Våra forskare utgivna på förlag

Här kan du botanisera bland ett urval av våra forskares bokpubliceringar på andra förlag. Här inkluderas även de böcker som getts ut av andra lärosäten. Listan täcker både avhandlingar och andra böcker, publicerade de senaste tre åren. Inom varje årtal är böckerna sorterade i bokstavsordning efter författarens efternamn.

2023

Tarnished Heroes

Tarnished Heroes

Per Anders Rudling | Tarnished Heroes. The Organization of Ukrainian Nationalists in the History Writing and Memory Politics of Post-Soviet Ukraine | Ibidem-Verlag | 2023

Läs mer

2022

Vid pornografins gräns

Vid pornografins gräns

Anna Hultman | Vid pornografins gräns. Erotik i svensk prosa 1819–2019 | Vertigo förlag | 2022

Läs mer

Humanister i offentligheten

Humanister i offentligheten

Johan Östling, Anton Jansson, Ragnhild Svensson Stringberg | Humanister i offentligheten. Kunskapens aktörer och arenor under efterkrigstiden | Makadam förlag | 2022

Läs mer

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk. Den systematiska samlingen XVIII

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk. Den systematiska samlingen XVIII

Britt Dahlman, Samuel Rubenson, Per Rönnegård (red.) | Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk. Den systematiska samlingen XVIII. Om de klarseende | Silentium | 2022

Läs mer

Archaeological 3D GIS

Archaeological 3D GIS

Nicolo Dell'Unto, Giacomo Landeschi | Archaeological 3D GIS | Routledge | 2022

Läs mer

Oroonoko eller Den kunglige slaven

Oroonoko eller Den kunglige slaven

Aphra Behn | Oroonoko eller Den kunglige slaven. En sann berättelse | Bokförlaget Faethon | 2022

Läs mer

Paradoxes of Media and Information Literacy

Paradoxes of Media and Information Literacy

Jutta Haider, Olof Sundin | Paradoxes of Media and Information Literacy. The Crisis of Information | Routledge | 2022

Läs mer

Speltoken

Speltoken

Tobias Lund | Speltoken. Hugo Alfvén och rosens klang | Gidlunds förlag | 2022

Läs mer

The Value Gap

The Value Gap

Toni Rønnow-Rasmussen | The Value Gap | Oxford University Press | 2022

Läs mer

Skräddat för herrskap

Skräddat för herrskap

Emma Severinsson | Skräddat för herrskap | Petesso Förlag | 2022

Läs mer

2021

Den gröna vändningen

Den gröna vändningen

David Larsson Heidenblad | Den gröna vändningen. En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden | Nordic Academic Press | 2021

Läs mer

Litteratur och läkekonst

Litteratur och läkekonst

Katarina Bernhardsson, Immi Lundin, Evelina Stenbeck | Litteratur och läkekonst. Nio seminarier i medicinsk humaniora | Makadam förlag | 2021

Läs mer

Mönster i grönt

Mönster i grönt

Oscar Jansson | Mönster i grönt. Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor | Ellerströms förlag | 2021

Läs mer

2020

Analytical Variations

Analytical Variations

Bengt Edlund | Analytical Variations. Eight Critical Essays on Applied Music Theory | Peter Lang Publishing Group | 2020

Läs mer

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia

Johan Östling, Niklas Olsen, David Larsson Heidenblad (red.) | Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations | Routledge | 2020

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia uses case studies to explore how knowledge circulated in the different public arenas that shaped politics, economics and cultural life in and across postwar Scandinavia, particularly in the 1960s and 1970s. This book focuses on a period ...

Läs mer

Vid världens ände

Vid världens ände

Joachim Östlund | Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelser om 1700-talets Sverige | Nordic Academic Press | 2020

Läs mer

Det gyllene Athen

Det gyllene Athen

Jerker Blomqvist | Det gyllene Athen. Sex texter om grekisk kulturhistoria | Artos & Norma | 2020

Läs mer

Doctoral supervision in theory and practice

Doctoral supervision in theory and practice

Eva Brodin, Jitka Lindén, Anders Sonesson, Åsa Lindberg-Sand | Doctoral supervision in theory and practice | Studentlitteratur AB | 2020

Läs mer

Svenskan går bananer

Svenskan går bananer

Alexander Katourgi | Svenskan går bananer. En bok om översättningar som syns | Lys förlag | 2020

Läs mer

Ett år av akademiskt skrivande

Ett år av akademiskt skrivande

David Larsson Heidenblad | Ett år av akademiskt skrivande. Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare | Studentlitteratur AB | 2020

Unga forskare som vill göra akademisk karriär står inför många utmaningar. Deras tillvaro präglas av osäkra anställningar, motstridiga krav och begränsade erfarenheter av att stå på egna ben. Många befinner sig dessutom i familjebildande ålder. Kunskap om hur man kan göra för att må ...

Läs mer

Maria Magdalenas evangelium

Maria Magdalenas evangelium

Paul Linjamaa | Maria Magdalenas evangelium. Text, översättning och historisk bakgrund | Dialogos Förlag | 2020

Läs mer

Frontlöparen

Frontlöparen

Björn Lundberg | Frontlöparen. Gunder Hägg, hans uppgång och fall | Historiska Media | 2020

Läs mer

Våldets kön

Våldets kön

Gabriella Nilsson, Inger Lövkrona | Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser | Studentlitteratur AB | 2020

Läs mer

De obesuttnas arkeologi

De obesuttnas arkeologi

Pia Nilsson, Martin Hansson, Eva Svensson | De obesuttnas arkeologi. Människor, metoder och möjligheter | Riksantikvarieämbetet | 2020

Läs mer

Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789

Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789

Svante Norrhem, Erik Thomson (red.) | Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789. Economies of Allegiance | Lund University Press | 2020

This book examines early modern politics, diplomacy and finance by looking at the transfer of money and other resources between sovereigns in return for military or political service, often known as the payment of 'subsidies'. Focusing on payments made by the French crown, the ...

Läs mer

Exporterad realism

Exporterad realism

Paul Tenngart | Exporterad realism. Svensk arbetarlitteratur på engelska | Makadam förlag | 2020

Läs mer

Danius och modet

Danius och modet

Philip Warkander, Marie Ledendal | Danius och modet | Hoc Press | 2020

Läs mer

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet

Erik Zillén | Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie | Makadam förlag | 2020

Fablerna om vargen och tranan, om hunden med köttstycket och om åsnan i lejonhuden var för många svenskar under äldre tid lika välbekanta som de bibliska berättelserna. Med Fabelbruk i svensk tidigmodernitet öppnar Erik Zillén, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15