Min coronavardag: ”Hjälpsamheten har ökat lärare emellan”

LUM har träffat medarbetare som arbetar med vitt skilda saker runtom på universitet, men som alla påverkas av pandemin – både i arbetet och utanför.

– Publicerad den 3 juni 2020

Trots en ökad arbetsbörda finns det positiva erfarenheter också menar Ann-Kristin Wallengren.

Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildningen på HT och professor i filmvetenskap

Hur har din jobbvardag påverkats?

– På samma sätt som alla andras. Vi ­lever digitalt. Jag har väldigt många möten varje dag och nu sker de via Teams eller Zoom. Vi ser folk i rutor och man missar det sociala, mellan­snacket och pauserna. Men jag upplever samtidigt att mötena på Zoom ibland blir mer effektiva, men de kräver mer av ordföranden för att bli bra.

– I och med övergången till distansundervisning har min arbetsbörda som utbildningsdekan så klart ökat. Vårt fokus har över en natt gått från löpande uppgifter till helt nya. Trots detta och all den osäkerhet som finns har jag bara mötts av en positiv inställning från folk.

– Det är jobbigt för lärarna, men i omställningen till den digitala undervisningen har det kommit fram så mycket hjälpsamhet lärarna emellan. De stödjer varandra, delar med sig av tips, powerpoints och så vidare. Utan den hjälpsamheten hade det inte fungerat så här bra.

Hur ser du på framtiden?

– Kreativiteten som fötts ur att vi tvingats hitta lösningar på de problem coronapandemin ställt universitetet inför kommer också att spilla över i andra saker och fortsätta ge nya idéer även efter corona. Vi kommer givetvis också ha fått otroligt mycket erfarenhet med oss från krisen.

Text: Gisela Lindberg