som etablerade universitetsämnet ...

Läs mer

Tommarp

Tommarp

Lars Jönsson | Tommarp. Kunglig produktionsort och klosterstad | 2011

Det är något mystiskt med Tommarp, den forna staden i sydöstra Skåne. Under de ca 950 år som gått sedan den danska kungamakten etablerade en kungsgård i Tommarp har orten bytt skepnad många gånger. Tommarp var under närmare 500 år en urbaniserad ort, vilken 1540 förlorade sina ...

Läs mer

Mellan makten och himmelriket

Mellan makten och himmelriket

Ing-Marie Nilsson | Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor. | 2009

I nästan tusen år har kykrkorna varit en del av den kulturmiljö som omger oss. Kyrkorna rymmer kunskap om förflutna landskap, om människors levnadsförhållanden och trosföreställningar, och om hur samhället en gång var organiserat. Forskningen om medeltida kyrkor är sedan länge inte ...

Läs mer

Triangulering

Triangulering

Mats Mogren, Mats Roslund, Barbro Sundner, Jes Wienberg (red.) | Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten | 2009

Historisk arkeologi är en beteckning för en arkeologi som behandlar perioder med text. Tyngdpunkten läggs på de metodiska möjligheter, som uppstår i samspelet mellan ting och texter, samt, inte att förglömma, även bilder. Den nya definitionen öppnar vägar ut från medeltidsarkeologins ...

Läs mer

Homelands Lost and Gained

Homelands Lost and Gained

Magdalena Naum | Homelands Lost and Gained. Slavic Migration and Settlement on Bornholm in the Early Middle Ages | 2008

This doctoral thesis examines early medieval Slavic migration to the island of Bornholm (Denmark). With a combination of interdisciplinary theories and methods, which focus on human translocation and memory and identity construction, a holistic approach to the studies of migration in ...

Läs mer

I stadens skugga

I stadens skugga

Emma Bentz | I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält | 2008

Våra föreställningar om medeltidan är många och rymmer inte sällan både kontrasterande och motsägelsefulla bilder. Medan någon ser framför sig stadens gytter och ett äventyrligt riddarliv, så associerar en annan till kyrkans stillhet eller pestens härjningar. Mera sällan går kanske ...

Läs mer

Bortom riksbildningen

Bortom riksbildningen

Anna Lihammer | Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien | 2007

Bildandet av kungariket Danmark brukar presenteras som en långdragen och linjär process där forntida hövdingar knyts ihop med den moderna nationalstaten. "Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien" fokuserar istället de många små berättelserna ...

Läs mer

Var går gränsen?

Var går gränsen?

Kristina Carlsson | Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300 | Lunds universitet, Bohusläns museums förlag i samarbete med Västergötlands museum | 2007

Under perioden 1000-1300 pågick stora förändringar med både politiska och religiösa förtecken i Europa, förändringar som skapade utrymme för nya aktörer. Under denna tid formades de tre nordiska rikena Sverige, Norge och Danmark. I sin doktorsavhandling ”Var går gränsen?” har ...

Läs mer

Helgonets boning

Helgonets boning

Lars Ersgård (red.) | Helgonets boning. Studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra" | 2006

På berget Ombergs sluttning vid Vätterns strand ligger Alvastra, en mötesplats, boplats och gravplats för människor under tusentals år. I synnerhet tycks Alvastra ha varit en hemvist för de döda, vilket talrika lämningar vittnar om, såsom stenålderns megalitgravar och medeltidens ...

Läs mer

Aristocratic Landscape

Aristocratic Landscape

Martin Hansson | Aristocratic Landscape. The Spatial ideology of the Medieval Aristocracy | 2006

This book is a comparative study of how the aristocracy in Western Europe organised space and landscape inside and adjacent to their residences. It discusses examples from Britain, France, Germany and Scandinavia concentrated in the period c. 800-1500. The overall aim is to search ...

Läs mer

Den medeltida byns sociala dimensioner

Den medeltida byns sociala dimensioner

Katalin Schmidt Sabo | Den medeltida byns sociala dimensioner | 2006

Den medeltida byns sociala dimensioner är en sammanläggningsavhandling som består av fem fristående studier. Två av studierna är publicerade i volymen med samma namn som avhandlingen, tillsammans med en sammanfattande syntes som behandlar alla fem texterna. De övriga tre studierna ...

Läs mer

Lund Studies in History of Religions

När islam blev svenskt

När islam blev svenskt

Johan Cato | När islam blev svenskt. Föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975-2010 | 2012

Läs mer

Lund Studies in Medieval Archaeology

Sökandet efter en tidsanda

Sökandet efter en tidsanda

Kristina Josefson | Sökandet efter en tidsanda. I spåren efter Absalon | 2005

Läs mer

Medeltid i Ätradalen

Medeltid i Ätradalen

Påvel Nicklasson (red.) | Medeltid i Ätradalen. En resa i fyra etapper | Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Halland | 2005

Läs mer

Bakom fasaderna

Bakom fasaderna

Gunhild Eriksdotter | Bakom fasaderna. Byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk | 2005

Läs mer

Mellan gåva och marknad

Mellan gåva och marknad

Ingrid Gustin | Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatid | 2004

Läs mer

Settlement, Shieling and Landscape

Settlement, Shieling and Landscape

Marie Emanuelsson, Stefan Nilsson, Annie Johansson, Susanne Pettersson, Eva Svensson (red.) | Settlement, Shieling and Landscape. The Local History of a Forest Hamlet | 2003

Läs mer

Experiencing Landscapes

Experiencing Landscapes

Karin Altenberg | Experiencing Landscapes. A Study of Space and Identity in Three Marginal Areas of Medieval Britain and Scandinavia | 2003

A study of space and identity in three marginal areas of medieval Britain and Scandinavia. Experiencing Landscapes is a study of new ways of exploring the medieval landscapes of south-west Britain and Scania (southern Sweden) building on recent developments in prehistoric ...

Läs mer

Skramle

Skramle

Sofia Andersson, Eva Svensson (red.) | Skramle. The True Story of a Deserted Medieval Farmstead | 2002

Läs mer

Faxeholm i maktens landskap

Faxeholm i maktens landskap

Mats Mogren | Faxeholm i maktens landskap. En historisk arkeologi | 2000

Läs mer

Från skärva till kärl

Från skärva till kärl

Magnus Elfwendahl | Från skärva till kärl. Ett bidrag till vardagslivets historia i Uppsala. | 1999

Läs mer

Outland Use in Preindustrial Europe

Outland Use in Preindustrial Europe

Hans Andersson, Lars Ersgård, Eva Svensson (red.) | Outland Use in Preindustrial Europe | 1998

Läs mer

Visions of the Past

Visions of the Past

Hans Andersson, Peter Carelli, Lars Ersgård (red.) | Visions of the Past. Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology | 1997

Läs mer

Castella Maris Baltici 2

Castella Maris Baltici 2

Magnus Josephson, Mats Mogren (red.) | Castella Maris Baltici 2 | 1996

Läs mer

Lindholmen

Lindholmen

Jes Wienberg, Mats Mogren (red.) | Lindholmen. Medeltida riksborg i Skåne | 1995

Läs mer

Norrbotten, Sverige och medeltiden

Norrbotten, Sverige och medeltiden

Thomas Wallerström | Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi. D. 2, Bilagor / med bidrag av Margareta Backe, Ulf Segerström och Maria Vretemark | 1995

Läs mer

Den gotiske labyrint

Den gotiske labyrint

Jes Wienberg | Den gotiske labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark | 1993

Den gotiske labyrint fokuserer på det voldsomme byggeri ved kirkerne i tiden op til reformationen. Var det et udtryk for økonomisk velstand, øget fromhed eller kirkens krise? Kan byggeriet beskrives som en overgang fra romansk til gotisk? Hvordan blev kirkerne forandret? Hvad var den ...

Läs mer

Moneta nostra

Moneta nostra

Henrik Klackenberg | Moneta nostra. Monetariseringen i medeltidens Sverige | 1992

Läs mer

Dendrokronologi och medeltida kyrkor

Dendrokronologi och medeltida kyrkor

Barbro Sundner (red.) | Dendrokronologi och medeltida kyrkor. Symposium i Lund 11–13 april 1988 | 1989

Läs mer

“Vår marknad i Skåne”

“Vår marknad i Skåne”

Lars Ersgård | “Vår marknad i Skåne”. Bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden | 1989

Läs mer

Information through sherds

Information through sherds

Anders Lindahl | Information through sherds. A case study of the early glazed earthenware from Dalby, Scania | 1986

Läs mer

Lund Studies in Sociology of Religion

I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious

I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious

Ina Rosen | I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious. Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area. A Focus Group Study | 2009

Läs mer

Religiositet bland migranter

Religiositet bland migranter

Magdalena Nordin | Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund | 2004

Läs mer

Lund University Cognitive Studies

What makes good educational software?

What makes good educational software?

Björn Sjödén | What makes good educational software? | 2015

Läs mer

Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A

På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ

På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ

Sandy Åkerblom | På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ. Ett försök att beskriva och förklara fenomenet samt skildra dess forskningshistoria | 2020

Satser som Pannkakor är gott och Inrikespolitik är tråkigt är högfrekventa och helt naturliga för vår språkkänsla. De är en del av det svenska språket och vi möter dem dagligen. Från ett språkvetenskapligt perspektiv är de dock häpnadsväckande. Predikativet i sådana exempel har en ...

Läs mer

Meningar i text

Meningar i text

Philippe Collberg | Meningar i text. Satsradning i teoretisk och empirisk belysning | 2020

När vi läser texter har vi en stark tendens att försöka skapa samband mellan de satser och meningar som bygger upp texten. Om sambanden är otydliga brukar vi hellre sluta oss till möjliga eller sannolika tolkningar av hur textens delar hör ihop, snarare än att konstatera att t.ex. två ...

Läs mer

Permeable islands

Permeable islands

Christiane Müller | Permeable islands. A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions | 2019

Läs mer

Bildliga betydelser i SAOB

Bildliga betydelser i SAOB

Pär Nilsson | Bildliga betydelser i SAOB. Om beskrivningen av betydelseutvecklingsmekanismer analyserad ur ett kognitivt semantiskt perspektiv | 2019

Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000 gånger på ordbokens spalter. Trots ...

Läs mer

Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

Katarina Lundin | Att utbildas till svensklärare i teori och praktik | 2018

Studenter som väljer att utbilda sig till ämneslärare i svenska går en flerårig professionsutbildning. Utbildningen ska bidra till studenternas kunskapsutveckling, och de ska tillägna sig både ämneskunskaper och kunskaper om pedagogik, didaktik och metodik. Under en lång ...

Läs mer

Hermeneutik och grammatik

Hermeneutik och grammatik

Andreas Widoff | Hermeneutik och grammatik. Fenomenologiska undersökningar av språket som tal och teknik | 2018

En stor del av språkvetenskapen har under lång tid förlitat sig på distinktioner som delar upp språket i två huvudsakliga sidor. Till sådana distinktioner hör langue och parole, som föreslogs av Saussure, sprogbygning och sprogbrug, som föreslogs av Hjelmslev, och competence och ...

Läs mer

Man, en och du

Man, en och du

Sanna Skärlund | Man, en och du. Generiska pronomen i svenskans historia | 2017

När vi människor talar vill vi ibland ange att det vi säger gäller folk i allmänhet eller vem som helst. Ett sätt att signalera detta är att använda det generiska pronomenet man: Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Man är ett mycket vanligt ord i svenska idag, och det används ...

Läs mer

Ord på prov

Ord på prov

Anna W Gustafsson, David Håkansson | Ord på prov. En studie av ordförståelse i högskoleprovet | 2017

Under 1970-talet behandlade flera språkvetenskapliga studier ordförståelse i ett demokratiskt perspektiv. Det handlade framför allt om inkludering och tillgång till samhällets olika funktioner. I den studie som redovisas här anknyter författarna till denna diskussion genom att ...

Läs mer

Svenskans beskrivning 34

Svenskans beskrivning 34

Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier (red.) | Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten. Lund den 22-24 oktober 2014 | 2016

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofjärde sammankomsten ägde rum den 22–24 oktober ...

Läs mer

Nordister och nordistik i Lund

Nordister och nordistik i Lund

Ulf Teleman | Nordister och nordistik i Lund. Från 1860- till 1930-tal | 2015

Lund fick liksom Uppsala sin första professur i nordiska språk år 1858. En institution i modern mening etablerades först ett knappt hundratal år senare. Professorerna förkroppsligade länge sina ämnen. Denna bok om nordister och nordistik i Lund från 1860-talet till 1930-talet ...

Läs mer

The Highest Force Hypothesis

The Highest Force Hypothesis

David Petersson | The Highest Force Hypothesis. Subordination in Swedish | 2014

This study discusses subordination in Swedish from the perspective of three construction types that involve clauses that have traditionally been notoriously difficult to classify as unambiguous main or subordinate clauses: "embedded V2"-constructions, direct speech constructions, and ...

