Nya hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten

Publicerad den 14 januari 2015
Professor Manfred Pienemann är en av årets tre hedersdoktorer vid den humanistiska fakulteten.

Danska osteologen Pia Bennike, tyska teologen Oda Wischmeyer och tyska språkvetaren Manfred Pienemann har utsetts till den humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2015.

Pia Bennike är lektor emeriti vid Rättsmedicinska institutet och extern lektor vid Saxo Instituttet vid Köpenhamns universitet, lic. med. Bennike står för en solid forskargärning som antropologisk medarbetare i flera forskningsprojekt som berör humant skelettmaterial, i synnerhet frågor kring sjuklighet och välbefinnande i arkeologiska sammanhang, DNA-analyser av stenålderskelett samt studier av migration i förhistorisk tid baserat på strontiumisotoper. Hennes specialiteter är paleopatologi, skelettbiologi, människans utvecklingshistoria samt medicinhistoria. Pia Bennike har spelat en avgörande roll för etablerandet av paleopatologi i Skandinavien, och därmed utökat humanosteologins möjligheter att utforska populationer som vi endast känner via skelettmaterial. I det här sammanhanget är hon en pionjär. Hennes forskning har inspirerat andra osteologer, och studenter från Lund har alltid välkomnats till Köpenhamn för guidning i Medicinsk Historisk Museums samlingar.
Oda Wischmeyer är Evangelisk-luthersk teolog och professor emerita i Nya Testamentets exegetik vid universitetet i Erlangen-Nürnberg. I sin forskargärning har hon främst arbetat med hermeneutik i relation till Nya Testamentet, med aposteln Paulus och med tidig judendom. För Lund har Oda Wischmeyer under en följd av år varit en stor tillgång. Hon var panelordförande vid RQ08 och bidrog med effektivt ledarskap och kraftfulla konstruktiva synpunkter. Som ledamot av HT-fakulteternas Scientific Advisory Board (SAB) 2009-2014 har hon gjort extraordinära insatser, framför allt i samband med forskningsutvärderingen HTRQ14. Oda Wischmeyers mångåriga insatser för HT-fakulteterna kännetecknas av klarsyn, välvilja och en osviklig integritet. Manfred Pienemann är professor vid universitetet i Paderborn, där han leder en forskargrupp om andraspråksinlärning. Han är även gästprofessor vid universitetet i Newcastle. Pienemann är en av världens ledande andraspråksforskare, och medverkade under 1980-talet i det banbrytande ZISA-projektet, vilket lade grunden till dagens forskning om utvecklingsstadier i andraspråksinlärning. Utifrån denna forskning utvecklade han sedan en teori om grammatiska processer i andraspråksinlärning, Processability Theory (PT), en teori som testats på en stor mängd språk och som ligger till grund för flera stora forskningsprojekt vid LU. Pienemann har hållit inspirerande kurser och seminarier vid SOL under flera år, och inspirerat studenter och doktorander att forska och skriva om språkutveckling.