Våra forskare utgivna på förlag

Här kan du botanisera bland ett urval av våra forskares bokpubliceringar på andra förlag. Här inkluderas även de böcker som getts ut av andra lärosäten. Listan täcker både avhandlingar och andra böcker, publicerade de senaste tre åren. Inom varje årtal är böckerna sorterade i bokstavsordning efter författarens efternamn.

2022

Humanister i offentligheten

Humanister i offentligheten

Johan Östling, Anton Jansson, Ragnhild Svensson Stringberg | Humanister i offentligheten. Kunskapens aktörer och arenor under efterkrigstiden | Makadam förlag | 2022

Läs mer

Oroonoko eller Den kunglige slaven

Oroonoko eller Den kunglige slaven

Aphra Behn | Oroonoko eller Den kunglige slaven. En sann berättelse | Bokförlaget Faethon | 2022

Läs mer

Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk. Den systematiska samlingen XVIII

Britt Dahlman, Samuel Rubenson, Per Rönnegård (red.) | Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk. Den systematiska samlingen XVIII. Om de klarseende | Silentium | 2022

Läs mer

Archaeological 3D GIS

Archaeological 3D GIS

Nicolo Dell'Unto, Giacomo Landeschi | Archaeological 3D GIS | Routledge | 2022

Läs mer

Paradoxes of Media and Information Literacy

Paradoxes of Media and Information Literacy

Jutta Haider, Olof Sundin | Paradoxes of Media and Information Literacy. The Crisis of Information | Routledge | 2022

Läs mer

Speltoken

Speltoken

Tobias Lund | Speltoken. Hugo Alfvén och rosens klang | Gidlunds förlag | 2022

Läs mer

The Value Gap

The Value Gap

Toni Rønnow-Rasmussen | The Value Gap | Oxford University Press | 2022

Läs mer

Tarnished Heroes

Tarnished Heroes

Per Anders Rudling | Andreas Umland (red.) | Tarnished Heroes. The Organization of Ukrainian Nationalists in the History Writing and Memory Politics of Post-Soviet Ukraine | Ibidem-Verlag | 2022

Läs mer

Skräddat för herrskap

Skräddat för herrskap

Emma Severinsson | Skräddat för herrskap | Petesso Förlag | 2022

Läs mer

2021

Litteratur och läkekonst

Litteratur och läkekonst

Katarina Bernhardsson, Immi Lundin, Evelina Stenbeck | Litteratur och läkekonst. Nio seminarier i medicinsk humaniora | Makadam förlag | 2021

Läs mer

Mönster i grönt

Mönster i grönt

Oscar Jansson | Mönster i grönt. Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor | Ellerströms förlag | 2021

Läs mer

Den gröna vändningen

Den gröna vändningen

David Larsson Heidenblad | Den gröna vändningen. En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden | Nordic Academic Press | 2021

Läs mer

2020

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia

Johan Östling, Niklas Olsen, David Larsson Heidenblad (red.) | Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations | Routledge | 2020

Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia uses case studies to explore how knowledge circulated in the different public arenas that shaped politics, economics and cultural life in and across postwar Scandinavia, particularly in the 1960s and 1970s. This book focuses on a period ...

Läs mer

Vid världens ände

Vid världens ände

Joachim Östlund | Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelser om 1700-talets Sverige | Nordic Academic Press | 2020

Läs mer

Det gyllene Athen

Det gyllene Athen

Jerker Blomqvist | Det gyllene Athen. Sex texter om grekisk kulturhistoria | Artos & Norma | 2020

Läs mer

Doctoral supervision in theory and practice

Doctoral supervision in theory and practice

Eva Brodin, Jitka Lindén, Anders Sonesson, Åsa Lindberg-Sand | Doctoral supervision in theory and practice | Studentlitteratur AB | 2020

Läs mer

Analytical Variations

Analytical Variations

Bengt Edlund | Analytical Variations. Eight Critical Essays on Applied Music Theory | Peter Lang Publishing Group | 2020

Läs mer

Svenskan går bananer

Svenskan går bananer

Alexander Katourgi | Svenskan går bananer. En bok om översättningar som syns | Lys förlag | 2020

Läs mer

Ett år av akademiskt skrivande

Ett år av akademiskt skrivande

David Larsson Heidenblad | Ett år av akademiskt skrivande. Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare | Studentlitteratur AB | 2020

Unga forskare som vill göra akademisk karriär står inför många utmaningar. Deras tillvaro präglas av osäkra anställningar, motstridiga krav och begränsade erfarenheter av att stå på egna ben. Många befinner sig dessutom i familjebildande ålder. Kunskap om hur man kan göra för att må ...