Läs mer

Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond

Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond

Jackie Nordström | Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond | 2009

Läs mer

Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö

Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö

Gudrun Svensson | Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö | 2009

Läs mer

Pamfletter!

Pamfletter!

Anna W Gustafsson | Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet | 2009

Läs mer

Input och output

Input och output

Christian Waldmann | Input och output. Ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser | 2008

Läs mer

The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish

The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish

Henrik Rosenkvist | The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish. A Study in Grammaticalization | 2004

Läs mer

Krian i förvandling

Krian i förvandling

Lena Lötmarker | Krian i förvandling. Uppsatsämnen och skrivanvisningar för läroverkets svenska uppsatsskrivning | 2004

Läs mer

Small Clauses in Swedish

Small Clauses in Swedish

Katarina Lundin | Small Clauses in Swedish. Towards a Unified Account | 2003

Läs mer

V1 Declaratives in Spoken Swedish

V1 Declaratives in Spoken Swedish

Maria Mörnsjö | V1 Declaratives in Spoken Swedish. Syntax, Information Structure, and Prosodic Pattern | 2002

Läs mer

Journalistikens anatomi

Journalistikens anatomi

Henrik Rahm | Journalistikens anatomi. Analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879–1996. | 2002

Läs mer

Alla tiders språk

Alla tiders språk

Inger Haskå, Carin Sandqvist (red.) | Alla tiders språk. En vänskrift till Gertrud Pettersson november 1999 | 1999

Läs mer

Landslagsspråk och stadslagsspråk

Landslagsspråk och stadslagsspråk

Bo Wendt | Landslagsspråk och stadslagsspråk. Stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag | 1997

Läs mer

On the principles of word formation in Swedish

On the principles of word formation in Swedish

Gunlög Josefsson | On the principles of word formation in Swedish | 1997

Läs mer

Swedish Numerals in an International Perspective

Swedish Numerals in an International Perspective

Magnus Olsson | Swedish Numerals in an International Perspective | 1997

Läs mer

Fornsvenska upplevarverb

Fornsvenska upplevarverb

Cecilia Falk | Fornsvenska upplevarverb | 1997

Läs mer

Nordiska studier

Nordiska studier

Christer Platzack, Ulf Teleman (red.) | Nordiska studier. Femton uppsatser om ord, namn, dialekter, filologi, stilhistoria och syntax. Festskrift till Gösta Holm på 80-årsdagen den 8 juli 1996 | 1996

Läs mer

Lagspråk och samhällsutveckling

Lagspråk och samhällsutveckling

Gertrud Pettersson | Lagspråk och samhällsutveckling. Studier över svenskt lagspråk efter 1734 | 1992

Läs mer

Adjektivets komparation i svenskan

Adjektivets komparation i svenskan

Carl-Erik Lundbladh | Adjektivets komparation i svenskan. En semantisk beskrivning | 1988

Läs mer

Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

Carin Sandqvist | Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk | 1980

Läs mer

Bisatser i små barns språk

Bisatser i små barns språk

Barbro Lundin | Bisatser i små barns språk. En analys av fem barns första bisatser | 1987

Läs mer

Lunder germanistische Forschungen

Das perfektische Präteritum im Deutschen

Das perfektische Präteritum im Deutschen

Sofie Nilsson | Das perfektische Präteritum im Deutschen | 2016

Läs mer

Werden – ein Chamäleon der Sprache

Werden – ein Chamäleon der Sprache

Margret Osterkamp | Werden – ein Chamäleon der Sprache. Zum Werdegang von werden | 2013

Läs mer

Aspekte des Dativs

Aspekte des Dativs

Edith Ekberg | Aspekte des Dativs. Zur Relation zwischen der Dativ-DP und der Ereignisstruktur der Verben in ditransitiven Konstruktionen im Deutschen | 2012

Läs mer

Die Wiedergabe der Wirklichkeit

Die Wiedergabe der Wirklichkeit

Dag Sandahl | Die Wiedergabe der Wirklichkeit. Textmuster, Kohärenzmarkierung und Redewiedergabe in deutschen und schwedischen Tageszeitungen | 2011

Läs mer

Proformen und Ellipsen

Proformen und Ellipsen

Jenny Ström Herold | Proformen und Ellipsen. Zur Syntax und Diskurspragmatik prädikativer Anaphern im Deutschen und im Schwedischen | eddy.se | 2009

Läs mer

Also darüber lässt sich ja streiten!

Also darüber lässt sich ja streiten!

Maria Alm | Also darüber lässt sich ja streiten! Die Analyse von "also" in der Diskussion zu Diskurs- und Modalpartikeln | Almqvist & Wiksell International | 2007

Läs mer

Aspektualität ohne Aspekt?

Aspektualität ohne Aspekt?

Henrik Henriksson | Aspektualität ohne Aspekt? Progressivität und Imperfektivität im Deutschen und Schwedischen | Almqvist & Wiksell International | 2006

Läs mer

Raumausdrücke im Deutschen

Raumausdrücke im Deutschen

Mikael Nystrand | Raumausdrücke im Deutschen. Semantische Form und konzeptuelle Struktur. Ein Vergleich mit dem Schwedischen | 1998

Läs mer

Die Modalpartikeln ja, doch und schon

Die Modalpartikeln ja, doch und schon

Elisabet Ormelius-Sandblom | Die Modalpartikeln ja, doch und schon. Zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik | Almqvist & Wiksell International | 1997

Läs mer

Das deutsche Präsens

Das deutsche Präsens

Britt-Marie Ek | Das deutsche Präsens. Tempus der Nichtvergangenheit | 1996

Läs mer

Schuldlos schuldig sein

Schuldlos schuldig sein

Gunvor Hammarskjöld | Schuldlos schuldig sein. Zur Schuld und Freiheit in Hermann Kants Roman "Der Aufenthalt" | 1990

Läs mer

Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd

"Bäste biskop!"

"Bäste biskop!"

Anders Jarlert | "Bäste biskop!" Korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Gottfrid Billing 1900–1924 | 2010

Läs mer

Den gustavianska bibelkommissionen

Den gustavianska bibelkommissionen

Tord Larsson | Den gustavianska bibelkommissionen. Första protokollsboken | 2010

Läs mer

LUKA 27 om Kyrklig sed 2002

LUKA 27 om Kyrklig sed 2002

Göran Gustafsson | LUKA 27 om Kyrklig sed 2002. Materialbeskrivning, resultatredovisning, analyssempel | 2006

Läs mer

Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson

Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson

Owe Samuelsson | Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson | Arken | 2004

Läs mer

Begravningssed på 1990-talet

Begravningssed på 1990-talet

Göran Gustafsson | Begravningssed på 1990-talet. Materialredovisning och resultatöversikt | Arken | 2001

Läs mer

Laurentiistiftelsen i brytningstid

Laurentiistiftelsen i brytningstid

Sven O. Berglund | Laurentiistiftelsen i brytningstid. Minnen från ett studenthems tillkomst och uppbyggnad | Arken | 2000

Läs mer

Kyrkohistoria i Lund

Kyrkohistoria i Lund

Anders Jarlert, Samuel Rubenson | Kyrkohistoria i Lund. Fyra föreläsningar | 2000

Läs mer

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Bo Ahlberg | Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt. Själavårdsbrev 1805–1821 | Arken | 2000

Läs mer

Mediehistoriskt arkiv

Kodex

Kodex

Jonas Nordin (red.) | Kodex. Boken i medeltidens Sverige | 2022

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en handbok byggd på den senaste forskningen och handlar om boken som objekt och som kulturprodukt i en tid då Sverige inlemmades i den europeiska bildningssfären. De tjugo specialskrivna texterna rör sig från bokens framställning och gestaltning, ...

Läs mer

The Medal in Early Modern Sweden

The Medal in Early Modern Sweden

Ylva Haidenthaller | The Medal in Early Modern Sweden. Significances and Practices | 2021

From the Renaissance and onwards, the medal has been an important element of European art and visual culture. It was appreciated for its symbolic and material value. However, much of its significance lies in the fact that it affects multiple senses and not sight alone. Recipients can ...

Läs mer

En förbindelse med en större värld

En förbindelse med en större värld

Charlotte Nilsson | En förbindelse med en större värld. Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal | 2020

Postorder ses oftast som ett sätt att handla varor på distans. Men det är också ett medium som förbinder människor över avstånd. För det tidiga 1900-talets svenska landsbygdsbefolkning var postorder lika mycket ett sätt att komma i kontakt med en större värld som ett sätt att göra ...

Läs mer

Efterkrigstidens samhällskontakter

Efterkrigstidens samhällskontakter

Fredrik Norén, Emil Stjernholm (red.) | Efterkrigstidens samhällskontakter | 2019

Propaganda, upplysning, pr och information. Detta är några exempel på efterkrigstidens mångfacetterade kommunikationsbegrepp. Under perioden från andra världskrigets slut till 1980-talet var Sverige en framväxande välfärdsstat, och mediernas möjligheter att fostra, påverka och utbilda ...

Läs mer

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Emil Stjernholm | Gösta Werner och filmen som konst och propaganda | 2018

I rollen som redaktör, regissör och forskare gjorde Gösta Werner starkt avtryck på den offentliga debatten om filmen som konstform. Vägen in i filmbranschen var för svenska förhållanden ovanlig och gick genom det av nazisterna kontrollerade tyska filmbolaget Ufa och dess svenska ...

Läs mer

”Filmreformens förste avantgardist”

”Filmreformens förste avantgardist”

Lars Diurlin | ”Filmreformens förste avantgardist”. Experimentfilmaren Peter Kylberg | 2017

Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar. Det svenska 1960-talet präglades av ...

Läs mer

Drömmar om det minsta

Drömmar om det minsta

Matts Lindström | Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 | 2017

Boken, Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 , berättar om mikrofilmens plats i 1900-talets mediehistoria. Studien följer mediets konfiguration från det förra sekelskiftets informationsutopiska drömmar till åren kring 1970 då datorn trädde in i samhället. Den ...

Läs mer

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Torbjörn Forslid, Patrik Lundell, Anders Ohlsson, Tobias Olsson (red.) | Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani | 2017

”Damerna gå i Jenny Lind-lockar, herrarne röka Jenny Lind-sigarrer.” På 1840-talet anklagades medieföretag och entreprenörer för att ligga bakom hysterin kring den svenska sångerskan. Och publiken uppmanades att sansa sig. Präglar kändisarna våra liv och institutioner mer idag än ...

Läs mer

Pappersarbete

Pappersarbete

Charlie Järpvall | Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium | 2016

Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa ihop. Pappersarbete handlar om hur ...

Läs mer

Storstadens dagbok

Storstadens dagbok

Erik Edoff | Storstadens dagbok. Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm | 2016

Storstadens dagbok är en fascinerande resa genom Stockholms nöjesliv under det sena 1800-talet. Det är en historia om boulevardpressen och dess självupptagna skribenter som rörde sig genom en huvudstad i förändring. Det handlar om hur små tidningar både konkurrerade och samverkade i ...

Läs mer

Återkopplingar

Återkopplingar

Marie Cronqvist, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.) | Återkopplingar | 2014

Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forskning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den här boken är att genom ett breddat mediebegrepp och historisk sensibilitet uppdatera ...

Läs mer

Mediehistoriska vändningar

Mediehistoriska vändningar

Marie Cronqvist, Johan Jarlbrink, Patrik Lundell (red.) | Mediehistoriska vändningar | 2014

Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- och skrivpraktiker, och motsvarande ...

Läs mer

Attentatet mot Hiertas minne

Attentatet mot Hiertas minne

Patrik Lundell | Attentatet mot Hiertas minne. Studier i den svenska pressens mediehistoria | 2013

Liksom andra makter har den svenska pressen lagt kraft och pengar på att göra propaganda för sig själv. I den här boken fokuseras de formerande åren från sekelskiftet 1900 till andra världskriget, då institutionen på allvar erövrade sin status och ställning. I centrum står några ...

Läs mer

”Skosmörja eller arkivdokument”

”Skosmörja eller arkivdokument”

Mats Jönsson, Pelle Snickars (red.) | ”Skosmörja eller arkivdokument”. Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien | 2012

Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Française menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallburkar, kommer den att sluta som skosmörja. ...

Läs mer

Från pressarkivet 1800-1899

Från pressarkivet 1800-1899

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell | Från pressarkivet 1800-1899. En källsamling | 2012

"Från pressarkivet 1800-1899" består av ett brokigt källmaterial som på olika sätt belyser tidningspressen. Här finns tidningstext, men också etiketten till en Publicist-punsch, tidningssidan använd som tapet, romanen med en kort passage om tidningsläsning, riksdagsanförandet om ...

Läs mer

Media, popular culture and the American century

Media, popular culture and the American century

Kingsley Bolton, Jan Olsson (red.) | Media, popular culture and the American century | 2010

Seen from a contemporary perspective, it is evident that the greatest cultural impact of the U.S. in the fabled American Century was not at the high end of intellectual thought, but at the level of popular culture, the mass media, technology and the spread of the American vernacular ...

