Svensk författare och amerikansk religionsvetare blir hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet

Av Martin Degrell - Publicerad den 16 december 2022
Johannes Anyuru
Johannes Anyuru. Foto: Maja Kristin Nylander Christine Hayes. Foto: Mara Lavitt

Johannes Anyuru och Christine Hayes utses till hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet.

Den svenske författaren och poeten Johannes Anyuru utses till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten i Lund för sitt skarpa och lyhörda författarskap, som inte väjer för att adressera vår tids brännande etiska och politiska frågor som utanförskap, rasism och religion.  

Anyuru är uppvuxen i Borås och Växjö, och debuterade med diktsamlingen Det är bara gudarna som är nya (2003). Därpå har följt ytterligare poesisamlingar samt flera romaner, bland annat den Augustprisbelönade De kommer att drunkna i sina mödrars tårar (2017). Även den senaste romanen, Ixelles (2022), nominerades till priset. 

”I en tid när det offentliga samtalet i alltför stor utsträckning präglas av fördomar och förenklingar erbjuder Anyuru med sitt författarskap en angelägen motvikt”, säger Teologiska fakultetens dekanus, professor Stephan Borgehammar. ”Anyurus insatser för att motverka stereotyper och främja ett sansat offentligt samtal, där också religionen har något väsentligt att bidra med, vill vi genom detta hedersdoktorat uppmärksamma.” 

Christine Hayes är professor i religionsvetenskap med inriktning på judaistik vid Yale University i USA. Hayes är en exceptionellt välrenommerad forskare och en uppskattad lärare vars många forskningsområden inkluderar rabbinsk judendom och litteratur, judisk identitet och judisk lag. 

I den prisbelönta boken What’s Divine about Divine Law? Early Perspectives (2015), jämför hon olika uppfattningar om gudomlig lag i Bibeln och den omgivande grekisk-romerska kulturen samt visar hur spänningar mellan dessa än i dag präglar västerländskt tänkande och juridisk tradition. 

”Genom att utnämna Christine Hayes till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten i Lund uppmärksammar fakulteten en framstående forskare, vars inträngande studier av den senantika judendomen belyser och berikar den nutida västerländska kulturens självförståelse”, säger Stephan Borgehammar. 

Hedersdoktorerna kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 26 maj 2023. 

Kontakt:
Stephan Borgehammar
e-post: stephan.borgehammar@ctr.lu.se 
telefon: +46 46 222 46 98, +46 70 587 35 94