Pedagogiska utvecklingsprojekt

Projektmedel för utveckling av undervisning och pedagogik samt för pedagogiska mentorskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna har sedan 2020 utlyst medel för pedagogiska projekt inom vilka lärare kan utveckla undervisning och pedagogik på aktuella kurser och program. Det har lett till 30 avslutade eller pågående pedagogiska projekt och pedagogiska mentorskap vid HT. Medlen är avsedda för utvecklingsarbete som drivs av enskilda lärare eller lärargrupper för att frigöra lärare från undervisning för att koncentrerat och under en längre period kunna ägna sig åt projektarbetet. 

Doktorander undervisar i en stor del av fakulteternas ämnen och ofta påbörjar de sin undervisning tidigt under sin doktorandutbildning och ibland innan de hunnit läsa de högskolepedagogiska kurserna. Även nya lärare med begränsad erfarenhet kan behöva stöd under den första tiden i karriären. Därför utlyses medel för pedagogiskt mentorskap som ger en erfaren lärare möjlighet att handleda och stödja doktorander, eller lärare med begränsad erfarenhet, i pedagogiska frågor.

Sista ansökningsdagen för den senaste utlysningen var den 25 september 2023. Beslut om tilldelning fattas i oktober 2023 och då överförs beviljade medel i sin helhet till respektive institution. Projekten ska genomföras från det att beslut fattats och fram till senast 31 december 2024. Senast 28 februari 2025 redovisas resultaten till grundutbildningsnämnden. 

 

 

 

Från panik till nyskapande digitala undervisningsidéer - nyhet om pedagogiska utvecklingsprojekt 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-06-27