Läs mer

The story of storage I

The story of storage I

Lars Björk, Jānis Krēslin̦š, Matts Lindström (red.) | The story of storage I | 2010

Detta verk är tematiskt inriktat på lagring i olika betydelser. Artiklarna har skrivits av företrädare för flera olika forskningsdiscipliner. Ur redaktörernas förord: "Civlisationens lagringsprocesser har ända sedan begynnelsen strävat efter att tvinga in det lagrade i den sfär som ...

Läs mer

A History of Swedish Experimental Film Culture

A History of Swedish Experimental Film Culture

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm, Astrid Söderbergh Widding | A History of Swedish Experimental Film Culture. From Early Animation to Video Art | 2010

"A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art" covers major films and filmmakers as well as institutions and organizations that have been of significant importance for Swedish experimental film culture. Besides established figures and associations ...

Läs mer

1800-talets mediesystem

1800-talets mediesystem

Jonas Harvard, Patrik Lundell (red.) | 1800-talets mediesystem | 2010

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans. Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat ...

Läs mer

Regional aesthetics

Regional aesthetics

Erik Hedling, Olof Hedling, Mats Jönsson (red.) | Regional aesthetics. Locating Swedish media | 2010

The book maps more than two hundred years of Swedish media. It ranges from written travelogues in the eighteenth and nineteenth centuries via feature films, documentaries, TV programmes, literature and press to contemporary video activism on the Internet. The nineteen contributors ...

Läs mer

Det våras för journalisten

Det våras för journalisten

Johan Jarlbrink | Det våras för journalisten. Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal | 2009

Journalister har ofta varit hjältar i deckare och filmer. Vem bygger egentligen myten om journalisten? Journalistrollens plats i kulturhistorien är ämnet för denna doktorsavhandling. Hur journalistrollen förhandlades och debatterades, och hur journalister i romaner och film brukades ...

Läs mer

Välfärdsbilder

Välfärdsbilder

Erik Hedling, Mats Jönsson (red.) | Välfärdsbilder. Svensk film utanför biografen | 2008

Amatörfilm, beställningsfilm och undervisningsfilm speglar 1900-talets välfärdssamhälle. I antologin medverkar ett tjugotal svenska forskare från sju olika ämnen. De har studerat allt från studentikosa Lundafilmer, upptagningar från Hjalmar Brantings begravning och gamla HSB-filmer, ...

Läs mer

Medier och politik

Medier och politik

Mats Jönsson, Pelle Snickars (red.) | Medier och politik. Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet | 2007

Kring 1900 är den svenska arbetarrörelsen fientligt inställd mot modernitetens massmedier trots att merparten av rörelsens företrädare är mediearbetare. Alla av förgrundsgestalterna är tidningsredaktörer; August Palm och Axel Danielsson, Hjalmar Branting och Per Albin Hansson. Mer än ...

Läs mer

Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund

Syntax i gränssnittet

Syntax i gränssnittet

Gunlög Josefsson (red.) | Syntax i gränssnittet. Tre uppsatser i gränsområdet mellan lexikon, syntax och semantik | Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, | 2008

Läs mer

Den finita satsen i små barns språk

Den finita satsen i små barns språk

Åsa Wikström | Den finita satsen i små barns språk | 2008

Läs mer

Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Lena Ekberg (red.) | Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö | 2007

Läs mer

The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish

The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish

Dominika Skrzypek | The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish. The Loss of Dative Case | 2005

Läs mer

Om r-fonemets historia i svenskan

Om r-fonemets historia i svenskan

Ulf Teleman | Om r-fonemets historia i svenskan | 2005

Läs mer

Tre uppsatser om semantisk förändring hos relationella lexem

Tre uppsatser om semantisk förändring hos relationella lexem

Lena Ekberg (red.) | Tre uppsatser om semantisk förändring hos relationella lexem | 2004

Läs mer

Familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga

Familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga

Ulrika Jakobsson | Familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga. En analys ur den kognitiva semantikens perspektiv | 1996

Läs mer

Offentlighetsstruktur och språkförändring

Offentlighetsstruktur och språkförändring

Eva Mårtensson, Jan Svensson | Offentlighetsstruktur och språkförändring | 1988

Läs mer

Svenskans aktionsarter

Svenskans aktionsarter

Lisa Holm | Svenskans aktionsarter. En analys med särskild inriktning på förhållandet mellan aktionsarten och presensformens temporala referens. | 1995

Läs mer

Religio

Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996

Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996

Birger Olsson, Samuel Byrskog, Walter Übelacker (red.) | Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996 | 1997

Läs mer

Tolkning och konfrontation

Tolkning och konfrontation

Teologiska institutionen (red.) | Tolkning och konfrontation. Ett symposium om Gustaf Wingrens teologi med anledning av hans 85-årsdag den 29 november 1995 | 1996

Läs mer

Muslimsk feminism

Muslimsk feminism

Jonas Svensson | Muslimsk feminism. Några exempel | 1996

Läs mer

Barns rätt i kyrkor och samfund

Barns rätt i kyrkor och samfund

Sven-Åke Selander, Rune Larsson (red.) | Barns rätt i kyrkor och samfund | 1995

Läs mer

Patristica Nordica, 4

Patristica Nordica, 4

Samuel Rubenson (red.) | Patristica Nordica, 4. Föreläsningar hållna vid det fjärde Nordiska patristikermötet i Lund 17-20 augusti 1993 | 1995

Läs mer

Kontextuell livstolkning

Kontextuell livstolkning

Sigurd Bergmann, Carl-Reinhold Bråkenhielm (red.) | Kontextuell livstolkning. Teologi i ett pluralistiskt Norden | 1994

Läs mer

Mellan tid och evighet

Mellan tid och evighet

Sten Hidal, Lars Haikola, Stig Norin (red.) | Mellan tid och evighet. Festskrift till Bo Johnson | 1994

Läs mer

Möte med indisk religion

Möte med indisk religion

Anton Geels (red.) | Möte med indisk religion | 1992

Läs mer

Nya testamentet och forskningen

Nya testamentet och forskningen

Samuel Rubenson | Nya testamentet och forskningen. Några aktuella tendenser inom den nytestamentliga exegetiken | 1992

Läs mer

Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod

Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod

Bo Hansson | Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod | 1991

Läs mer

Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur

Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur

Greta Hofsten (red.) | Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur. Artiklar av Gustaf Wingren | 1991

Läs mer

Anders Nygren som teolog och filosof

Anders Nygren som teolog och filosof

Teologiska institutionen (red.) | Anders Nygren som teolog och filosof. Rapport från symposiet vid 100-årsdagen av hans födelse | 1991

Läs mer

Mellan himmel och jord

Mellan himmel och jord

Teologiska institutionen (red.) | Mellan himmel och jord. Föreläsningar vid det nya Theologicums invigning i september 1990 | 1991

Läs mer

Östkyrkan förr och nu

Östkyrkan förr och nu

Gösta Hallonsten (red.) | Östkyrkan förr och nu. Studier i den ortodoxa traditionen | 1991

Läs mer

Extatisk religion

Extatisk religion

Anton Geels | Extatisk religion. Ett bidrag till mystikens psykologi | 1990

Läs mer

Patristica Nordica, 3

Patristica Nordica, 3

Teologiska institutionen (red.) | Patristica Nordica, 3. Föreläsningar hållna vid det tredje Nordiska patristikermötet i Lund 22-25 augusti 1989 | 1990

Läs mer

Tro - upplevelse - språk

Tro - upplevelse - språk

Dick A. R. Haglund | Tro - upplevelse - språk. Till den religiösa erfarenhetens fenomenologi | 1990

Läs mer

Feministteologi idag

Feministteologi idag

Teologiska institutionen (red.) | Feministteologi idag. Sju föreläsningar till Kerstin Aspegrens minne | 1989

Läs mer

In unitatem fidei

In unitatem fidei

Per Frostin (red.) | In unitatem fidei. Festskrift till Per Erik Persson | 1989

Läs mer

Etik och gudstro

Etik och gudstro

Ulf Görman (red.) | Etik och gudstro. Artiklar av Jarl Hemberg | 1989

Läs mer

Israel och Hellas

Israel och Hellas

Sten Hidal | Israel och Hellas. Studier kring Gamla testamentet och dess verkningshistoria | 1988

Läs mer

Axplock

Axplock

Evald Lövestam | Axplock. Nytestamentliga studier | 1987

Läs mer

Tradition ifrågasatt

Tradition ifrågasatt

Göran Bexell (red.) | Tradition ifrågasatt. Fyra svensk-danska föreläsningar | 1987

Läs mer

Spiritismen på Island

Spiritismen på Island

Pétur Pétursson | Spiritismen på Island. En religionsbeteendevetenskaplig analys | 1987

Läs mer

Ekosofi - naturligt vis!

Ekosofi - naturligt vis!

Henrik Grape | Ekosofi - naturligt vis! En kritisk analys av tre ekosofier | 1986

Läs mer

Blicken och tilltalet

Blicken och tilltalet

Benkt-Erik Benktson | Blicken och tilltalet. Om livsåskådning och existens | 1986

Läs mer

Text och tolkning

Text och tolkning

Bo Johnson, René Kieffer (red.) | Text och tolkning. Uppsatser om bibeltolkningens problem | 1985

Läs mer

Religiös samhällsanalys

Religiös samhällsanalys

Hampus Lyttkens | Religiös samhällsanalys. Åtta artiklar om samhällsförändring och kristen tro | 1985

Läs mer

Natursyner och natursynder

Natursyner och natursynder

Lars Haikola | Natursyner och natursynder. En kritisk analys av ekosofin mot en biblisk bakgrund | 1985

Läs mer

Eva och revbenet

Eva och revbenet

Tryggve N. D. Mettingen | Eva och revbenet. Sex uppsatser om Gamla testamentet | 1984

Läs mer

Spelet om morgonandakterna 1978-1981

Spelet om morgonandakterna 1978-1981

Jan Arvid Hellström | Spelet om morgonandakterna 1978-1981. Radioföretag, religionsredaktion och samfundsopinion i ett litet radiospel om programideologi, programpolitik, kanalkonkurrens och beslutsfunktioner. En "case study" | 1984

Läs mer

Luther idag

Luther idag

Teologiska Institutionen | Luther idag. Åtta lundaföreläsningar | 1983

Läs mer

Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

Bo Johnson, Eva Strömberg Krantz | Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska | 1983

Läs mer

Religionsvetenskapliga studier

Religionsvetenskapliga studier

Anton Geels | Religionsvetenskapliga studier. Festskrift till Sven S. Hartman | 1983

Läs mer

Exegetik idag

Exegetik idag

René Kieffer, Birger Olsson (red.) | Exegetik idag. Nya frågor till gamla texter | 1983

Läs mer

Ett odelat hjärta

Ett odelat hjärta

Samuel Rubenson | Ett odelat hjärta. En studie i ökenfädernas vishet | 1983

Läs mer

Det gränslösa medlemskapet

Det gränslösa medlemskapet

Lars Eckerdal | Det gränslösa medlemskapet. Tillhörigheten till Svenska kyrkan enligt 1979 års protestanter. En kritisk analys | 1983

Läs mer

Religionsfilosofiska perspektiv

Religionsfilosofiska perspektiv

Carl-Reinhold Bråkenhielm | Religionsfilosofiska perspektiv. Fyra provföreläsningar till professuren i religionsfilosofi 1982 | 1983

Läs mer

Tankar kring ett översättningsproblem

Tankar kring ett översättningsproblem

Per Block | Tankar kring ett översättningsproblem. Om återgivningen av semitiska stildrag i biblisk grekiska | 1983

Läs mer

Hebreisk övningsbok

Hebreisk övningsbok

Eva Strömberg Krantz | Hebreisk övningsbok | 1982

Läs mer

Den verksamme Guden

Tryggve Kronholm | Den verksamme Guden. Ett bidrag till Predikarens verklighetsuppfattning, speciellt hans teologi | 1982

Läs mer

Hymnologi - en forskning med framtid?

Hymnologi - en forskning med framtid?

Jan-Arvid Hellström, Sven-Åke Selander | Hymnologi - en forskning med framtid? | 1982

Läs mer

Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln

Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln

Ragnar Bring | Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln | 1982

Läs mer

Människa, tro och moral

Människa, tro och moral

Göran Bexell | Människa, tro och moral. Föreläsningar i tros- och livsåskådningsvetenskap | 1982

Läs mer

Report Series, Department of Archaeology and Ancient History

Understanding Bronze Age Life

Understanding Bronze Age Life

Katarina Botwid | Understanding Bronze Age Life. Pryssgården (LBA) in Sweden from an Artisanal Perspective | 2017

Läs mer

Etiska perspektiv inom arkeologin

Etiska perspektiv inom arkeologin

Elisabeth Iregren, Kristina Jennbert (red.) | Etiska perspektiv inom arkeologin. Studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor | 2015

Antologin Etiska perspektiv inom arkeologin innehåller fjorton kapitel där studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor. Boken är ett resultat av etikkurser som har getts inom arkeologiutbildningen. Dessa kurser har visat sig få stor betydelse både för de studenter ...

