Personalutbildningar

Kompetensutveckling för personal vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Högskolepedagogisk utbildning

Utbildningen riktar sig till doktorander och till dig som undervisar studenter på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. 

Läs mer om högskolepedagogik

Fortbildning utomlands

Möjligheten till fortbildning utomlands omfattar samtliga anställda vid universitetet. Det största programmet för personalfortbildning är Erasmus+.

Läs mer om fortbildning utomlands

Kontaktinformation

Högskolepedagogik
Manuela Rossing
Fakultetssekreterare
046–222 64 72
manuela.rossing@­kansliht.lu.se

Fortbildning utomlands
Fanni Faegersten
Internationell koordinator
046-222 87 73
fanni.faegerstenht.luse

Flicka på tåg.

Res hållbart

Tjänsteresor står för en stor del av universitetets klimat­påverkande utsläpp. Läs mer om hur universitetet arbetar med resepolicy och mål för resor.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-02-06