Schimpanser smittas av människors gäspningar

Publicerad den 17 oktober 2013
Schimpans:Foto:Elaine Madsen
Schimpanserna härmade gäspningar även med människor som de inte kände väl, som den främmande forskaren.

Nu visar ny forskning vid Lunds universitet för första gången att schimpanser smittas av våra gäspningar och att det är en egenskap som utvecklas gradvis. Se videoreportage.

www.youtube.com/watch Blir du trött när andra gäspar? Skulle en schimpans bli trött när du gäspar? Att gäspa tillsammans är inte bara ett tecken på att man är trött samtidigt, utan också ett mått på empati.  
- Men schimpansen får inte vara för ung, individer under fem år brydde sig inte om gäspande människor. Schimpansen utvecklar förmågan till gäspsmitta senare, något som verkar stämma överens med människornas utveckling, säger Elaine Madsen, forskare i kognitionsvetenskap och en av författarna till rapporten. 
Tidigare forskning på vuxna människor, schimpanser, bonoboer, babianer och hundar gör gällande att graden av gäspsmitta kan användas som ett mått på empati. Vi gäspar helt enkelt mer med de som står oss nära. Studien fann att schimpanser, liksom människor, utvecklar känsligheten för gäspsmitta gradvis. Förutom för människor har denna utveckling tidigare påvisats enbart hos hundar.  Gäspforskningen vid Lunds universitet genomfördes med 33 stycken, 13 månader till åtta år gamla föräldralösa schimpanser vid Tacugama Chimpanzee Sanctuary i Sierra Leone. Schimpanserna fick leka stillsamt med en forskare medan denna gäspade upprepade gånger. För att vara säker på att det var gäspningar som fick schimpanserna att gäspa så utsattes de också för andra tydliga ansiktsuttryck.  
För att undersöka rollen som empati kan spela för gäspsmittning så jämförde forskarna schimpansernas reaktioner på när deras mänskliga surrogatmamma gäspade och när den främmande forskaren gäspade. En sådan effekt har hittats när vuxna schimpanser tittar på filmer av andra schimpanser som gäspar. Överraskande nog fanns det ingen skillnad – schimpanserna gäspade lika mycket med forskaren som med surrogatmamman. En möjlig förklaring till detta är att schimpanser ofta konkurrerar med andra schimpanser, men sällan med människor, som ju för det mesta är samarbetsvilliga. 
- Framtida studier får visa om schimpanser riktar sin empati när de har att göra med sin egen art, men inte när det gäller människor, alternativt om schimpanser byter från en generaliserad- till en inriktad empati, oavsett arttillhörighet, när de mognar till vuxna individer och måhända finner större anledning att göra skillnad på vänner och fiender, säger Elaine Madsen.  
Tidigare forskning har visat ett liknande utvecklingsmönster hos människor, som också uppvisar en ökning av mottaglighet för gäspsmitta, där barn tycks smittas av gäspningar först vid omkring fyra års ålder. Det är vid denna ålder som beteenden som relaterar till empati och förmågan att tolka andras känslor tydligt visar sig. Studien är publicerad i tidskriften PLOS ONE, Oktober 16, 2013.