Läs mer

Händelser längs en väg

Händelser längs en väg

Anders Ödman, Chatarina Ödman | Händelser längs en väg. Finjasjöbygden med den medeltida Hovdalaborgen i centrum – från folkvandringstid till stormaktstid | 2011

Det har funnits flera uppfattningar om var Gamla Hovdala har stått. Förslag har funnits på att borgen har legat högst uppe på Espehöjden eller i Hjorthagen, men också att den skulle ha legat just där den hittades av en slump 1955. På platsen för Gamla Hovdala har det nu skett ...

Läs mer

Hällristningar i Kronobergs län

Hällristningar i Kronobergs län

Peter Skoglund | Hällristningar i Kronobergs län. Motiv, myter och dokumentation | 2006

Författare: Peter Skoglund med bidrag av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. Hällristningar är bilder och figurer som knackades in på block och berghällar under bronsåldern för omkring 3000 år sedan. Trots att den första hällristningen i Kronobergs län dokumenterades redan ...

Läs mer

Dawn of Europe

Dawn of Europe

Carole Gillis, Deborah Olausson, Helle Vandkilde | Dawn of Europe | 2004

For most of us, the word ‘European’ brings to mind a number of nations coexisting in a more or less single land area bounded by the Atlantic Ocean to the west, the Mediterranean to the south, and the North Pole to the north. The boundaries to the east are a little more diffuse. Since ...

Läs mer

Sekel bokförlag & Lund Studies in History of Religions

Teaching History, Learning Piety

Teaching History, Learning Piety

Hege Markussen | Teaching History, Learning Piety. An Alevi Foundation in Contemporary Turkey | Sekel bokförlag & Lund Studies in History of Religions | Sekel Bokförlag | 2012

Läs mer

Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria

Fokus på arbetarhistoria

Fokus på arbetarhistoria

Lars Hansson (red.) | Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona maj 2011 | 2013

Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2011 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare på det arbetarhistoriska fältet. Antologin ger en bild av aktuell arbetarhistorisk forskning utifrån skilda perspektiv och på olika teman. Vi får ...

Läs mer

Konflikt och samförstånd

Konflikt och samförstånd

Magnus Olofsson (red.) | Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 | 2011

Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare med arbetshistoriska utgångspunkter. Sammantaget ger uppsatserna en bild av det arbetarhistoriska forskningsfältet i dag, där allt från politik och ...

Läs mer

Arbetarhistoria idag

Arbetarhistoria idag

Magnus Olofsson (red.) | Arbetarhistoria idag. Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 | 2009

Antologin Arbetarhistoria idag: Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 innehåller fjorton arbetarhistoriska uppsatser skrivna av femton forskare från olika vetenskapliga discipliner. Uppsatserna kretsar kring ett antal teman som står i centrum för den ...

Läs mer

De förrådda kämparna

De förrådda kämparna

Emma Hilborn | De förrådda kämparna. Gemenskap och identitetsskapande inom den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1903-1917 | 2008

De förrådda kämparna handlar om radikalerna i den ungsocialistiska rörelsen i Sverige i början på 1900-talet. Emma Hilborn presenterar här en djup och originell historievetenskaplig undersökning av ungsocialisternas föreställningsvärld. Med fokus på deras identitetsformering ...

Läs mer

Arbetarhistoria i brytningstid

Arbetarhistoria i brytningstid

Victor Lundberg (red.) | Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005 | 2007

I antologin Arbetarhistoria i brytningstid – Landskrona i maj 2005 ingår 18 arbetarhistoriska uppsatser, skrivna av akademiska forskare från Umeå i norr till Malmö i söder. Här bjuds läsaren bland mycket annat på inblickar i en tunnbindares politiska tankevärld i 1880-talets ...

Läs mer

Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet

Child & Noise

Child & Noise

Frans Mossberg (red.) | Child & Noise. How does the child percieve the sound environment? | 2017

An interdisciplinary symposium was held at Lund University in Sweden in march 2017 arranged by the Sound Environment Center aimed at shedding light on how sound environment affects children, spanning all the way from the prenatal stage to the young person enjoying loud music or ...

Läs mer

Bo i Ro

Bo i Ro

Barbro Westerholm, Maria Albin, Magnus Lindqvist, Dag Glebe, Erik Skärbäck, Mette Sörensen, Kerstin Persson Waye | Frans Mossberg (red.) | Bo i Ro. Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa. Läkaresällskapets hus i Stockholm, den 20 oktober 2016 | 2016

Läs mer

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Frans Mossberg, Skärbäck Erik | Grönska och ljudkvalitet i närmiljön. Hårda fakta för mjuka värden | 2016

Läs mer

Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund

I Pallas Athenas huvud

I Pallas Athenas huvud

Henrik Rahm, David Dunér, Sten Hidal, Bibi Jonsson (red.) | I Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora | 2020

Läs mer

Studies of Hostages in Antiquity

Studies of Hostages in Antiquity

Paavo Roos | Studies of Hostages in Antiquity | 2019

Läs mer

Skånsk senmedeltid och renässans

Söderslätt genom 600 år

Söderslätt genom 600 år

Sten Skansjö | Söderslätt genom 600 år. Bebyggelse och odling under äldre historisk tid | 1983

Avhandlingen behandlar sydvästra Skåne utifrån utvecklingen av bosättningar och jordbruk från slutet av vikingatiden till ca 1600. Skansjö undersöker kända bosättningars tillkomst och ekonomiska utveckling. Samtidigt studerar han också jordbrukets organisation och kulturlandskapets ...

Läs mer

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Knut Knutsson, Göte Paulsson (red.) | Dalby klosters intäktsbok 1530-1531. Utgiven med inledning och kommentarer | 1983

Reformationen i Danmark drabbade klostren mycket hårt. Det gamla augustinerklostret i Dalby hade kungen som patronus och 1530 förlänade han riksrådet Anders Bille Dalby kloster. Från Billes första år som förvaltare av klostret existerar en intäktsbok som redovisar allt som levererades ...

Läs mer

Tre senmedeltida godsorganisationer

Tre senmedeltida godsorganisationer

Salomon Kraft | Tre senmedeltida godsorganisationer | 1971

Volymen behandlar tre, mycket speciella godsorganisationer: - ett landsbygdsgille, knutet till Skarhult (1488) - Vallösa, tillhörig Peder Lang, officialis i Lund - Vittskövle med en jordebok som förtecknar den för landsförräderi avrättade Niels Brahe (1525).

Läs mer

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register | 1965

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Läs mer

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län | 1950

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Läs mer

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Karl F. Hansson | Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658 | 1950

Avhandlingen behandlar en av modern tids mest omdiskuterade lundabiskopar. Winstrup kontrollerade sitt biskopsdöme i mer än 40 år under mycket svåra yttre förhållanden. Under halva sin ämbetstid var han dansk undersåte och sedan svensk. Studien undersöker hans liv och verk fram till ...

Läs mer

Den skånska kyrkan och reformationen

Den skånska kyrkan och reformationen

Gösta Johannesson | Den skånska kyrkan och reformationen | 1947

Gösta Johannessons doktorsavhandling analyserar Lunds ärkesäte under den danska reformationens inledande skede. Ärkebiskopen i Lund var den danska kyrkoprovinsens ledare med en central roll både inom den katolska kyrkan och den danska rikspolitiken. Avhandlingen undersöker relationen ...

Läs mer

Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Göte Paulsson, Sten Skansjö (red.) | Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650 | Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans | 2017

Läs mer

Slavica Lundensia

Ur de polsk-skandinaviska kontakternas historia

Ur de polsk-skandinaviska kontakternas historia

Barbara Törnquist-Plewa | Ur de polsk-skandinaviska kontakternas historia. Miscellanea | 2017

Läs mer

Pommern

Pommern

Thomas Lundén | Pommern. Ett gränsfall i tid och rum | 2016

Läs mer

Polsk-skandinaviska möten

Polsk-skandinaviska möten

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Polsk-skandinaviska möten | 2011

Läs mer

The Search for the Modern Identity

The Search for the Modern Identity

Krzysztof Stala | The Search for the Modern Identity. Polish Responses to Modernity and Europe in the 20th Century | 2010

Läs mer

The Arts in Dialogue

The Arts in Dialogue

Johanna Lindbladh, Terho Paulsson, Karin Sarsenov, Miloslava Slavickova, Barbara Törnquist-Plewa (red.) | The Arts in Dialogue. Essays in Honour of Fiona Björling | 2009

Läs mer

Skandinavien och Polen

Skandinavien och Polen

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig påverkan | 2007

Läs mer

Words, Deeds and Values

Words, Deeds and Values

Fiona Björling, Alexander Pereswetoff-Morath (red.) | Words, Deeds and Values. The Intelligentsia in Russia and Poland during the Nineteenth and Twentieth Centuries | 2005

Läs mer

On the Verge

On the Verge

Fiona Björling (red.) | On the Verge. Russian Thought between the Nineteenth and the Twentieth Century | 2001

Läs mer

Sverige och Polen

Sverige och Polen

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Sverige och Polen. Nationer och stereotyper | 2000

Läs mer

Through a glass darkly

Through a glass darkly

Fiona Björling (red.) | Through a glass darkly. Cultural representations in the dialogue between Central, Eastern and Western Europe | 1999

Läs mer

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Adam Mickiewicz. Polack, litauer och europé | 1998

Läs mer

Russkaja akcentografija

Russkaja akcentografija

Lars Steensland (red.) | Russkaja akcentografija. Pravila i tendencii v upotreblenii nadstročnych znakov v russkich rukopisjach, preimuščestvenno XV i XVI vekov | 1997

Läs mer

Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme

Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme

Lars Steensland (red.) | Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme. Predvaritelʹnoe opisanie | 1996

Läs mer

Intelligentsia in the interim

Intelligentsia in the interim

Lars Steensland (red.) | Intelligentsia in the interim. Recent experiences from Central and Eastern Europe | 1995

Läs mer

Ur de slaviska folkens kulturhistoria

Ur de slaviska folkens kulturhistoria

Lubomir Durovic (red.) | Ur de slaviska folkens kulturhistoria | 1991

Läs mer

Diaspora languages in Western Europe

Diaspora languages in Western Europe

Lubomir Durovic (red.) | Diaspora languages in Western Europe. Papers from the workshop "Language minorities - children's language in diaspora" held on July 22nd, 1987 at the International Congress for the Study of Child Language in Lund, Sweden | 1988

Läs mer

Child language in Diaspora

Child language in Diaspora

Lubomir Durovic (red.) | Child language in Diaspora. Serbo-Croatian in West European countries. Papers from a symposium | 1987

Läs mer

Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata

Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata

Lubomir Durovic (red.) | Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata | 1986

Läs mer

Lingua in diaspora

Lingua in diaspora

Lubomir Durovic (red.) | Lingua in diaspora. Studies in the language of the second generation of Yugoslav immigrant children in Sweden | 1983

Läs mer

Bohemica et Slovaca

Bohemica et Slovaca

Lubomir Durovic (red.) | Bohemica et Slovaca | 1980

Läs mer

Sueco-Polonica

Sueco-Polonica

Lubomir Durovic (red.) | Sueco-Polonica. Materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979 | 1979

Läs mer

Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

Lubomir Durovic (red.) | Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana | 1978

Läs mer

Litteraria

Litteraria

Lubomir Durovic (red.) | Litteraria | 1977

Läs mer

Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam

Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam

Lubomir Durovic (red.) | Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam. (1908-1976) | 1976

Läs mer

Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

Lubomir Durovic (red.) | Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii | 1975

Läs mer

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Lubomir Durovic (red.) | Kring den svenska slavistikens äldsta historia | 1975

Läs mer

Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami

Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami

Georg Jauguelis | Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami | 1974

Läs mer

Slavica Lundensia 1

Slavica Lundensia 1

Lubomir Durovic (red.) | Slavica Lundensia 1 | 1973

Läs mer

Slavica Lundensia supplementa

Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003

Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003

Birgitta Englund, Alexander Pereswetoff-Morath (red.) | Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003 | 2003

Läs mer

The Intelligentsias of Russia and Poland

The Intelligentsias of Russia and Poland

Alexander Pereswetoff-Morath, Fiona Björling (red.) | The Intelligentsias of Russia and Poland. The Intelligentsia as Creators of Social Values in Russia and Poland during the Nineteenth and Twentieth Centuries. Abstracts from the Conference Held at Lund University, August 22–25, 2002 | 2002

Läs mer

Studia Graeca et Latina Lundensia

DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature

DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature

Johanna Akujärvi, Jerker Blomqvist, Karin Blomqvist (red.) | DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature. Papers presented at Colloquium Balticum XVI (Lund, November 6–9, 2018) | 2021

Läs mer

Compilation and Translation

Compilation and Translation

Arsenii Vetushko-Kalevich | Compilation and Translation. Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War | 2019

Läs mer

The neologisms in 2 Maccabees

The neologisms in 2 Maccabees

Nikolaos Domazakis | The neologisms in 2 Maccabees | 2018

Läs mer

Johannes Magnus and the Composition of Truth

Johannes Magnus and the Composition of Truth

Astrid Nilsson | Johannes Magnus and the Composition of Truth. Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus | 2016

Läs mer

Metaphorical Coherence

Metaphorical Coherence

Aron Sjöblad | Metaphorical Coherence. Studies in Seneca's Epistulae Morales | 2015

Earlier research has treated the metaphors and similes in Seneca’s Epistulae Morales too much as separate units. In this study, Dr Aron Sjöblad argues that we rather ought to concentrate on the way they interact with each other. In the first chapter, Sjöblad demonstrates that a single ...

