Elever och lärare väljer forskningen sista april

Publicerad den 29 april 2014
Eleverna under deras besök tidigare under terminen. Fotograf: Susanne Ewert

30 gymnasieelever och 30 lärare samlas den 30 april på Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Detta är kulmen på ett projekt som drivs i samarbete mellan Humanislaboratoriet och S:t Petri skola i Malmö och i regi av Forskningsnätet Skåne.

Eleverna har tillsammans med sin lärare, fysiklektorn Mattias Andersson, deltagit i ett forskningsprojekt om eye-tracking sedan början av vårterminen.
 
- Att studera hur och var vi tittar kan ge intressant inblick i hur vi interagerar med olika typer av information, där det underliggande antagandet är att det vi tittar på också är den information vi för tillfället bearbetar. Detta kan till exempel användas för att undersöka hur text och bild samspelar i läromedel, hur vi läser en text vi skriver, eller för att se hur information uppfattas i komplexa miljöer, säger Victoria Johansson, forskare på Humanistlaboratoriet och koordinator där för elevernas projekt.
 
En av föreläsningarna som eleverna kommer att få höra handlar om vad illustrationer betyder för att lösa uppgifter i fysik. Föreläsningen är en direkt följd av elevernas besök i labbet i januari och presenterar en analys av hur eleverna löste uppgifter i fysik – med och utan bilder.
 
- Eleverna kommer också att få en mer konkret lektion som visar hur vi forskare har analyserat deras resultat och som visar hur vi forskare tänker när vi analyserar. Samarbetsprojektet har varit mycket lyckat för det har gett både oss och eleverna något som vi båda har nytta av på sikt, berättar Victoria Johansson.
 
Till ”Humlabbdagen” på Valborg kommer också intresserade lärare från skolor i Malmö, Helsingborg och Hässleholm som är med i Forskningsnätet Skåne. Nätet är en förening av gymnasieskolor som vill att eleverna ska få en bra inblick i forskning innan de går vidare i livet.