Nytt forskningstema på LINXS ska utveckla kulturarv med hjälp av neutron- och röntgentekniker

Publicerad den 12 september 2023
Collage av bilder
Mikael Fauvelle förbereder ett stenskålsfragment av steatit för SXRF-analys i Balder strålröret på MAX IV. 2. Ett keramisk figurhuvud i Teotihuacan-stil som hittades under utgrävningar vid Fracción Mujular i Chiapas, Mexiko.3. Analys av bärnstenskula från Gillhög i Skåne med hjälp av optisk fototermisk infraröd spektrometri vid Lunds universitet.

”Vi kan snart ställa forskningsfrågor vi aldrig tidigare trodde var möjliga”, säger Mikael Fauvelle som leder temat Heritage Science, som startade på LINXS, Institute of advanced Neutron and X-ray Science, sedan i september.

 I den här intervjun beskriver han vad han hoppas att temat ska åstadkomma under de nästkommande tre åren och belyser varför det startar vid en avgörande tidpunkt för arkeologisk forskning och kulturarvsstudier.

– De senaste framstegen inom neutron- och röntgenvetenskap har öppnat dörren för nya tillämpningar som överbryggar klyftan mellan naturvetenskap och humaniora. Det gör det till ett perfekt tillfälle att starta konversationer om vad vi kan göra, och hur, med målet att ställa forskningsfrågor som vi aldrig tidigare trodde var möjliga, säger Mikael Fauvelle, forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

I fokus för temats arbete på LINXS är att skapa plattformar för kunskapsutbyte och diskussioner mellan arkeologer, antropologer, konsthistoriker, paleontologer, geologer, kemister och fysiker. Sådana plattformar är helt avgörande för att utveckla och utforska potentialen i att använda röntgen och neutroner för att studera kulturarv enligt Mikael Fauvelle.

– Av egen erfarenhet vet jag hur viktigt det är att människor från olika discipliner möts. Vi måste förstå varandras sätt att arbeta och vardera disciplins utmaningar, annars kanske vi på lång sikt går miste om nya forskningssamarbeten.

Ett annan uppgift för temat är att utveckla metoder för att säkra framtiden för kulturarvsforskning, då arkeologiska lämningar inte är ändliga.

– Vi måste förvalta våra samlingar med omsorg, och ur det perspektivet kan neutron- och röntgentekniker vara behjälpliga. Med deras hjälp kan vi titta inuti artefakter utan att förstöra dem. Därmed kan vi fortsätta forska på det som har samlats in under århundranden, på sätt som ger oss helt ny kunskap.

Temat samlar forskare och strålrörsforskare från bland annat Lunds universitet, Oxfords universitet, Bergens universitet och forskningsanläggningarna MAX IV och franska Institut Laue-Langevin. Temat kommer att organisera sitt arbete inom sex grupper: 1. Fältarbete och samlingar, 2. Bevarande, 3. Förbättrad analys, 4. Kvantitativa metoder, 5. Visualisering, och 6. Kommunikation.

I norska Bergen kommer arbetet att ledas av arkeologen Björn Nilsson, som tidigare var verksam vid Lunds universitet. Han var också ledare för arbetsgruppen Geologi, Arkeologi and Kulturarv, under det tidigare Imaging-temat på LINXS.

Vad vill Mikael Fauvelle ha uppnått när temat avslutas 2026?

– Jag skulle vilja att de nätverk och samarbeten som vi nu etablerar fortsätter, så att vi kan ansöka om europeiska pengar för att bli ett centrum för neutron- och röntgenkulturarvsvetenskap här i Lund. Detta är den bästa platsen med tanke pånärheten till ESS och MAX IV.

Han understryker att LINXS roll är central i detta långsiktiga arbete:

– Konceptet med LINXS är fantastiskt eftersom det utgör ett paraply för att bjuda in gästforskare och nya kontakter till Lund. Dessa möten kan förhoppningsvis bli starten på en ny publikation, framtida forskningsansökningar eller andra samarbeten. Temat ger oss också möjlighet att bygga Lund som ett viktigt nav för denna typ av forskning.

 

Temats aktiviteter:

Läs mer om temat Heritage Science på linxs.se

Institute of Advanced Neutron and X-ray Science (LINXS)

LINXS stärker neutron- och röntgenbaserad forskning samt utbildning genom att fungera som en viktig länk mellan forskningsanläggningarna ESS och MAX IV och forskare från hela världen.

LINXS är ett forskningsinstitut som främjar internationella nätverk och samlar världsledande forskare inom och utom Sverige. Institutet är en kreativ hubb för att utforska nya idéer och forskningsfrågor och en plats för diskussioner om experimentella metoder och tillvägagångssätt. Det är också en mötesplats där forskare från hela världen och från olika discipliner och organisationer kan träffas och samarbeta.

Institutet som grundades 2017 arbetar aktivt med tydligt definierade fokusområden:

  • mjuk materia
  • livsvetenskaper
  • hård materia.

Institutet organiserar sin verksamhet utifrån olika teman, var och ett med egna arbetsgrupper. Dessa teman främjar nätverkande, forskning och aktiviteter inom specifika forskningsområden som är relevanta för institutets fokusområden. Ett tema är ett tidsbegränsat samarbete under cirka tre år.

www.linxs.se