Skrivkonst för framtiden: studenter lär sig navigera inom EU

Publicerad den 25 september 2023
Iveri Kekenadze Gustafsson står m ed en bok uppslagen i handerna bredvis en biblioteksbokhylla och tittar in i kameran.
Iveri Kekenadze Gustafsson är konsertpianist från Georgien som har avslutat masterprogrammet i Europastudier och nu studerar vidare vid Musikhögskolan i Malmö. Foto: Bodil Malmström

Många studenter drömmer om att i framtiden arbeta i organisationer eller myndigheter där de kan påverka samhället och driva projekt som gör verklig skillnad. För dessa blivande samhällsförändrare är kunskap om EU-finansiering och förmågan att skriva starka projektansökningar en ovärderlig kompetens och något som kan bli direkt användbart i yrkeslivet. Kursen ”Europastudier: Projektledning och kommunikationsstrategier för EU projekt” ger dem verktygen.

– Studenter är förändringsagenter i allra högsta grad, så kan vi ge dem färdigheter att jobba inom EU för att få till en bättre värld det är ju otroligt kraftfullt, säger Jens Sjölander som har engagerats som lärare på kursen och har en lång erfarenhet av projektledning och stöd till EU - finansiering.

Kursen som är kopplad till Masterprogrammet i Europastudier vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet riktar sig till både svenska och internationella studenter. Genom en mix av teoretisk undervisning och praktiska övningar lär de sig de färdigheter och kunskaper som krävs för att förstå logiken och kunna navigera inom EU:s finansieringssystem.

Dynamisk bransch


Med Spaniens nya ordförandeskap i EU betonas betydelsen av kulturella och kreativa näringar som en kraftfull drivkraft för tillväxt. De tillhör också några av EU:s mest dynamiska branscher. Enligt Eurostats statistik sysselsätter de kulturella och kreativa näringarna hela 8,7 miljoner människor inom EU, vilket motsvarar 3,8 % av arbetskraften i EU.

– En central del av kursen innebär att studenterna arbetar i grupper för att skapa fiktiva ansökningar till Kreativa Europa - programmet. Det är en del av finansieringen som är inriktad på att stödja de kreativa näringarna.

De fiktiva ansökningarna på kursen kräver att studenterna formulerar och utvecklar projektidéer som kan förbättra kulturella och kreativa näringar inom EU. Studenterna får inte bara förståelse för EU-finansiering utan också möjlighet att utöva sina kreativa förmågor och projektledningsfärdigheter.

– Kursen innehåller väldigt många bitar och till största delen arbetar man i grupp där man skriver samarbetsprojekt med tre partners från tre länder. Jag har mött studenter som är extremt duktiga och drivna och som skulle vara en enorm resurs för organisationer inom de kreativa områdena i EU, berättar Jens Sjölander.

 Studenter är förändringsagenter i allra högsta grad
 

Kreativa studenter


En av de unika aspekterna av kursen är att studenterna inte bara skapar projektansökningar utan också formulerar fiktiva organisationer som ansöker om finansiering. Detta ger studenterna en verklig känsla av ägandeskap över sina projekt och gör lärandet mer engagerande och meningsfullt.

– Studenterna tycker att det är en bra kurs, men också mycket krävande. De formulerar idéer som de själv brinner för och skulle vilja realisera. Jag har stött på allt från hållbar turism till konst-workshops. Studenterna är just det som efterfrågas: kreativa!

Studenterna lär sig också konsten i att berätta en övertygande historia. Storytelling är avgörande för att övertyga finansiärerna om att projektet är både trovärdigt och av stort värde för samhället. Förmågan att levandegöra projektansökningar, särskilt på EU-nivå, är en värdefull kompetens som många organisationer behöver och som studenterna kan ha stor nytta av i deras kommande yrkesliv.

Växande behov


Responsen på kursen har varit övervägande positiv. Studenterna uppskattar möjligheten att arbeta i grupper, kreativiteten som krävs för att skapa fiktiva organisationer samt den praktiska inriktningen som ger dem verkliga färdigheter för framtida karriärer. Jens Sjölander ser en potential i att koppla kursen närmre till organisationers faktiska behov och önskemål så att utbildningen kan bli än mer relevant. Han ser också att det finns ett växande behov av mer omfattande stöd och resurser till både studenter och forskare.

– Varför inte expandera liknande kurser till andra universitet och skapa ett europeiskt nätverk av utbildningar som främjar projektledningsfärdigheter och EU-finansieringskunskap? Jag ser många synergier till att utveckla ekosystem både regionalt och i Europa.

I synk med EU


Iveri Kekenadze Gustafsson är konsertpianist från Georgien som 2020 gjorde sig hemmastadd i Sverige. Han har en kandidatexamen i klassiskt piano vid Tbilisi State Conservatoire där han också jobbade som koordinator för internationella relationer. Sedan 2022 studerar han vid Musikhögskolan i Malmö.

– En höjdpunkt under kursen var att vi fick möjligheten att skapa och utveckla ett eget projekt. Min studentgrupp satsade på en inkluderande musikfestival i landsbygdsområden i tre länder: Georgien, Lettland och Sverige. "IncluMusic" som vårt fiktiva projekt hette skulle lyfta samarbete mellan musiker från marginaliserade regioner, berättar Iveri Kekenadze Gustafsson. 

Genom en app kan kontakter knytas och man kan även träffas på festivaler och skapa musik tillsammans. Mångfald och inkludering är i fokus.

– Vi vill vara i synk med EU:s prioriteringar som integration, mångfald, digitalisering och grön utveckling, säger Iveri Kekenadze Gustafsson.

Engagera genom storytelling


Under hela kursen har studenterna också möjlighet att samarbeta med kulturorganisationer och få värdefulla insikter om hur deras teoretiska kunskaper fungerar i verkligheten. Platsbesök, workshops och praktiska karriärsråd ger dem insikter kring hur konst och kultur kan användas i förändringsarbeten. Studenternas egna projekt presenteras i slutet av kursen för en extern panel som består av organisationer med kunskap om EU och EU-ansökningar.

– Du behöver kunna paketera och sälja din idé till rätt personer på bara några minuter. Att kunna berätta en övertygande historia på kort tid är en ovärderlig kompetens. Kursen har gett mig nya perspektiv för att ta itu med bredare samhällsfrågor och att använda konst och kultur som verktyg för positiv förändring, menar Iveri Kekenadze Gustafsson.