Personalutbildningar

Kompetensutveckling för personal vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Högskolepedagogisk utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som undervisar studenter på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Dels erbjuder fakulteterna kurser, dels finns universitetsgemensamma kurser.

Läs mer om högskolepedagogik

Fortbildning utomlands

Möjligheten till fortbildning utomlands omfattar samtliga anställda vid universitetet. Det största programmet för personalfortbildning är Erasmus+.

Läs mer om fortbildning utomlands

Kontaktinformation

Högskolepedagogik
Manuela Rossing
Fakultetssekreterare
046–222 64 72
manuela.rossing@­kansliht.lu.se

Fortbildning utomlands
Fanni Faegersten
Internationell koordinator
046-222 87 73
fanni.faegerstenht.luse

Flicka på tåg.

Res hållbart

Tjänsteresor står för en stor del av universitetets klimat­påverkande utsläpp. Läs mer om hur universitetet arbetar med resepolicy och mål för resor.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-31