Riksbankens Jubileumsfond ger 50 miljoner till program och projekt på HT

Av Gisela Lindberg - Publicerad den 2 november 2023
Pengar Ka-ching

Marianne Gullberg med flera forskare får hela 29 miljoner av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) till ett program om språkinlärning och flerspråkighet. Dessutom får ytterligare fyra projekt på HT-fakulteterna finansiering av RJ i år.

Besjälad natur i antikens Rom, krisers effekter på vardagen, berättelser och känsloinnehåll i beslutsprocessen och en ny förklaringsmodell till den sociala verkligheten – är ämnen som beviljades medel på HT-fakulteterna när RJ delade ut 300 miljoner till forskning i Sverige inom humaniora och samhällsvetenskap i år.

Stort RJ-program om språkinlärning och flerspråkighet

Programmet Språkinlärning och flerspråkighet i transdisciplinärt perspektiv (TEAM) fick 29 miljoner och är ett av tre utdelade program i Sverige som fått dela på 100 miljoner kronor. Programmen riktas till större forskningsgrupper som finansieras i sex till åtta år.

Marianne Gullbergs program tar sig an frågan varför vägen till att lära sig ett nytt språk och bli flerspråkig är längre och krokigare för vissa. Konstigt nog har forskningen ännu inga entydiga svar. Ofta studeras bara en aspekt av möjliga förklaringar till varför och ofta bara i ett enskilt ämne. Men forskningsprogrammet TEAM avser att sammanföra discipliner i en transdisciplinär ansats och undersöka hur språkliga, kognitiva, neurologiska och sociala aspekter samverkar i språkinlärning och flerspråkighet både på individnivå och i social interaktion.

– Språkinlärning och flerspråkighet är fenomen som berör oss alla och som därmed är av största vikt både för individer och samhälle, säger Marianne Gullberg. Vi är glada och stolta över att RJ valt att satsa på detta viktiga område. Vi är också tacksamma för att vi får driva arbetet som inletts med den HT-finansierade plattformen LAMiNATE framåt. Vi tror att tvärvetenskap är nödvändigt för att göra verkliga framsteg på detta område och Lund är unikt rustat för sådan forskning. Vi har kompetens i flera språk, skickliga forskare med relevant expertis, utmärkt infrastruktur, och profilområden som ytterligare underlättar transdisciplinärt arbete. Vi är taggade!

Två RJ-program samtidigt på HT

Förra året fick Jayne Svenungsson 50 miljoner till programmet Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid.

– Nu har HT-fakulteterna två RJ-program som löper parallellt. Det är ovanligt och fantastiskt roligt. Jag hoppas att detta kan inspirera andra att ansöka och uppmuntra alla som inte fick finansiering att testa igen, säger HT:s dekan Johannes Persson.  
 

De fyra andra projekten vid HT-fakulteterna som fick finansiering i årets utdelning av RJ-medel.

Lovisa Brännstedt
Den besjälade naturen Förebud och järtecken i antikens Rom, antikvetenskap
SEK 3 101 746
RJ Projekt
https://www.rj.se/anslag/2023/den-besjalade-naturenforebud-och-jartecken-i-antikens-rom-/

Lars-Eric Jönsson
Destabiliserade temporaliteter, etnologi
SEK 10 695 048
RJ Projekt
https://www.rj.se/anslag/2023/destabiliserade-temporaliteter/

Annika Wallin
Hur påverkar känslomässiga berättelser informationssökning i juridiskt relevanta beslut
SEK 4 859 910
RJ Projekt
https://www.rj.se/anslag/2023/hur-paverkar-kanslomassiga-berattelser-informationssokning-i-juridiskt-relevanta-beslut/

Tobias Hansson Wahlberg
En sanningsgörarteori om den sociala verkligheten, filosofi
SEK 1 138 840
RJ Sabbatical
https://www.rj.se/anslag/2023/en-sanningsgorarteori-om-den-sociala-verkligheten/
 

Marianne Gullberg

Mer om RJ-programmet

Marianne Gullberg
Språkinlärning och flerspråkighet i transdisciplinärt perspektiv (TEAM)
SEK 29 290 000

Dessa personer deltar i programmet:

  • Marianne Gullberg, ledare för programmet (Allmän språkvetenskap)
  • Jonas Granfeldt, bitr. ledare för programmet (Franska)
  • Henrik Gyllstad, delprojektansvarig (Engelska)
  • Kristina Hansson, delprojektansvarig (LU – Inst. för kliniska vetenskaper, avd. för logopedi, foniatri och audiologi)
  • Alastair Henry, delprojektansvarig  (Engelska)
  • Roger Johansson, delprojektansvarig (LU - Inst. för psykologi)
  • Mikael Roll, delprojektansvarig (Fonetik)

Forskningsplattformen Language Acquisition, Multilingualism, Teaching (LAMiNATE)

Senaste nyheter