Humaniora 2020 invigdes med tal av rektor och brasskvintett

Publicerad den 7 februari 2020
Humanistiska och teologiska fakulteternas dekan Johannes Persson, rektor Torbjörn von Schantz och ordförande i Humanistiska och teologiska Studentkåren Linnea Karlsson på invigningen i LUX-foajé. Foto: Gisela Lindberg

Nu har startskottet gått för Humaniora 2020 – ett år då HT-fakulteterna kommer att sätta strålkastarljuset på humaniora och teologi. Humaniora står stark, men det är inte alltid så synligt utåt vad humaniora är menar HT-fakulteterna, och det vill fakulteterna därför visa under året. Invigningen hölls i LUX-foajé med tal av rektor, HT-fakulteternas dekan och ordföranden i Humanistiska och Teologiska Studentkåren.

– Vi vill fira humaniora och synliggöra vad humaniora egentligen är, inledde HT-fakulteternas dekan Johannes Persson. Vi tror inte alltid att människors bild av vad till exempel filosofi eller bokhistoria är stämmer överens med verkligheten, förklarar han. Johannes Persson sade vidare i sitt tal att HT-fakulteterna med satsningen på Humaniora 2020 vill lyfta fram allt det goda arbete och den forskning som görs på institutionerna och dess ämnen.
– Vi ska visa på humaniora som den livsviktiga resurs i samhället den redan är. Vi kommer bland annat göra det genom utåtriktad verksamhet som till exempel öppna föreläsningar, symposier, debatter och skolbesök. Under invigningen mottog också Sven Strömqvist, professor vid Allmän språkvetenskap, pris som upphovsman till Humaniora 2020:s slogan Tänk!. Sist ut som talare var Humanistiska och Teologiska Studentkårens (HTS:s) ordförande Linnea Karlsson. 
– Förutom att förklara vad humaniora är hoppas vi att det här året ska stärka samhörigheten mellan HT-studenterna. Hela invigningen ramades in med musik av Axel Svensson med brasskvintett från Musikhögskolan i Malmö. 
Vill du veta mer om vad som händer under Humaniora 2020: <link samverkan humaniora-2020 program>www.ht.lu.se/2020/ Humaniora 2020 görs i samarbete med Vetenskapssocieteten i Lund som i år firar 100-årsjubileum.