HT står värd för nationell Humanistisk fakultetskonferens

Publicerad den 9 juni 2015

Under den nationella konferensens första dag så presenterade universitetskansler Harriet Wallberg det kommande utvärderingssystemet, för utbildning på alla nivåer. Hon hämtade även in synpunkter från de humanistiska fakulteterna.

I konferensen deltar representanter från universiteten i Uppsala, Lund, Karlstad, Luleå, Göteborg, Linköping och Stockholm. Förutom universitetskanslerns presentation och diskussion runt det nya utvärderingssystemet så talade Magnus Ekbladh, forskningservice vid LU, på temat VR-fokus. Även forskningsutvärderingen HTRQ14 presenterades av Marianne Thormählen och Johannes Persson, tidigare och nuvarande forskningsdekan vid HT-fakulteterna i Lund under konferensens första dag. Konferensen fortsätter idag, tisdag 9 juni, enligt följande program i LUX sal B152: 08.30–09.15 Presentation av LU:s kvalitetssäkringsprojekt, Åsa Ekberg, utvärderingschef, Lunds universitet. HT:s perspektiv på projektet, Hege Markussen, utbildningsledare vid HT-fakulteterna, Lunds universitet. 09.15–10.00 Kvalitetsutveckling och utvärdering av utbildning på forskarnivå: Erfarenheter från Uppsala universitet. Anna Lindström, prodekan, Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 10.30–11.15 Utvärdering av forskarutbildningen – pilotstudie religionshistoria. Fredrik Lindström, förutvarande prodekan för forskarutbildning vid HT-fakulteterna samt Mika Vähäkangas,biträdande prefekt för forskarutbildning vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 11.15–12.00 Benchmarking om forskarutbildning: goda exempel och erfarenhetsutbyte i kvalitetshöjande syfte. Margareta Hallberg, dekan och Sigríður Beck, samordnare för forskning och forskarutbildning, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. 12.00–12.30 HUMTANK – rapport av Jonas Harvard, docent/avdelningschef vid Mittuniversitetet samt Fanny Forsberg Lundell, docent i franska vid Stockholms universitet. 12.30–12.45 Avslutning och kort diskussion om eventuellt utvidgande av konferensen till högskolor med omfattande humanistisk och teologisk verksamhet.