Mikael Roll och Arne Jönsson tilldelas pris från Einar Hansen

Publicerad den 12 juni 2015

Einar Hansens svenska forskningspris för framstående insatser inom humanistisk forskning tilldelas Mikael Roll, docent i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet. Fondens svenska hederspris tilldelas Arne Jönsson, professor i latin, för framstående insatser som lärare, handledare och forskare. Forskningspriset är på 150.000 danska kronor.

Ur styrelsens motivering: Mikael Roll tilldelas fondens svenska forskningspris på 150 000 danska kronor för sin forskning om relationen mellan språkmelodi och grammatik samt för att han bidragit med innovativ metodutveckling.
 Mikaels Rolls nyskapande forskning har lett till nya kunskaper om hur människor
använder språkmelodi för att underlätta bearbetning och förståelse av det vanliga
talets grammatiska strukturer trots att de ofta uttalas i hastigheter på över sex
stavelser per sekund. Genom att använda moderna hjärnavbildningsmetoder på Humanistlaboratoriet vid HT-fakulteterna har Mikael Rolls studier bland annat kunnat visa hur ordmelodier (ordaccenter) ger lyssnare ledtrådar som kan användas för att förutsäga associerade ändelser eller hur toner i början på en sats kan ge en aning om det som följer kommer att vara ett påstående eller någon annan typ av sats.
 
Läs mer om Mikael Roll: <link om-fakulteterna aktuellt nyheter>www.ht.lu.se/om-fakulteterna/aktuellt/nyheter/972/
 
Arne Jönsson, professor i latin vid Lunds universitet, tilldelas fondens svenska hederspris för framstående insatser som lärare, handledare och forskare.

Hans forskning omfattar antikens, medeltidens och den tidigmoderna periodens latin. Tyngdpunkten ligger vid medeltidens latin. Han disputerade på en avhandling om den heliga Birgittas biktfader Alfonso de Jaén. Sedan dess har han publicerat ytterligare studier om Birgitta, men också behandlat ämnen såsom medeltidens kortlekar och kortspel som speglingar av det samtida samhället och bedrivit forskning om medicinhistoria med inriktning på tidigmodern tid. Den mycket uppmärksammade boken Ur regnskogens skugga (tillsammans med James Dobreff, 2011) handlar om Linnélärjungen Daniel Rolanders resa till Surinam. Läs mer om Arne Jönsson: <link http: www.sol.lu.se person arnejonsson>www.sol.lu.se/person/ArneJonsson Einar Hansens Forskningsfond stiftades av förläggaren och skeppsredaren Einar Hansen.Fondens styrelse består av forskare från Köpenhamns och Lunds universitet och skall verka för samarbete mellan de båda universiteten.
<link http: www.sol.lu.se person arnejonsson>