Läs mer

Fire, Poison, and Black Tears

Fire, Poison, and Black Tears

Marianna Smaragdi | Fire, Poison, and Black Tears. Metaphors of Emotion in Rebétiko | 2012

This dissertation is a study of metaphors of emotion in rebétiko song texts. Rebétiko is a major popular-music style of modern Greece, consisting of melancholic songs full of sorrow, disappointment, and misfortune, as well as passion and romance, but also of cheerful songs of revelry ...

Läs mer

Verbs of Motion with Directional Prepositions and Prefixes in Xenophon's Anabasis

Verbs of Motion with Directional Prepositions and Prefixes in Xenophon's Anabasis

Sanita Balode | Verbs of Motion with Directional Prepositions and Prefixes in Xenophon's Anabasis | 2011

Languages tend to have a certain set of means, by which various types of semantic relations are expressed, among them direction. One of the peculiarities of Ancient Greek is that both verb prefixes and prepositions can serve this purpose. One may therefore pose the question what ...

Läs mer

Letters of a Learned Lady

Letters of a Learned Lady

Elisabet Göransson | Letters of a Learned Lady. Sophia Elisabeth Brenner's Correspondence, with an Edition of her Letters to and from Otto Sperling the Younger | Almqvist & Wiksell International | 2006

Sophia Elisabeth Brenner (1659–1730) was Sweden's first great female poet, writing and publishing her poems over a period of fifty years. She was also, however, a prolific letter writer. The present work is based on an inventory of all the preserved letters to and from her written ...

Läs mer

Herodes Atticus Reflected in Occasional Poetry of Antonine Athens

Herodes Atticus Reflected in Occasional Poetry of Antonine Athens

Foteini Skenteri | Herodes Atticus Reflected in Occasional Poetry of Antonine Athens | Almqvist & Wiksell International | 2005

The subject of this book is Herodes Atticus, the enormously rich Athenian of the second century AD, who became one of the politically important persons in this city and who was one of the leading intellectuals of his time in his capacity of sophist, orator, and teacher to students ...

Läs mer

Researcher, Traveller, Narrator

Researcher, Traveller, Narrator

Johanna Akujärvi | Researcher, Traveller, Narrator. Studies in Pausanias' Periegesis | Almqvist & Wiksell International | 2005

'As one has crossed a river called Dirce after the wife of Lycus… there are ruins of Pindar’s house and a sanctuary of Meter Dindymene… Their custom is to open the sanctuary on one single day every year. I managed to arrive on this day, and I saw the statue itself and the throne, both ...

Läs mer

Studia historica Lundensia

Stadens sociala ordning

Stadens sociala ordning

Lars Edgren | Stadens sociala ordning. Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet | 2021

I denna bok presenteras nya perspektiv på det svenska ståndssamhället. Det görs genom en undersökning av Malmö mellan 1720 och 1780. Ståndssamhället var något mycket mer än bara indelningen i adel, präster, borgare och bönder. Stånd var beroende av att gränser mellan grupper ...

Läs mer

Gränslösa rörelser för fred 1889–1914

Gränslösa rörelser för fred 1889–1914

Fredrik Egefur | Gränslösa rörelser för fred 1889–1914. Aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivism | 2020

I denna avhandling i historia undersöker Fredrik Egefur de omfattande sociala rörelser som formades under decennierna före första världskrigets utbrott 1914 för att kämpa för fred och internationalism, mot krig och militarism. I fokus står en jämförelse mellan den liberala, eller ...

Läs mer

Opdragelse og diagnosticering

Opdragelse og diagnosticering

Bolette Frydendahl Larsen | Opdragelse og diagnosticering. Fra uopdragelighed til psykopati på Vejstrup Pigehjem 1908-1940 | 2020

“Hun maa anses for at være et psykisk degenereret Individ (Psykopat) med et særligt kleptomant Præg.“ Sådan konkluderede en læge i 1932, efter at have foretaget en mentalundersøgelse af 18-årige Lily, der var anbragt på Vejstrup Pigehjem, Danmarks første statslige opdragelsesanstalt ...

Läs mer

Historia i futurum

Historia i futurum

Helén Persson | Historia i futurum. Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012 | 2018

Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och ...

Läs mer

Moderna kvinnor

Moderna kvinnor

Emma Severinsson | Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933 | 2018

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för ...

Läs mer

Historia och historiker

Historia och historiker

Lars Edgren (red.) | Historia och historiker. Om Lunds universitet genom 350 år | 2018

Lunds universitet invigdes i januari 1668 och ända sedan dess har det funnits verksamma historiker vid lärosätet. I denna bok, som samlar bidrag från Historiska institutionens jubileumsföreläsningar under 2017, skriver lundahistoriker av idag om universitetets äldsta historia och om ...

Läs mer

Nordens historiker

Nordens historiker

Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad, Hanne Sanders (red.) | Nordens historiker. En vänbok till Harald Gustafsson | 2018

Nordens historiker är en festskrift tillägnad Harald Gustafsson, professor i historia vid Lunds universitet. Boken samlar forskare från hela Norden och visar på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har varit ...

Läs mer

Det omstridda arvet

Det omstridda arvet

Valter Lundell | Det omstridda arvet. Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur | 2017

I Danmark och Sverige råder ett asymmetriskt förhållningssätt till den nazistiska och den kommunistiska erfarenheten. Medan den förra omfattas av konsensus, omgärdas den senare av oenighet. Föreliggande studie utgår från denna oenighet och undersöker hur den hanteras i dansk och ...

Läs mer

Mellan flykt och förändring

Mellan flykt och förändring

Kristoffer Ekberg | Mellan flykt och förändring. Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö | 2016

Vad innebär det att vara en del av samhället? Vilket utrymme finns det för att drömma om ett annat? I 1970-talets Sverige valde ett antal personer och grupper att bygga upp egna experimentsamhällen för andra typer av liv, personer och grupper som kallades alternativa. I form av ...

Läs mer

Historia från tidskriftsredaktionen

Historia från tidskriftsredaktionen

Marianne Sjöland | Historia från tidskriftsredaktionen. En komparativ studie av Populär Historias och History Todays historieskrivning | 2016

Trots de populärhistoriska tidskrifternas stora spridning har historiker hittills visat litet intresse för historieskrivningen i dem. Populärhistoriska tidskrifter läses av en ansenlig mängd människor. I Pressbyråns tidningshyllor trängs svenska, brittiska och tyska historiska ...

Läs mer

Politikens drivfjäder

Politikens drivfjäder

Erik Bodensten | Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken | 2016

Hur kan den moraliskt fördärvade och lättkorrumperade människan upprätta ett stabilt självstyre? Vilka medborgare är tillräckligt dygdiga för att anförtros styret? Och hur kan de skiljas från de korrumperade? Dessa frågor var av central politisk betydelse för den förmoderna människan. ...

Läs mer

Utmaningarna mot demokratins skola

Utmaningarna mot demokratins skola

Per Höjeberg | Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945 | 2016

”Demokratins skola” är ett begrepp som de svenska lärarna flitigt använde sig av under 1900-talet för att beteckna den skola som de så stolt hade byggt upp. Under mellankrigstiden utsattes den dock för två stora utmaningar, den tyska nazismen och den sovjetiska kommunismen. Denna ...

Läs mer

Exkludering, assimilering eller utrotning?

Exkludering, assimilering eller utrotning?

Martin Eriksson | Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955 | 2015

Hösten 1943 genomförde Socialstyrelsen rasbiologiska mätningar av mer än hundra svenskar som myndigheten ansåg var ”tattare”, däribland flera barn. Genom att mäta längden på näsor, armar och pannor ville myndigheten få fram ett objektivt sätt att avgöra vilka svenskar som borde ...

Läs mer

"We are in the Congo now"

"We are in the Congo now"

Andreas Tullberg | "We are in the Congo now" Sweden and the trinity of peacekeeping during the Congo crisis 1960-1964 | 2012

Opération des Nations Unies au Congo (ONUC), 1960–1964, is known to be one of the largest and most violent peacekeeping missions in UN history. From the outset of the operation until the end in 1964, Swedish battalions served in the ONUC trying to retain law and order in the Congo. ...

Läs mer

Upplevelsens poetik

Upplevelsens poetik

Anna Alm | Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880–1940 | 2012

Läs mer

Att plantera ett barn

Att plantera ett barn

Carolina Jonsson Malm | Att plantera ett barn. Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik | 2011

Vad är en familj, vilka kan bilda en familj och vem bestämmer det? Hur ser föreställningarna kring den ideala familjen ut? Och varför anses det viktigt att ha kännedom om sitt ursprung och att tillhöra en familj, en släkt eller en nation? I denna bok undersöker Carolina Jonsson Malm ...

Läs mer

Åldrandet och språket

Åldrandet och språket

Anna Rosengren | Åldrandet och språket. En språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975 | 2011

Vad är åldrande? När började man över huvud taget tala om "åldrande"? När fick ordet "pensionär" den betydelse vi är vana vid idag? I Åldrandet och språket studeras ord och uttryck for att ringa in vad man har menat med hög ålder och åldrande i Sverige under hundraårsperioden mellan ...

Läs mer

De värjde sin rätt

De värjde sin rätt

Mathias Cederholm | De värjde sin rätt. Senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland | 2007

Läs mer

Skuld och oskuld

Skuld och oskuld

Eva Bergenlöv | Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800 | Nordic Academic Press | 2004

En del mödrar det tidigmoderna Sverige låg ihjäl sina späda barn. Andra hemlighöll att de väntade barn, födde i ensamhet och gömde det döda barnet. Barnkvävning och barnamord är två brottskategorier som fokuseras i denna avhandling. Ytligt sett var det frågan om likartade händelser - ...

Läs mer

Mellan två riken

Mellan två riken

Jens Lerbom | Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700 | Nordic Academic Press | 2003

Den 1 november 1645 lämnade Danmark över Östersjöns största ö, Gotland, till Sverige. Mellan två riken är en undersökning av hur skiftet i rikstillhörighet formade och förändrade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. Hur agerade man i ...

Läs mer

Americanitis

Americanitis

Martin Alm | Americanitis. Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900-1939 | Nordic Academic Press | 2003

USA är ett land som de flesta svenskar hade en uppfattning om - ofta starkt positiv eller negativ - långt före den 11 september 2001. Syftet med denna avhandling är att undersöka den svenska synen på USA under perioden 1900-1939. Detta har gjorts genom analyser av politisk, ekonomisk ...

Läs mer

Kampen för erkännande

Kampen för erkännande

Andreas Linderoth | Kampen för erkännande. DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972 | 2002

DDR blev inte diplomatiskt erkänt av Sverige förrän i december 1972. Den östtyska "kampen" för erkännande började dock mycket tidigare. Sedan mitten av 1950-talet präglades i princip alla relationer mellan DDR och Sverige av denna fråga. Denna avhandling analyserar hur inte bara de ...

Läs mer

Makt, möten, gränser

Makt, möten, gränser

Karl Bergman | Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669–70 | Nordic Academic Press | 2002

Blekinge tillhörde före freden i Roskilde 1658 Danmark. De östdanska provinserna erövrades av svenskarna och integrerades i det svenska riket. Övergångsproblematiken har i äldre forskning ofta diskuterats och analyserats med begrepp hämtade från en senare tids nationella ...

Läs mer

Den nationella modern

Den nationella modern

Charlotte Tornbjer | Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft | 2002

Vad har moderskapet att göra med nation och nationalism? Denna avhandling försöker svara på detta i en svensk kontext under 1900-talets första hälft. Bland annat undersöks symbolen moder Svea, fenomenet Mors dag, framställningar av drottningen som landsmoder och försvarsvänliga ...

Läs mer

Pestens gåta

Pestens gåta

Bodil Persson | Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne | Nordic Academic Press | 2001

Vilka egenskaper var det som gjorde just pesten så fruktad av alla sjukdomar? Hur skiljde den sig från andra samtidigt grasserande farsoter? Hur spreds den? Och hur passade den in i dåtidens samhälle socialt och kulturellt? Det är några av de frågor som denna undersökning med fokus på ...

