Språk, hjärna och beteende i fokus för årets Rausingpristagare

Publicerad den 11 mars 2014
Marianne Gullberg.

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik och chef för Humanistlaboratoriet, tilldelas Rausingpriset 2014.

Marianne Gullberg har brutit ny mark inom andraspråksinlärning. De flesta av oss har fått höra att barn lär sig språk lättare än vuxna, men Marianne Gullbergs forskning visar att vuxna faktiskt är mycket kraftfulla språkinlärare. Ytterligare en sådan insikt är att våra hjärnor utvecklas när vi lär oss språk, också i mogen ålder. Med andra ord är det aldrig för sent att stimulera sin mentala kapacitet genom att lära sig ett nytt språk. En särskilt fängslande del av Marianne Gullbergs forskning handlar om samspelet mellan tal och gester. Hon har visat att även den som talar ett som vuxen inlärt språk med perfekt uttal kan avslöja sig genom att gestikulera på modersmålet. Till exempel kan en holländare som lär sig franska tala helt korrekt, men han bryter på holländska i sina handrörelser. Marianne Gullberg kom tillbaka till Lund år 2010 efter en lysande forskarkarriär på kontinenten. Hon var en internationell topprekrytering för Lunds universitet, trots sina lundensiska rötter. Som chef för Humlabbet har Marianne Gullberg utvecklat en innovativ forskningsenhet till en omistlig resurs för hela universitetet och dess omvärld, med en ledarstil där klokhet, humor och visionär förmåga förenas med effektivitet och empati. 2012 blev hon den enda lundaforskaren som tilldelades ett av de synnerligen prestigefyllda 'Wallenberg Scholarships'. Den 12 april kommer Marianne Gullberg att avsluta HT-dagarna genom att hålla Rausingföreläsningen. Under HT-dagarna håller ett 30-tal forskare inom humanior och teologi populärvetenskapliga föreläsningar på temat "Sanningar". Hela HT-dagsprogrammet här:http://www.ht.lu.se/HTdagar