Böcker till försäljning

Här hittar du alla böcker som finns till försäljning sorterade efter utgivningsår. Klicka på "Läs mer" och därefter på "Köp boken" för att komma till vår nätbutik där du enkelt kan handla via kortköp.

2024

Lagspråk och skriftlighet

Lagspråk och skriftlighet

Lars-Johan Ekerot | Lagspråk och skriftlighet. Det formella skriftspråkets konstruktionssyntax som grund för lagspråksförenkling och EU-översättning | 2024

Läs mer

2023

Framtidens fragmentering

Framtidens fragmentering

Karl Haikola | Framtidens fragmentering. Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet | Övriga – historia och arkeologi | 2023

I denna avhandling undersöks det svenska Sekretariatet för framtidsstudiers verksamhet från dess bildande i början av 1970-talet till cirka tio år senare. Sekretariatet var under denna period en del av den svenska statsapparaten och förväntades bidra med underlag till såväl den ...

Läs mer

Homo sapiens och andra djur

Homo sapiens och andra djur

David Dunér, Svante Nordin, Anna Tunlid (red.) | Homo sapiens och andra djur. Gunnar Broberg som idé- och lärdomshistoriker | 2023

”En människas biografi börjar långt före födseln och fortsätter långt efter döden. Den hänger ihop med natur och tid, den lever och dör beroende på väder och vind och vård. Den formas av föräldrar och av dem som minns eller föresatt sig att lyssna på vad som finns kvar, spåren i ...

Läs mer

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

Pär Nilsson | Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik. En analys av fem definitionsformler i Svenska Akademiens ordbok och de semantiska förändringsmekanismer som de beskriver | 2023

Läs mer

Media & Mediation in the Eighteenth Century

Media & Mediation in the Eighteenth Century

Penelope Corfield, Jonas Nordin (red.) | Media & Mediation in the Eighteenth Century | Övriga – kulturvetenskaper | 2023

While eighteenth-century print media in essence rested on the same technical apparatus as in previous centuries – letterpress printing, woodcuts, and intaglio prints – the growth in quantity created a media revolution. The effect was a qualitative shift in terms of literacy, growth of ...

Läs mer

Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid

Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid

Jessica Enevold Duncan, Ann-Sofie Klareld, Daniel Persson (red.) | Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid. En samling lärarberättelser | 2023

Covid-19-pandemin blev en global kris med konsekvenser för såväl offentliga och kollektiva som privata och individuella vardagspraktiker. Svenska universitet fick med kort varsel lägga om all undervisning så att den kunde utföras på distans. Bidragen i denna antologi består av en ...

Läs mer

Research communication in the climate crisis

Research communication in the climate crisis

Carin Graminius | Research communication in the climate crisis. Open letters and the mobilization of information | 2023

Läs mer

Studier i svensk språkhistoria 16

Studier i svensk språkhistoria 16

Lars-Olof Delsing, Bo-A. Wendt (red.) | Studier i svensk språkhistoria 16. Främmande inflytande på svenska språket | 2023

Läs mer

2022

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Stella Macheridis | Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue | 2022

The zooarchaeological record of Iron Age Scania in south Sweden is rich and multi-faceted; within it are many clues to past human-animal relations. This book focusses on the management of cattle, sheep, pig and horse, and Scania, with its environmentally diverse composition, make up ...

Läs mer

Greeting the visitor

Greeting the visitor

Fanny Kärfve | Greeting the visitor. A contextualising study of fauces-mosaics in Pompeii | Övriga – historia och arkeologi | 2022

One of the most famous mosaics from Pompeii is the so-called Cave canem-mosaic, depicting a ready-to-attack watchdog that greets the visitor upon arrival to the house. Together with a couple of more similar mosaics, the watchdog-motif has to a large extent been regarded as expressing ...

Läs mer

Kodex

Kodex

Jonas Nordin (red.) | Kodex. Boken i medeltidens Sverige | 2022

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en handbok byggd på den senaste forskningen och handlar om boken som objekt och som kulturprodukt i en tid då Sverige inlemmades i den europeiska bildningssfären. De tjugo specialskrivna texterna rör sig från bokens framställning och gestaltning, ...

Läs mer

Life and afterlife in the Nordic Bronze Age

Life and afterlife in the Nordic Bronze Age

Anna Tornberg, Andreas Svensson, Jan Apel (red.) | Life and afterlife in the Nordic Bronze Age. Proceedings of the 15th Nordic Bronze Age Symposium held in Lund, Sweden, June 11-15, 2019 | 2022

Life and afterlife in the Nordic Bronze Age contains some of the papers presented at the 15th Nordic Bronze Age Symposium, June 2019. Over these five days approximately 100 researchers of the Bronze Age gathered to present papers and discuss traditional research questions as well as ...

Läs mer

Objekt i svenskans historia.

Objekt i svenskans historia.

Mikael Berger | Objekt i svenskans historia. En studie av varierande objektsplacering i fornsvenska | 2022

Läs mer

Sanctuarium Birgerianum

Sanctuarium Birgerianum

Birger Gunnersens | Thomas Bergqvist Rydén (red.) | Sanctuarium Birgerianum. Ärkebiskop Birger Gunnersens gudstjänststiftelse i Lunds domkyrka | 2022

I början av 1500-talet instiftade ärkebiskop Birger Gunnersen i Lund en storslagen gudstjänststiftelse som han avsåg skulle bli den största i Norden och göra Lunds domkyrka till ett centrum för helgondyrkan och tillbedjan med Jungfru Maria som centralgestalt. Denna ...

Läs mer

Sentiments of Segregation

Sentiments of Segregation

Jagger Kirkby | Sentiments of Segregation. The Emotional Politics of Apartheid in South Africa, c. 1948-1990 | Övriga – historia och arkeologi | 2022

‘With non-Europeans on all sides of me, I become thoroughly irritable and a feeling of dislike for them is engendered … friction is inevitable whenever there is mixing of the races, but when we are segregated life is smooth and harmonious’. Thus wrote a woman to the local provincial ...

Läs mer

Självklart och oklart

Självklart och oklart

Frida L Nilsson | Självklart och oklart. Mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan | Övriga – historia och arkeologi | 2022

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2022

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2022

Daniel Möller (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2022 | 2022

Läs mer

2021

"Det hade ju aldrig hänt annars"

"Det hade ju aldrig hänt annars"

Emma Eleonorasdotter | "Det hade ju aldrig hänt annars" Om kvinnor, klass och droger | Övriga – kulturvetenskaper | 2021

Frågor om drogers skadlighet har länge varit ett prioriterat och laddat ämne i Sverige, politiskt och kulturellt. Samtidigt har både droganvändningen och läkemedelsanvändningen ökat. De representationer som oftast syns i medierna är endera kända personligheters användning eller ...

Läs mer

Bygd, by och bostad runt Uppåkra

Bygd, by och bostad runt Uppåkra

Mats Roslund (red.) | Bygd, by och bostad runt Uppåkra. Landskapet med sin centralplats | 2021

Läs mer

Cultural and socio-political development in south Etruria.

Cultural and socio-political development in south Etruria.

Hampus Olsson | Cultural and socio-political development in south Etruria. The Biedano region in the 5th to 1st centuries BC | Övriga – historia och arkeologi | 2021

By the 1st century AD, the Etruscan culture had been completely absorbed by Rome. Etruscans were now fully integrated and to be found at every level of Roman society, even at the very top. Etruria itself was naturally also affected. Roads were constructed connecting the remote areas ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2023-05-04