lu.se

Individuella studieplaner

forskarutbildning

En individuell studieplan ska upprättas omgående för varje antagen doktorand, oavsett finansieringsform. HT-fakulteternas elektroniska verktyg (se nedan) ska användas. Studieplanen ska innehålla dels en översiktlig plan för hela utbildningen, dels en detaljerad plan för det kommande året. Detta inkluderar läskursernas inriktning och studieföljd och avhandlingsarbetets uppläggning. Studieplanen följs upp årligen men ska uppdateras oftare om behov finns, det vill säga om förutsättningarna förändras. Den individuella studieplanen är ett gemensamt ansvar för handledare och doktorand.

Läs mer om individuella studieplaner i:

Logga in till din individuella studieplan

För att hitta din individuella studieplan så loggar du in på HT:s intranät med din Lucat-identitet.