Slutrapport för projektet ”Likabehandling och jämställdhet i undervisningen”

Publicerad den 13 juni 2013

Under 2012 genomfördes en inventering av hur likabehandlingsfrågor inkluderas i den undervisning som bedrivs vid fakulteterna. Inventeringen skulle framförallt syfta till att sprida den kompetens och de goda exempel rörande likabehandling och jämställdhet inom undervisningen som finns vid fakulteterna. Slutrapporten är nu färdig och du hittar den här: <link http: gunamndht.blogg.lu.se rapporter>gunamndht.blogg.lu.se/rapporter/2012-slutrapport-fran-projektet-likabehandling-i-undervisningen/ I höst startas ett nätverk för alla som är intresserade av likabehandlingsfrågor i undervisningen. Mer information följer, men man kan redan nu anmäla intresse till <link>lisa.hetherington@kansliht.lu.se