Individuella studieplaner

Forskarutbildning

En individuell studieplan ska upprättas omgående för varje antagen doktorand, oavsett finansieringsform. HT-fakulteternas elektroniska verktyg (se nedan) ska användas.

Studieplanen ska följas upp och förnyas senast 1 oktober årligen men ska uppdateras oftare om behov finns, det vill säga om förutsättningarna förändras.

Den individuella studieplanen upprättas av handledarna och doktoranden gemensamt. När den är klar ska den skrivas ut samt undertecknas av doktoranden, huvudhandledaren och prefekten. Därefter ska den skickas till fakultetssekreteraren (se till höger) för granskning av prodekanen.

Läs mer om individuella studieplaner:

Logga in till din individuella studieplan

För att hitta din individuella studieplan loggar du in på HT:s intranät med din Lucat-identitet.

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbro@kansliht.lu.se

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-09-19