HT-samtal #123 – Lära språk i framtiden – vilka genombrott kan vi förvänta oss?

Publiceringsdatum: 22 november 2021

Om avsnittet:

Den mänskliga förmågan att lära sig språk är enastående, men hur det fungerar i praktiken har länge varit dolt för forskningen. Men med nya metoder, ny teknologi och tvärvetenskapliga samarbeten har forskningen på kort tid kommit långt med att förstå hur språk lärs in, bearbetas och används i realtid.

I det här panelsamtalet, inspelat under Lunds universitets framtidsvecka 2021, diskuterar fyra forskare från forskningsplattformen LAMiNATE språkinlärning, undervisning, framtidens språk och mycket mer. LAMiNATE är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Lunds universitet som samlar forskare inom språkinlärning, flerspråkighet och språkundervisning.

Medverkande: Victoria Johansson, docent i allmän språkvetenskap, Anna Flyman Mattson, docent i svenska som andraspråk, Kristina Hansson, docent i logopedi och Johan Mårtensson, fil dr i neuropsykologi. Samtalsledare: Karin Arbsjö, journalist, Sveriges Radio Malmö.

Inspelat på Skissernas museum, 18 oktober 2021.

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via

Apple Podcasts

SoundCloud

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0 
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-05-15