Historiker välkomnas in i Sveriges unga akademi

Publicerad den 23 september 2021
Lisa Hellman, historiker och invald i Sveriges unga akademi

Lisa Hellman, historiker vid Humanistiska och teologiska fakulteterna, har valts in som ledamot i Sveriges unga akademi. Under fem år ska hon vara med och påverka forskarvärldens beslutsfattare och arbeta för att öka förståelsen för forskning hos barn och unga.

Sedan starten 2011 har Sveriges unga akademi haft 95 framstående forskare som ledamöter och många alumner sitter idag på ledande poster inom forskningssystemet. Organisationen har på 10 år skapat sig en stark röst hos beslutsfattare i forskarvärlden både nationellt och internationellt.

– Jag känner mig glad och hedrad över att ha blivit invald i Sveriges unga akademi, säger Lisa Hellman. Som ledamot vill jag gärna hjälpa till att slå vakt om de rättigheter som vunnits och framsteg som gjorts; samtidigt erbjuder akademin en möjlighet att arbeta för att vända på negativa trender, och nå en högre utbildning och forskning som är jämlik och världsledande samtidigt, fortsätter hon.

Lisa Hellman forskar på hur kulturmöten har påverkat människors vardag, och hur denna vardag i sin tur förändrat världen. Hon studerar den tidigmoderna globaliseringsprocessen, och använder svenska krigsfångar i de centralasiatiska gränsområdena mellan år 1700 och 1730 som fallstudie. Genom att kombinera nord- och västeuropeiska, ryska och kinesiska källor kan hon titta på dessa mäns och kvinnors roll på arenor som interkulturell kommunikation, diplomati, kunskapsspridning och handel. Vidare på hur dessa arenor knöt samman världen och globaliserade den för att visa vilken roll människor i ofrihet, som till exempel fångar, spelat i världshistorien.

Sveriges unga akademis verksamhetgenomsyras av vetenskaplig förnyelse, ledarskap och ett tvärvetenskapligt angreppsätt. En av hjärtefrågorna sedan starten är tydliga och kvalitetsdrivande karriärvägar och med succébarnboken Forskardrömmar engagerar de barn och unga för ökad förståelse för forskning och för att fler ska se sig själva som forskare i framtiden.

– Jag vill speciellt gärna arbeta med internationaliseringens många ansikten och former, och fundera på vilka grupper som kan missgynnas och gynnas av internationalisering som mål och praktik, säger Lisa Hellman.

Astronomen Oscar Agertz vid Naturvetenskapliga fakulteten har också valts in som ledamot från Lunds universitet.

Läs mer om forskarna:
Lisa Hellman, forskare i historia vid Lunds universitet
Oscar Agertz, forskare i astronomi vid Lunds universitet

 

 

 

Sveriges unga akademi (SUA)

Sveriges unga akademi samlar yngre, ledande toppforskare från hela Sverige och inom samtliga forskningsområden. Ledamotsperioden är begränsad till fem år, vilket innebär ett kontinuerligt inflöde av energi och idéer. SUAS webbplats.

Senaste nyheter