Miljonsatsning på ny forskarskola för lärare

Publicerad den 15 november 2013
Roger Johansson och hans forskarkollegor etablerar forskarskolan med fokus på kommunikationens betydelse för elevers motivation. Foto: Kennet Ruona

Den moderna skolan ställer allt högre krav på att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande. Utbildningsvetenskaplig forskning öppnar möjligheter att öka elevernas motivation. Vetenskapsrådet har i dagarna beslutat om ett bidrag på 8,5 miljoner kronor till en ny forskarskola vid Lunds universitet, Campus Helsingborg.

I Vetenskapsrådets utlysning inom utbildningsvetenskap visade landets lärosäten stort intresse för att bedriva licentiandutbildning för lärare och förskollärare. I hård konkurrens har 7 av 24 ansökningar beviljats anslag. Lunds universitet tilldelas medel till projektet ”Vetenskapssamhället i skolan - Skolan i vetenskapssamhället”.

– Jag är jätteglad över beskedet. Det innebär att vi kan starta en forskarskola för 12 licentiander i samarbete med högskolorna i Malmö, Kristianstad och Halmstad, säger Roger Johansson, professor vid Institutionen för utbildningsvetenskap på Campus Helsingborg.

Fokus på kommunikation
Den nya licentiandutbildningen är inriktad på tillämpad forskning i nära samarbete med skolor och kommuner i Skåne. Forskarna kommer att undersöka kommunikationens betydelse för elevers motivation och lärande i de naturvetenskapliga ämnena. – Vi studerar miljöer som har ett mer informellt lärande, som Malmö museer, Naturskolan och Vattenhallen i Lund. Hur kommuniceras naturvetenskap i och utanför skolan? frågar sig Roger Johansson. I en region med stora forskningsanläggningar som MAX IV-laboratoriet och ESS kan forskarna undersöka hur frontforskning kommuniceras till skolor och allmänhet. – Det blir en forskarskola i internationell miljö. Vi arrangerar internationella konferenser och knyter kontakter med starka forskningsmiljöer på olika håll, till exempel i USA.

Framtidens lärandemiljö
Ny teknik förändrar dagens undervisningsmetoder och de elektroniska medierna kommer att spela en allt större roll, tror Roger Johansson.

Parallellt med den nya forskarskolan etablerar Institutionen för utbildningsvetenskap en forskningsplattform för framtidens lärandemiljö. För att snabbt få ut resultatet av forskningen i skolorna planeras ett digitalt klassrum vid Campus Helsingborg. – Där kan vi fånga upp varje elevs inlärningsmönster genom ögonrörelsemätning. Vi kan anpassa läromedel efter elevernas förmåga och förbättra utformningen av digitala läroböcker. Lunds universitet har redan kommit långt i arbetet med att utveckla ny teknik för lärande.

Eva Nelsson