Läs mer

Gods, kvinnor och stickning

Gods, kvinnor och stickning

Per Göran Johansson | Gods, kvinnor och stickning. Tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870 | 2001

I denna bok står den sydhalländska stickningsindustrins framväxt, utveckling och organisation i centrum. Under 1700-och 1800-talen fanns här en betydande produktion av bl.a. stickade tröjor, strumpor och vantar. Denna industriella produktion uppkom och utvecklades inom ramen för en ...

Läs mer

Kvinnor mot krig

Kvinnor mot krig

Irene Andersson | Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940 | 2001

Vid midsommartid 1915, mitt under brinnande världskrig, deltog över 88 000 svenska kvinnor i aktionen Kvinnornas fredssöndag. Möten över hela landet antog en resolution som krävde medling mellan de krigförande parterna för att få slut på de blodiga stridigheterna. Tjugo år senare, ...

Läs mer

Studia Orientalia Lundensia. Nova Series

Case Endings in Spoken Standard Arabic

Case Endings in Spoken Standard Arabic

Andreas Hallberg | Case Endings in Spoken Standard Arabic | 2016

Läs mer

Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic

Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic

Maria Persson | Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic | 2002

Läs mer

Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia

Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid

Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid

Karin Blomqvist (red.) | Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid. Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet | 2018

Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet.

Läs mer

"Gracerna talte som du"

"Gracerna talte som du"

Karin Blomqvist (red.) | "Gracerna talte som du" Om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen | 2016

Vad är bildning? Vad har den för funktion? Har den ens något existensberättigande om den inte omedelbart leder till en anställningsbar examen? Med dessa frågor som utgångspunkt samlades i juni 2013 några föreläsare till en temadag om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för ...

Läs mer

Övningsbok till Grekiska för nybörjare

Övningsbok till Grekiska för nybörjare

Karin Blomqvist | Övningsbok till Grekiska för nybörjare | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Läs mer

Grekisk-svensk ordlista

Grekisk-svensk ordlista

Karin Blomqvist | Grekisk-svensk ordlista | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Läs mer

Grekiska för nybörjare

Grekiska för nybörjare

Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis | Grekiska för nybörjare | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Läs mer

Studia Rhetorica Lundensia

Retorik och lärande

Retorik och lärande

Anders Sigrell, Sofi Qvarnström (red.) | Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar | 2015

Retorik och lärande – hur hänger det ihop? Enligt legenden om Korax och Tisias uppstod retorikämnet ur en önskan att lära sig tala och skriva konstruktivt, eller i alla fall effektivt. Men retorik och lärande kan också uppfattas i vidare mening, innefattande den humanistiska ...

Läs mer

Studies in Osteology & Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Stella Macheridis | Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue | 2022

The zooarchaeological record of Iron Age Scania in south Sweden is rich and multi-faceted; within it are many clues to past human-animal relations. This book focusses on the management of cattle, sheep, pig and horse, and Scania, with its environmentally diverse composition, make up ...

Läs mer

Fishing for ways to thrive

Fishing for ways to thrive

Adam Boethius | Fishing for ways to thrive. Integrating zooarchaeology to understand subsistence strategies and their implications among Early and Middle Mesolithic southern Scandinavian foragers | 2018

In this publication, life in Early and Middle Mesolithic Scandinavia is explored. Using interdisciplinary methods the author analyses zooarchaeological remains in order to evaluate the subsistence strategies of Early Holocene Scandinavian foragers.

Läs mer

Waste management, animals and society

Waste management, animals and society

Stella Macheridis | Waste management, animals and society. A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine | 2018

Animal bones are often found as waste-related material in archaeological excavations. This book explores the ways in which archaeological animal bones can be used to discuss cultural implications of waste management. How waste is handled reflects several aspects of society, from ...

Läs mer

Travaux de l'Institut de linguistique de Lund

The Japanese Imperative

The Japanese Imperative

Axel Svahn | The Japanese Imperative | 2016

Imperatives are the chief grammatical exponents of one of the basic types of utterance: statements, questions, and commands. This thesis investigates how imperatives in Japanese fit into the cross-linguistic scheme of things and, more importantly, whether and how they stand out. Its ...

Läs mer

Motion in Language and Experience

Motion in Language and Experience

Johan Blomberg | Motion in Language and Experience. Actual and Non-actual motion in Swedish, French and Thai | 2014

Läs mer

Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts

Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts

Anna Flyman Mattsson, Catrin Norrby (red.) | Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts | 2013

This volume brings together current linguistic research in a range of pre-dominantly multilingual contexts. The authors draw on data from different languages and speech communities around the world, and together the chapters offer a broad picture of language acquisition, development ...

Läs mer

Nuclear Intonation in Swedish

Nuclear Intonation in Swedish

Gilbert Ambrazaitis | Nuclear Intonation in Swedish. Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German | 2009

Läs mer

Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

Victoria Johansson | Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech | 2009

Läs mer

Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

Susanne Schötz | Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age | 2006

Läs mer

Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

Anastasia Karlsson | Rhythm and Intonation in Halh Mongolian | 2006

Läs mer

Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody

Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody

Johan Frid | Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody | 2003

Läs mer

Voice Imitation

Voice Imitation

Elisabeth Zetterholm | Voice Imitation. A Phonetic Study of Perceptual Illusions and Acoustic Success | 2003

Läs mer

Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish

Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish

Petra Hansson | Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish | 2003

Läs mer

Teaching, Learning, and Student Output

Teaching, Learning, and Student Output

Anna Flyman Mattsson | Teaching, Learning, and Student Output. A Study of French in the Classroom | 2003

Läs mer

Antonyms in Context

Antonyms in Context

Caroline Willners | Antonyms in Context. A Corpus-Based Semantic Analysis of Swedish Descriptive Adjectives | 2001

Läs mer

Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics

Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics

Arthur Holmer, Jan-Olof Svantesson, Åke Viberg (red.) | Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics. Vol 1 -2 | 2001

Läs mer

Perspectives on lexical acquisition in a second language

Perspectives on lexical acquisition in a second language

Kirsten Haastrup, Åke Viberg (red.) | Perspectives on lexical acquisition in a second language | 1998

Läs mer

Transitivity in discourse

Transitivity in discourse

Ann Lindvall | Transitivity in discourse. A comparison of Greek, Polish and Swedish | 1998

Läs mer

Nasals and Nasalisation in Speech Production with Special Emphasis on Methodology and Osaka Japanese

Nasals and Nasalisation in Speech Production with Special Emphasis on Methodology and Osaka Japanese

Mechtild Tronnier | Nasals and Nasalisation in Speech Production with Special Emphasis on Methodology and Osaka Japanese | 1998

Läs mer

Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse

Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse

Marianne Gullberg | Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse. A Study of Learners of French and Swedish | 1998

Läs mer

A View from Language

A View from Language

Christer Johansson | A View from Language. Growth of language in individuals and populations | Chartwell-Bratt | 1997

Läs mer

Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

Duncan Markham | Phonetic Imitation, Accent, and the Learner | 1997

Läs mer

The Sango Language and Its Lexicon (Sêndâ-yângâ tî Sängö)

The Sango Language and Its Lexicon (Sêndâ-yângâ tî Sängö)

Christina Thornell | The Sango Language and Its Lexicon (Sêndâ-yângâ tî Sängö) | 1997

Läs mer

The acquisition of nominal compounding in Swedish

The acquisition of nominal compounding in Swedish

Ingmarie Mellenius | The acquisition of nominal compounding in Swedish | 1997

Läs mer

A parametric grammar of Seediq

A parametric grammar of Seediq

Arthur Holmer | A parametric grammar of Seediq | 1996

Läs mer

Computerized grammars for analysis and machine translation

Computerized grammars for analysis and machine translation

Bengt Sigurd (red.) | Computerized grammars for analysis and machine translation | 1994

Läs mer

Tonal perception in speech

Tonal perception in speech

David House | Tonal perception in speech | 1990

Läs mer

Complementation in Georgian

Complementation in Georgian

Karina Vamling | Complementation in Georgian | 1989

Läs mer

Structures prosodiques du suédois et du français

Structures prosodiques du suédois et du français

Paul Touati | Structures prosodiques du suédois et du français. Profils temporels et configurations tonales | 1987

Läs mer

Teacher talk

Teacher talk

Gisela Håkansson | Teacher talk. How teachers modify their speech when addressing learners of Swedish as a second language | 1987

Läs mer

Kammu phonology and morphology

Kammu phonology and morphology

Jan-Olof Svantesson | Kammu phonology and morphology | Liber | 1983

Läs mer

The phonology of language disordered children

The phonology of language disordered children

Eva Magnusson | The phonology of language disordered children. Production, perception, and awareness | Liber | 1983

Läs mer

Swedish word accents in sentence perspective

Swedish word accents in sentence perspective

Gösta Bruce | Swedish word accents in sentence perspective | 1977

Läs mer

The Scandinavian word accents

The Scandinavian word accents

Eva Gårding | The Scandinavian word accents | Liber | 1977

Läs mer

An MT oriented model of aspect and article semantics

An MT oriented model of aspect and article semantics

Barbara Gawronska | An MT oriented model of aspect and article semantics | 1993

Läs mer

Mora and prosodic coordination

Mora and prosodic coordination

Yasuka Nagano-Madsen | Mora and prosodic coordination. A phonetic study of Japanese, Eskimo and Yoruba | 1992

Läs mer

Hungarian phonology and morphology

Hungarian phonology and morphology

Magnus Olsson | Hungarian phonology and morphology | 1992

Läs mer

Topology and dynamics of interactions

Topology and dynamics of interactions

Emilio Rivano Fischer | Topology and dynamics of interactions. With special reference to Spanish and Mapudungu | 1991

Läs mer

Stress and prosodic structure in Greek

Stress and prosodic structure in Greek

Antonis Botinis | Stress and prosodic structure in Greek. A phonological, acoustic, physiological and perceptual study | 1989

Läs mer

Speech errors in normal and pathological speech

Speech errors in normal and pathological speech

Ewa Söderpalm | Speech errors in normal and pathological speech | Liber | 1979

Läs mer

Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Matthew Norris, Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år | 2016

Den 20 maj 2016 samlades forna och nuvarande idéhistoriker för att fira ämnets femtioåriga historia vid Lunds universitet. Dagen bjöd på strålande väder, kroppslig välförplägnad och ett antal föredrag. De följer här tillsammans med fotodokumentation från de gågna åren.

Läs mer

Vem styr forskningen?

Vem styr forskningen?

Gunnar Broberg, Bengt Forkman, Carl Magnus Pålsson (red.) | Vem styr forskningen? | 2003

Den sjunde februari 2003 samlades ett sextiotal forskare, administratörer och politiker på Biskopshuset, Lunds universitet, för att diskutera den allt mer brännande frågan om vem som egentligen styr forskningen. Är det politikerna, näringslivet eller forskarna? Och vilken grupp eller ...

Läs mer

Risk och historia 2

Risk och historia 2

Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Risk och historia 2. Fyra uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | 2002

Denna lilla samling uppsatser utgör fortsättningen på den volym som gavs ut i Ugglan som nummer 14, Risk och Historia 1. Där ingick uppsatser bland annat om katastrofen i Lissabon 1755 och om Titanics undergång. Denna nya går vidare på dessa teman men med mindre våldsamma exempel.  ...

Läs mer

Kulturanatomiska studier

Kulturanatomiska studier

Gunnar Broberg (red.) | Kulturanatomiska studier. Tillägnade Anja Edén och Sten Kindlundh | 2001

Kulturanatomiska studier ger exempel på den rika historia som anatomiämnet haft vid Lund universitet. Boken erbjuder ett antal inblickar i samspelet mellan humaniora och medicin från 1750-talet och framåt. Ett andra block uppsatser behandlar kulturvetenskaperna sådana de bedrivs idag ...

Läs mer

Risk och historia

Risk och historia

Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Risk och historia. Sex uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | 2000

Under senare år har en utomordentligt stark uppmärksamhet ägnats risktänkande, analysen av risker, hanterandet av risker. Inom forskningen har man bland annat diskuterat risker i samband med sjukdomar, klimat, miljöutsläpp, kärnkraftsanvändning, risker för samhällets stabilitet och ...

Läs mer

Reaching for the Stars

Reaching for the Stars

Gustav Holmberg | Reaching for the Stars. Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940 | 1999

What is our place in the cosmos? New answers to this old question emerged during the first decades of the twentieth century. Astrophysics and stellar astronomy grew in importance. Gustav Holmberg shows how this process changed Swedish astronomy and how international connections ...

Läs mer

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Gunnar Broberg (red.) | Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige | 2000

Den svenska steriliseringspolitiken har tilldragit sig stort intresse, både nationellt och internationellt. Föreliggande fem studier behandlar hur steriliseringslagarna tillämpades i praktiken ute på lokala anstalter, samt olika personliga ställningstaganden. De är baserade på ...

