Susanne Lundins projekt fick RJ Sabbatical

Publicerad den 10 juni 2015

Etnologen Susanne Lundin har blivit beviljad 1.5 miljoner för 15 månader från RJ Sabbatical. Söktrycket var stort – av 125 sökande fick sju personer anslag.

Hennes forskningsprojekt heter Biomedicin i gränslandet. Etnografi som en modell för att undersöka medicinens moraliska och legala gråzoner och för att ge underlag för internationella insatser. Under sin sabbatsperiod kommer hon att sammanlänka tre av sina forskningsområden som handlar om hur medicinska landvinningar inte bara skapat möjligheter för ökad hälsa utan också genererat en global handel med biologiskt material som handel med organ, förfalskade läkemedel och medicinska tester.

– Det har lett till en marknad där människors kroppar är värdefulla resurser. Det finns dokumenterade risker att människor, svårt sjuka i jakt på hälsa eller fattiga i behov av pengar, kommer att utnyttjas i dessa bio-handelssystem, berättar Susanne Lundin.

Möjligheten hon får genom RJ Sabbatical är att kunna sammanföra dessa unika etnografiska och tvärvetenskapliga insikter som hennes forskning gett till en ny kunskap. En kunskap som ytterst syftar till att minska riskerna för att de nya medicinska landvinningarna leder till det globala mänskliga lidande som sker idag.

– Den här sabbatsperioden betyder jättemycket. Att i ett och ett halvt  år kunna sitta ner och skriva i lugn och ro är fantastiskt för ens forskning. Den forskningstid som man annars har som lektor eller professor äts upp av administration eller av att söka pengar till projekt, säger en glad Susanne Lundin.

Med RJ Sabbatical kan forskare få anslag i upp till två år för att forska färdigt och för att skriva synteser.
Det är andra gången RJ Sabbatical delas ut och inspirationen till försöksverksamheten med sabbatsterminer fick Riksbankens Jubileumsfond från professor Marianne Thormählens övertygelse om att forskningsterminer är bra.

Text: Gisela Lindberg