Paneldebatt om god smak

Av Lisa Kron - Publicerad den 25 november 2014
Erik Hedling, film- och litteraturprofessor på Lunds universitet.

Finns det något som objektivt är ”god smak”? Eller är allting relativt? Torsdagen den 20 november bjöd Debatt i Lund in till en paneldebatt med temat ”Vad är god smak?”. I panelen satt bland annat film- och litteraturprofessor Erik Hedling.

Under ledning av moderatorn Andreas Ekström diskuterade film- och litteraturprofessor Erik Hedling med Daniel Sandström – litterärchef på Albert Bonniers förlag, Elisabeth Ohlsson Wallin – konstnär och Barbro Hedvall – journalist, om vad som kan ses som god smak och hur man gör en sådan bedömning. Medan Barbro Hedvall och Daniel Sandström enades om att god och dålig smak kan bedömas så menade Erik Hedling och Elisabeth Ohlsson Wallin att det inte finns några universella bedömningsgrunder och Erik Hedling gick till och med så långt att han menade att någon som säger sig har god smak istället har dålig karaktär. – Det är kränkande mot omgivningen, deklarerade Erik Hedling under debatten. Se hela diskussionen <link https: www.youtube.com i lund vad är god>här.