Läs mer

Att skriva filosofihistoria

Att skriva filosofihistoria

Svante Nordin, Jonas Hansson (red.) | Att skriva filosofihistoria | 1998

Studiet av filosofins historia är ett idéhistoriskt sammanhang erbjuder en rad speciella problem. Hur förhåller sig det filosofiska intresset till det historiska i filosofihistorien? Vilken roll spelar de filosofiska verkens litterära och retoriska utformning? Vilken betydelse har ...

Läs mer

Ugglan i dikt och bild

Ugglan i dikt och bild

Gunnar Broberg (red.) | Ugglan i dikt och bild | 1997

Det låter sig med Hegel lätt sägas att ugglan lyfter först i skymningen. Men vad är denna nattfågels innebörd? Hegel menade med sin liknelse att visheten alltid är för sent ute. För honom var ugglan Pallas Athenas fågel, förnuftet inkarnerat, något som i våra dagar också går igen i ...

Läs mer

Nordiska universitetskulturer

Nordiska universitetskulturer

Sten Högnäs (red.) | Nordiska universitetskulturer | 1998

Man kan tala om en universitetskultur i ungefär samma mening som en företagskultur eller en politisk kultur. I den här skriften undersöks nationella akademiska sedvänjor, ideal och traditioner som gör sig gällande inom högskolorna i ett land – utvecklingen av en nationell akademisk ...

Läs mer

Att gestalta historien

Att gestalta historien

Jakob Christensson, Håkan Håkansson (red.) | Att gestalta historien | 1997

Läs mer

Det personliga äktenskapet

Det personliga äktenskapet

Charlotte Christensen-Nugues | Det personliga äktenskapet. Ett exempel ur medeltida litteratur | 1997

I samband med den gregorianska reformen övertog kyrkan gradvis den juridiska makten över äktenskapet. De teorier som utvecklades inom kyrkan lade tonvikten vid äktenskapets personliga sida, det äktenskapliga sakramentets grund var unionen mellan två individer genom deras fria, ...

Läs mer

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Svante Nordin, Rebecka Lettevall (red.) | Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande | 1996

Den politisk-filosofiska debatten har under de senaste 10–15 åren i hög grad kommit att intressera sig för begreppen dygd och medborgarskap. Fokuseringen har under samma period lagts på problem som politikerföraktet, politikens försvagande i förhållande till marknaden och ändrade ...

Läs mer

Den idéhistoriska bilden

Den idéhistoriska bilden

Gunnar Broberg, Jakob Christensson (red.) | Den idéhistoriska bilden | 1995

Bilden utövar ett enormt inflytande på vårt tankeliv. Genom århundradena har den tjänat olika religiösa, vetenskapliga och politiska syften. Idag är dess påverkan troligen större än någonsin. Dagens barn bläddrar flinkt i datorvärldens symbolspråk. De tre stora ...

Läs mer

Statlig rasforskning

Statlig rasforskning

Gunnar Broberg | Statlig rasforskning. En historik över Rasbiologiska institutet | 1995

I svensk nittonhundratalshistoria har Statens Institut för rasbiologi ofta uppmärksammats som ett lik i lasten. Institutet har framställts som belägg för en statligt sanktionerad rasism och som en härd för nazism. Institutets skamfilade rykte har använts i diskussionen om den svenska ...

Läs mer

Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner

Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner

Jakob Christensson | Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner | 1994

Sjuttonhundratalet, Upplysningens århundrade. Ett århundrade som såg bara alltför många Unga män fåfängt söka lyckan på litteraturens fält i Voltaires och Kellgrens kölvatten. Vad innebar Upplysningen för en sådan skrivande människa fjärran från filosofernas salonger i Paris? Carl ...

Läs mer

Upplysningens miljöer

Upplysningens miljöer

Gunnar Broberg (red.) | Upplysningens miljöer. Ett nordiskt perspektiv | 1994

Läs mer

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Gunnar Broberg, Hertha Hanson, Elisabeth Mansén (red.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år | 1991

Läs mer

Ugglan. Minervaserien

Onaturlig födelse

Onaturlig födelse

Tove Paulsson Holmberg | Onaturlig födelse. Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–1730 | 2017

Vid sextonhundratalets slut var bilden av födelsen starkt färgad av en förväntningshorisont som normaliserade obstetriska skador och förluster, och hanteringen av barnafödande förvaltades i en muntlig kultur av mödrar och barnmorskor. I Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det ...

Läs mer

Baltic-Finns and Scandinavians

Baltic-Finns and Scandinavians

Kristian Nilsson | Baltic-Finns and Scandinavians. Comparative-Historical Linguistics and the Early History of the Nordic Region | 2012

Baltic-Finns and Scandinavians explores how the breakthrough in comparative-historical linguistics affected European ethnohistoric thought. The investigation has a multi-disciplinary approach by including intellectual history and the histories of Finno-Ugric studies and linguistics. ...

Läs mer

Mellan nation och omvärld

Mellan nation och omvärld

Henrik Brissman | Mellan nation och omvärld. Debatt i Sverige om vetenskapens organisering och finansiering samt dess internationella och nationella aspekter under 1900-talets första hälft | 2010

Mellan nation och omvärld behandlar frågan hur svenska forskare förhållit sig till vetenskap som en nationell respektive internationell företeelse under perioden 1900-1950. Ett centralt tema är det skifte som sker för svensk vetenskaps internationella relationer mellan Tyskland och ...

Läs mer

Kemicentrum vid Lunds universitet

Kemicentrum vid Lunds universitet

Jesper Sjöström | Kemicentrum vid Lunds universitet. Perspektiv på organisation och forskning vid Sveriges första storinstitution | 2007

Det är nu 40 år sedan Sveriges första storinstitution, Kemicentrum vid Lunds universitet, bildades 1967. Kemiämnena vid Lunds universitet, kemisektionen vid Lunds Tekniska Högskola och Alnarpsinstitutets mejeriforskning sammanfördes i ett gemensamt byggnadskomplex i norra Lund. ...

Läs mer

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Andreas Önnerfors, Henrik Bogdan, Anders Simonsen, Jonas Andersson | Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk. Studier i det svenska 1700-talsfrimureriet | 2006

Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet som ockult anti-upplyst ...

Läs mer

Ärftlighetsforskningens gränser

Ärftlighetsforskningens gränser

Anna Tunlid | Ärftlighetsforskningens gränser. Individer och institutioner i framväxten av svensk genetik | 2004

Den svenska ärftlighetsforskningen etablerades och utvecklades i nära samverkan med praktisk växtförädling. Ur denna verksamhet växte sedan den akademiskt inriktade genetiken fram. Svensk genetik blev under början av 1900-talet en framgångsrik vetenskap både ur ett nationellt och ...

Läs mer

Muses and Patrons

Muses and Patrons

Jakob Danneskiold-Samsøe | Muses and Patrons. Cultures of Natural Philosophy in Seventeenth Century Scandinavia | 2004

This book compares cultures of natural philosophy in Denmark and Sweden from the Reformation to around 1700. Rather than treating natural philosophers as individuals, it analyses the rise of particular circles and cultures, which stimulated new approaches to the study of nature in ...

Läs mer

Från Rudbeck till Mandelbrot

Från Rudbeck till Mandelbrot

Fernando Flores | Från Rudbeck till Mandelbrot. Identifikation, imitation och komparation i nutidsvetenskap | 2004

Läs mer

Och de skall vara ett hjärta

Och de skall vara ett hjärta

Charlotte Christensen-Nugues | Och de skall vara ett hjärta. Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt | 2003

Under 100-talet utvecklades inom kanonisk rätt principen att makarnas samtycke är tillräckligt för att skapa ett giltigt äktenskap. Varken familj eller andra auktoriteter, inte ens kyrkliga, hade laglig bestämmanderätt över två personers giftermål. Denna lagstiftning stod i konflikt ...

Läs mer

Virvlande visioner

Virvlande visioner

Hans Ryde (red.) | Virvlande visioner. Fysiken i Lund under det senare 1900-talet | 2002

Läs mer

Mellan åsikt och vittnesbörd

Mellan åsikt och vittnesbörd

Fernando Flores | Mellan åsikt och vittnesbörd. Amerika och Västerlandets arkaiska rötter | 2004

Läs mer

Seeing the Word

Seeing the Word

Håkan Håkansson | Seeing the Word. John Dee and Renaissance Occultism | 2001

The British polymath John Dee (1527-1609) is one of the most fascinating personalities of the early modern era. A notorious magician and alchemist, as well as a respected scientist and mathematician at the court of Elizabeth I, he challenges our traditional view of the Renaissance ...

Läs mer

Och det blev ljus

Och det blev ljus

Bengt Forkman | Och det blev ljus. Hur MAX-lab kom till, växte upp och blev stort | 2001

Läs mer

Ugglan. Minervaserien & Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

Den biologiska vändningen

Den biologiska vändningen

Jimmy Jönsson | Den biologiska vändningen. Biologi och skogsvård, 1900-1940 | 2019

Inom dagens skogsvård spelar biologi en fundamental roll. För att förbättra planterings-, skötsel- och avverkningstekniker men också skogliga riktlinjer och skogspolitik bidrar biologer med kunskap om sådant som trädarters spridning, skogsjordens mikroorganismer och förhållandet ...

Läs mer

Årsbok

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2021

Daniel Möller (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2021 | 2021

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2020

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2020

Daniel Möller (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2020 | 2020

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019

Daniel Möller (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019 | 2019

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2018

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2018

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2018 | 2018

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2017

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2017

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2017 | 2017

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016 | 2016

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015 | 2015

Läs mer

Övriga – filosofi och religion

"Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..."

"Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..."

Ulrica Fritzson | "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..." Om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld | Övriga – filosofi och religion | 2017

Hur kan det vara så att ett antal förövare, dömda för bland annat mord, berättar om befriande och mänskliggörande erfarenheter då de mött sina brottsoffer och erkänt sin skuld inför dem? Kan det verkligen vara befriande att konfrontera sina egna destruktiva och omänskliga handlingar? ...

Läs mer

Truth, Grounding & Dependence

Truth, Grounding & Dependence

Robin Stenwall | Truth, Grounding & Dependence | Övriga – filosofi och religion | 2015

Läs mer

Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory

Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory

Fritz-Anton Fritzson | Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory | Övriga – filosofi och religion | 2014

Läs mer

Epistemic Risk

Epistemic Risk

Niklas Vareman | Epistemic Risk. Issues on the normative basis of risk analysis | Övriga – filosofi och religion | 2014

Läs mer

Autonomi - realitet eller ideal?

Autonomi - realitet eller ideal?

Ylva von Gerber | Autonomi - realitet eller ideal? | Övriga – filosofi och religion | 2014

Autonomi – realitet eller ideal? behandlar begreppet autonomi inom trekontexter – den statsrättsliga, den kantianska och den samtida filosofiska.Genom att följa begreppet historiskt belyses de likheter, olikheter och deotydligheter som finns. Bland annat jämförs Kants språkbruk ...

Läs mer

Modern asatro

Modern asatro

Fredrik Gregorius | Modern asatro. Att konstruera etnisk och kulturell identitet | Övriga – filosofi och religion | 2008

Läs mer

Autonomy and Metacognition

Autonomy and Metacognition

Henrik Levinsson | Autonomy and Metacognition. A Healthcare Perspective | Övriga – filosofi och religion | 2008

Autonomy and Metacognition is a philosophical study in two parts. The first part is an analytical examination of the cognitive aspects of autonomy, and the second part forms an application of the analysis to Swedish healthcare. Part I of this dissertation examines the cognitive ...

Läs mer

Övriga – historia och arkeologi

Collecting curiosities

Collecting curiosities

Magdalena Naum, Gitte Ingvardson (red.) | Collecting curiosities. Eighteenth-century Museum Stobaeanum and the development of ethnographic collections in the nineteenth century | Övriga – historia och arkeologi | 2020

In 1735, professor Kilian Stobæus donated his collections to Lund University laying the foundation for the university’s first museum. The ‘Museum Stobæanum’ contained over 3000 natural history, historical and ethnographic objects typical of the cabinets of curiosity. This richly ...

Läs mer

Folket moget förklarat

Folket moget förklarat

Henrik Skrak | Folket moget förklarat. Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010 | Övriga – historia och arkeologi | 2019

Läs mer

Weeping for the res publica

Weeping for the res publica

Johan Vekselius | Weeping for the res publica. Tears in Roman political culture | Övriga – historia och arkeologi | 2018

Why is Julius Caesar said to have wept in front of his soldiers after crossing the Rubicon, and Scipio Aemilianus as he beheld the destruction of Carthage? How should we understand the criticism leveled against the emperor Tiberius’ refusal to weep after the death of Germanicus? Why ...

Läs mer

Toleransens gränser

Toleransens gränser

Johannes Ljungberg | Toleransens gränser. Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa | Övriga – historia och arkeologi | 2017

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan ...

