Kunskap om små misstag kan rädda liv

Publicerad den 21 oktober 2015

Vi har alla gjort något sådant – stoppat glasögonen i kylen, försökt ta på stövlarna på fel fot eller sagt fel namn till folk. Filosofen Cathrine Felix har i sin avhandling ”Slips, Thoughts and Actions” grottat ner sig i de små misstagen – så kallade ”slips”. Misstag som för det mesta inte är så allvarliga, men som i vissa fall kan få ödesdigra konsekvenser.

Inom polisen i USA har man sin pistol på ena sidan av kroppen och på den andra har man sitt elchockvapen. Det har förekommit dödsfall då poliserna trott att de tagit sin elchockpistol men tagit sin pistol och därmed i stället skjutit ihjäl personen.
 
– Jag skulle vilja påstå att alla yrkesgrupper har sina typer av ”slips”. Inom de flesta yrken är misstagen oftast ofarliga, men arbetar man t ex inom polisen, på kärnkraftverk, i sjukvården eller i flygbranschen kan ”slips” bli dödliga. Konsekvenserna av att trycka på fel knapp på ett kärnkraftverk eller i ett flygplan kan ju bli förödande, säger Cathrine Felix. Inom dessa branscher jobbar man därför i dag med checklistor. Dessa checklistor ska vara så enkla som möjligt och alltid följas helt slaviskt. Så kunskap om ”slips” kan rädda liv, fortsätter Cathrine Felix.
 
Undersökning av slips är ett stort forskningsfält inom psykologin, men inte lika uppmärksammat inom filosofin. Cathrine Felix har gjort en teoretisk studie av hur dessa små misstag – ”slips” – passar in i de kändaste teorierna inom handlingsfilosofin om vad en handling är. Enligt standardbilden av en handling inom detta fält ska det finnas en kunskap om hur man ska uppnå något och ett önskemål om att uppnå något för att det ska definieras som en handling.
 
– Jag är sugen på mjölk – detta är mitt önskemål. Jag vet att mjölk finns i kylen – detta är min kunskap. Då blir handlingen ”jag hämtar mjölken i kylen”, förklarar Cathrine Felix.
 
Cathrine Felix menar att den här definitionen av en handling är för snäv. Dessa teorier kan t ex inte förklara eller rymma handlingar som ”slips”. I sin undersökning kommer hon fram till att ”normer” är det som kan hjälpa oss att förklara ”slips”.

– Människor begår inte ”slips” för att vi saknar kunskap och har lust att göra de här felen. Men på grund av att vi känner till normerna förstår vi ändå vad den här personen ville göra. Vi behöver inte gå in i huvudet på personen som man gör inom psykologin för att förstå personens handling eftersom den här typen av misstag ofta hamnar mycket nära normen, vilket hjälper oss att tolka handlingen, förklarar Cathrine Felix.
 
Vad är ditt förhållande till Freudian slips?

- Det är inte det som jag tycker är mest intressant Om man skulle råka säga namnet på sin förstfödde under dopet av sitt andra barn så är det långt ifrån troligt att det skulle finnas en undermedveten förklaring. Som Freud själv en gång sa ”sometimes a cigar is just a cigar”.
 
Cathrine Felix kommer från Norge och gjorde sin grundutbildning där men kom sedan till Lund för att göra sin doktorsavhandling. Hon fastnade tidigt för filosofi och särskilt handlingsfilosofin:

­–Jag trivs med att filosofi är outtömligt och har så många fasetter. Jag tycker om att inte hitta svar på allt med en gång. Jag ser det på mina studenter idag att de som blir fascinerade av filosofi är de som bara vill gräva och gräva.
 
Text: Gisela Lindberg