Läs mer

Maria Magdalenas evangelium

Maria Magdalenas evangelium

Paul Linjamaa | Maria Magdalenas evangelium. Text, översättning och historisk bakgrund | Dialogos Förlag | 2020

Läs mer

Frontlöparen

Frontlöparen

Björn Lundberg | Frontlöparen. Gunder Hägg, hans uppgång och fall | Historiska Media | 2020

Läs mer

Våldets kön

Våldets kön

Gabriella Nilsson, Inger Lövkrona | Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser | Studentlitteratur AB | 2020

Läs mer

De obesuttnas arkeologi

De obesuttnas arkeologi

Pia Nilsson, Martin Hansson, Eva Svensson | De obesuttnas arkeologi. Människor, metoder och möjligheter | Riksantikvarieämbetet | 2020

Läs mer

Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789

Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789

Svante Norrhem, Erik Thomson (red.) | Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789. Economies of Allegiance | Lund University Press | 2020

This book examines early modern politics, diplomacy and finance by looking at the transfer of money and other resources between sovereigns in return for military or political service, often known as the payment of 'subsidies'. Focusing on payments made by the French crown, the ...

Läs mer

Exporterad realism

Exporterad realism

Paul Tenngart | Exporterad realism. Svensk arbetarlitteratur på engelska | Makadam förlag | 2020

Läs mer

Danius och modet

Danius och modet

Philip Warkander, Marie Ledendal | Danius och modet | Hoc Press | 2020

Läs mer

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet

Fabelbruk i svensk tidigmodernitet

Erik Zillén | Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie | Makadam förlag | 2020

Fablerna om vargen och tranan, om hunden med köttstycket och om åsnan i lejonhuden var för många svenskar under äldre tid lika välbekanta som de bibliska berättelserna. Med Fabelbruk i svensk tidigmodernitet öppnar Erik Zillén, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, ...

Läs mer

2019

The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking

The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm | The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking. Minor Immigrant Cinemas in Sweden 1950-1990 | Intellect Ltd. | 2019

Läs mer

Representing Wine

Representing Wine

Rosario Caballero, Ernesto Suárez Toste, Carita Paradis | Representing Wine. Sensory perceptions, communication and cultures | John Benjamins Publishing Company | 2019

Läs mer

Den bråkiga staden

Den bråkiga staden

Martin Ericsson, Andrés Brink Pinto | Den bråkiga staden. Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm | Stockholmia förlag | 2019

Läs mer

Tvåspråkighet hos barn i Sverige

Tvåspråkighet hos barn i Sverige

Gisela Håkansson | Tvåspråkighet hos barn i Sverige | Studentlitteratur AB | 2019

Läs mer

Invisible Search and Online Search Engines

Invisible Search and Online Search Engines

Jutta Haider, Olof Sundin | Invisible Search and Online Search Engines. The ubiquity of search in everyday life | Routledge | 2019

Läs mer

Exposed

Exposed

Mia-Marie Hammarlin | Exposed. Living with scandal, rumour, and gossip | Lund University Press | 2019

This book illuminates the personal experience of being at the centre of a media scandal. The existential level of that experience is highlighted by means of the application of ethnological and phenomenological perspectives to extensive empirical material drawn from a Swedish context. ...

Läs mer

María Zambrano’s Ontology of Exile

María Zambrano’s Ontology of Exile

Karolina Enquist Källgren | María Zambrano’s Ontology of Exile. Expressive Subjectivity | Palgrave Macmillan | 2019

Läs mer

Det moderna trettioåriga kriget

Det moderna trettioåriga kriget

Klas-Göran Karlsson | Det moderna trettioåriga kriget. Europa 1914-1945 | Natur och kultur | 2019

Läs mer

Är det detta som kallas postmodernism?

Är det detta som kallas postmodernism?

Victor Malm | Är det detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning | Ellerströms förlag | 2019

Läs mer

Mercenary Swedes

Mercenary Swedes

Svante Norrhem | Mercenary Swedes. French Subsidies to Sweden, 1631-1796 | Nordic Academic Press | 2019

Läs mer

Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

Eric Pudney | Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681 | Lund University Press | 2019

This is a study of the representation of witches in early modern English drama, organised around the themes of scepticism and belief. It covers the entire early modern period, including the Restoration, and pays particular attention to three plays in which witchcraft is central: The ...

Läs mer

Kattens hemliga språk

Kattens hemliga språk

Susanne Schötz | Kattens hemliga språk. Lär dig att förstå och kommunicera med din katt | Forum | 2019

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15