Läs mer

Femina princeps

Femina princeps

Lovisa Brännstedt | Femina princeps. Livia's position in the Roman state | Övriga – historia och arkeologi | 2016

From his exile in a remote province on the Black Sea the Roman poet Ovid wrote a letter to his wife, urging her to safeguard his return by praying not to the traditional gods, but to Livia, the femina princeps. In the Roman society women were traditionally associated with the domestic ...

Läs mer

Making Enemies

Making Enemies

Isak Hammar | Making Enemies. The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory | Övriga – historia och arkeologi | 2013

The last era of the Roman Republic is known for its fierce political rivalries. Within a crumbling system, individuals strove for supremacy on the battlefield—and on the speaker’s platform. In the political culture of the late Roman Republic, a politician was by definition an orator. ...

Läs mer

Fostrande förpliktelser

Fostrande förpliktelser

Malin Gregersen | Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft | Övriga – historia och arkeologi | 2010

Läs mer

Lunds universitets antikmuseum

Lunds universitets antikmuseum

Jenny Wallensten | Lunds universitets antikmuseum. Sölvegatan 2 1951-2006 | Övriga – historia och arkeologi | 2009

Läs mer

På historiens slagfält

På historiens slagfält

Lars M Andersson, Fabian Persson, Peter Ullgren, Ulf Zander (red.) | På historiens slagfält. En festskrift tillägnad Sverker Oredsson | Övriga – historia och arkeologi | 2002

Läs mer

Övriga – kulturvetenskaper

The Big Bang of History

The Big Bang of History

Fernando Flores | The Big Bang of History. Visualism in Technoscience | Övriga – kulturvetenskaper | 2012

Läs mer

"Det hade ju aldrig hänt annars"

"Det hade ju aldrig hänt annars"

Emma Eleonorasdotter | "Det hade ju aldrig hänt annars" Om kvinnor, klass och droger | Övriga – kulturvetenskaper | 2021

Frågor om drogers skadlighet har länge varit ett prioriterat och laddat ämne i Sverige, politiskt och kulturellt. Samtidigt har både droganvändningen och läkemedelsanvändningen ökat. De representationer som oftast syns i medierna är endera kända personligheters användning eller ...

Läs mer

Polskans historia

Polskans historia

Magnus Gustafsson | Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok | Övriga – kulturvetenskaper | 2016

Läs mer

Kris och kultur

Kris och kultur

Mats Arvidson, Ursula Geisler, Kristofer Hansson (red.) | Kris och kultur. Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia | Övriga – kulturvetenskaper | Sekel Bokförlag | 2013

Dagligen nås vi av nyheter om olika kriser: ekonomiska kriser, långdragna konflikter, länder som hamnat i förhandlingskriser, kändisar som intervjuas om sina senaste kriser mitt i livet, politiska ledare som handlat tvivelaktigt och försatt sitt parti eller sitt land i kris. Det kan ...

Läs mer

Vad är det att åldras?

Vad är det att åldras?

Åsa Alftberg | Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet | Övriga – kulturvetenskaper | 2012

Alla människor åldras, och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och hälsorisker. Sådana uppfattningar ...

Läs mer

Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

Sara Kjellberg | Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären. | Övriga – kulturvetenskaper | 2010

Läs mer

Postmodernism and the Digital Era

Postmodernism and the Digital Era

Fernando Flores | Postmodernism and the Digital Era | Övriga – kulturvetenskaper | 2007

Läs mer

I ett andetag

I ett andetag

Kristofer Hansson | I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet | Övriga – kulturvetenskaper | 2007

I ett andetag är en bok om den roll astma spelar i ungdomars vardag, hur de försöker bemästra den och leva ett liv så likt andras som möjligt. Vilka risker är man villig att ta för att inte skilja sig från mängden? Vilken roll spelar läkemedlen när ungdomarna försöker utmana sina ...

Läs mer

Övriga – mediehistoria

Webbens vägar

Webbens vägar

Jan Hinderson | Webbens vägar. Om webbjournalistikens etablering och utveckling vid tre svenska regionala och lokala dagstidningar 1995-2013 | Övriga – mediehistoria | 2013

Läs mer

Övriga – språk och litteratur

Allmänningen

Allmänningen

Per Rydén | Allmänningen. Inledande studier i pressvetenskap | Övriga – språk och litteratur | 1991

Läs mer

I lärdomens trädgård

I lärdomens trädgård

Christina Sjöblad, Mona Sandqvist, Birthe Sjöberg, Johan Stenström (red.) | I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge | Övriga – språk och litteratur | 1996

Läs mer

I diktens spegel

I diktens spegel

Lars Elleström, Peter Luthersson, Anders Mortensen (red.) | I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson | Övriga – språk och litteratur | 1994

Läs mer

The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration

The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration

Johanna Lindbladh (red.) | The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration | Övriga – språk och litteratur | 2008

Läs mer

Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

Eva Haettner Aurelius | Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg | Övriga – språk och litteratur | 1985

Birger Sjöbergs Fridas Bok publicerades 1922, och innehöll sådana ännu älskade visor som "Den första gång jag såg dig" och "Bleka Dödens minut". Visorna hade tillkommit under lång period, ca 1905-1921, och i avhandlingen dateras de femtio visor som Sjöberg avsåg för Fridas Bok, som ...

Läs mer

Brain Talk

Brain Talk

Kai Alter, Merle Horne, Magnus Lindgren, Mikael Roll, Janne von Koss Torkildsen (red.) | Brain Talk. Discourse with and in the brain. Papers from the first Birgit Rausing Language Program Conference in Linguistics, Lund, June 2008 | Övriga – språk och litteratur | 2009

Läs mer

Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion

Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion

Lisa-Marie Teubler | Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion. The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, and Debt | Övriga – språk och litteratur | 2019

This study presents a re-reading of some of Charles Dickens’s most famous works and contends that they are filled with scenes of persuasion—moments of heightened rhetoric. It traces the idea of a vir bonus: a voice that speaks from the perspective of truth and love based in ...

Läs mer

Roots and Routes

Roots and Routes

Katalin Henriksson | Roots and Routes. Life stories of exiled Hungarian women in Sweden | Övriga – språk och litteratur | 2016

How do people shape a life in exile? What does nation or homeland mean in such a life situation, and how is the inevitable social and moral turbulence – embedded in the migrant’s biography – employed and interpreted by the migrant herself? This book addresses these issues ...

Läs mer

Tankens makt över språket

Tankens makt över språket

Lars-Olof Delsing, Lena Ekberg, Lisa Holm, Jan Svensson, Bo Wendt (red.) | Tankens makt över språket. Utvalda artiklar med anledning av författarens 80-årsdag | Övriga – språk och litteratur | 2014

Läs mer

English Place-Name Elements Relating to Boundaries

English Place-Name Elements Relating to Boundaries

Boel Jepson | English Place-Name Elements Relating to Boundaries | Övriga – språk och litteratur | 2011

Läs mer

Staging Shakespeare's Comedies with EFL University Students

Staging Shakespeare's Comedies with EFL University Students

Kiki Lindell | Staging Shakespeare's Comedies with EFL University Students | Övriga – språk och litteratur | 2011

Läs mer

Temporal Adverbs in Modern Standard Chinese

Temporal Adverbs in Modern Standard Chinese

Jens Karlsson | Temporal Adverbs in Modern Standard Chinese. A Decompositional Inquiry | Övriga – språk och litteratur | 2010

Läs mer

The Syntax of the Swedish Present Participle

The Syntax of the Swedish Present Participle

Camilla Thurén | The Syntax of the Swedish Present Participle | Övriga – språk och litteratur | 2008

Läs mer

Testing English Collocations

Testing English Collocations

Henrik Gyllstad | Testing English Collocations. Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners | Övriga – språk och litteratur | 2007

Läs mer

(De)composing the middle

(De)composing the middle

Eva Klingvall | (De)composing the middle. A minimalist approach to middles in English and Swedish. | Övriga – språk och litteratur | 2007

Läs mer

Accountability and the making of knowledge statements

Accountability and the making of knowledge statements

Hans Malmström | Accountability and the making of knowledge statements. A study of academic discourse | Övriga – språk och litteratur | 2007

Läs mer

History, Language and Society in the Borderlands of Europe

History, Language and Society in the Borderlands of Europe

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | History, Language and Society in the Borderlands of Europe. Ukraine and Belarus in Focus | Övriga – språk och litteratur | 2006

Läs mer

John Philoponus against Cosmas Indicopleustes

Birgitta Elweskiöld | John Philoponus against Cosmas Indicopleustes. A Christian Controversy on the Structure of the World in Sixth-Century Alexandria | Övriga – språk och litteratur | 2005

Läs mer

Grammatik i fokus

Grammatik i fokus

Lars-Olof Delsing, Gunlög Josefsson, Halldor Armann Sigurðsson, Cecilia Falk (red.) | Grammatik i fokus. Festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003. Grammar in focus. Festschrift for Christer Platzack 18 November 2003. Vol. 2 | Övriga – språk och litteratur | 2003

Läs mer

Grammatik i fokus

Grammatik i fokus

Lars-Olof Delsing, Gunlög Josefsson, Halldor Armann Sigurðsson, Cecilia Falk (red.) | Grammatik i fokus. Festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003 = Grammar in focus. Festschrift for Christer Platzack 18 November 2003. Vol. 1 | Övriga – språk och litteratur | 2003

Läs mer

Barnlitteratur som medel och mål

Barnlitteratur som medel och mål

Kerstin Johansson | Barnlitteratur som medel och mål. Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling | Övriga – språk och litteratur | 2003

Läs mer

Aspect, tense and mood

Aspect, tense and mood

Marita Ljungqvist | Aspect, tense and mood. Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese | Övriga – språk och litteratur | 2003

Läs mer

The diversity of languages and language learning

The diversity of languages and language learning

Sven Strömqvist (red.) | The diversity of languages and language learning. Lund Lectures in Languages and Literature 21-22 February 2001 | Övriga – språk och litteratur | 2002

Läs mer

Inför lagen

Inför lagen

Eva Haettner Aurelius | Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer | Övriga – språk och litteratur | 1996

Kvinnor som berättade om sina egna liv skapade därmed också några av de få vittnesbörd vi har från äldre tider om kvinnlig självsyn och kvinnligt språk. Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer undersöker den äldre kvinnliga självbiografin i ...

Läs mer

Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650 - 1989. En bibliografi

Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650 - 1989. En bibliografi

Eva Haettner Aurelius, Lisbeth Larsson, Christina Sjöblad | Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650 - 1989. En bibliografi | Övriga – språk och litteratur | 1991

I självbiografier och dagböcker skriver individen sin egen historia. Här finns berättelser om den dolda vardag, det privata liv och de enskildas reflektioner som såväl historisk som etnologisk och sociologisk forskning under de senaste decennierna kommit att intressera isig alltmer ...

Läs mer

De nordiska anger-namnen

De nordiska anger-namnen

Gösta Holm | De nordiska anger-namnen | Övriga – språk och litteratur | 1991

Läs mer

Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

Per Erik Ljung | Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen | Övriga – språk och litteratur | Liber | 1980

Vad är det som så radikalt skiljer det konstnärliga arbetet från annan produktion? Hur kan man som författare hålla sig öppen och kreativ – och samtidigt undgå marknadens och offentlighetens destruktiva mekanismer? Vilhelm Ekelunds liv och verk kretsar kring sådana frågor. Hur ser han ...

Läs mer

"Fortsättning följer"

"Fortsättning följer"

Ingemar Oscarsson | "Fortsättning följer" Följetong och fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850 | Övriga – språk och litteratur | 1980

Läs mer

Språkrätt

Språkrätt

Ulf Teleman | Språkrätt. Om skolans språknormer och samhällets | Övriga – språk och litteratur | 1979

Läs mer

Övriga – språk och litteratur & Études Romanes de Lund

Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

Linda Smidfelt | Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting | Övriga – språk och litteratur & Études Romanes de Lund | 2019

Läs mer

Övriga – utbildningsvetenskap

Pedagogiska dilemman

Pedagogiska dilemman

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.) | Pedagogiska dilemman. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2016 | Övriga – utbildningsvetenskap | 2018

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I ...

Läs mer

Att sätta praxis på pränt

Att sätta praxis på pränt

Johanna Bergqvist | Att sätta praxis på pränt. En handbok i att skriva betygskriterier | Övriga – utbildningsvetenskap | 2015

Så fort man sätter graderade, målrelaterade betyg använder man som lärare någon form av betygskriterier, även om dessa ofta är tysta eller outtalade. Det finns många fördelar med att dessa kriterier skrivs ned och görs explicita. Skriftliga betygskriterier tydliggör både för läraren ...

Läs mer

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Anders Persson, Roger Johansson (red.) | Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang. Utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet | Övriga – utbildningsvetenskap | 2014

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en ny institution som startade 2011. Institutionen har bland annat uppdraget att samordna utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet och har tagit initiativ till ett utbildningsvetenskapligt forskarnätverk ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15